Paveiktais 2015.gadā

PROVIDUS darbības pārskats kodolīgā formā sniedz ieskatu organizācijas darbos labas pārvaldības, iekļaujošas un drošas sabiedrības jomās.

Lampa
Photo:PROVIDUS

Pārskatā atspoguļotas būtiskākās PROVIDUS aktivitātes – publikācijas un pasākumi, kā arī interešu aizstāvības darbs. Ieskicēti arī būtiskākie konsultāciju darbi, kā arī vadītās apmācības. Publikācijā pieejami dati par PROVIDUS darba atspoguļojumu medijos, kā arī ienākumu avotiem.

Pārskats pieejams (šeitpdf).

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

More from this author