Pārskats: Partiju šķirotava - vērtību maiņas pazīmes Latvijas sabiedrībā

Pārskats par Latvijas Radio un portāla LSM.LV projekta “Partiju šķirotava: šķiro partijas gudri!” anketu.

Capture

Pārskats pieejams šeitpdf.

Mēnesi pirms 13.Saeimas vēlēšanām Latvijas vēlētājiem bija pieejama Latvijas Radio un portāla lsm.lv projekta “Partiju šķirotava: šķiro partijas gudri!” anketa, kas ļāva vēlētāja vērtības salīdzināt ar partiju vērtībām.

Kopā anketu pilnībā aizpildīja 63046 respondenti, no kuriem trīs ceturtās daļas atbildēja arī uz anketai pievienotajiem jautājumiem par viņu vecumu, dzimumu, sarunu valodu, reģionu, kā arī vēlēšanu izvēli.

Neskatoties uz to, ka Partiju šķirotava nav uzskatāma par reprezentatīvu visas Latvijas sabiedrības aptauju (iemesli izskaidroti pašā pārskatā), tomēr anketa sniedz datus par lielu Latvijas sabiedrības daļu: vēlētājiem, kuri lieto internetu un kuri interesējas par vēlēšanām.

Tāpat ir pamats pieņēmumam, ka tās vērtību atšķirības, kuras uzrāda anketas aizpildītāju demogrāfiskie dati (piemēram, vecuma, sarunvalodu, reģionālās atšķirības), pastāv arī plašākā Latvijas sabiedrībā, pat ja, iespējams, atšķirīgā intensitātē. Tādēļ šī pārskata mērķis: savstarpēji salīdzinot dažādu sabiedrības grupu pārstāvju sniegtās atbildes uz Partiju šķirotavas jautājumiem, norādīt uz tām vērtībām, kur iezīmējas vislielākās atšķirības vai vislielākā vienprātība. Proti, uzrādīt uz tendencēm Latvijas sabiedrībā, kuras būtu pelnījušas dziļākus pētījumus.

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

More from this author