Pārskats: Kas ietekmēja vēlētāju izvēles 2018.gada 6.oktobra vēlēšanās?

Domnīcas PROVIDUS pārskats "Kas ietekmēja vēlētāju izvēles 2018.gada 6.oktobra vēlēšanās?", kas 2018.gada 14.decembrī prezentēts konferences "Ceļā uz drošām vēlēšanām" ietvaros.

Foto

Pārskatu iespējams lejupielādēt šeitpdf.
Korekcijas pārskatāpdf - 17.12.2018.

13.Saeimas vēlēšanas notika laikā, kad interneta sociālie tīkli
kļuva par nozīmīgu platformu partiju vēlēšanu kampaņām,
kā arī pastiprinājās bažas par iespējamu Krievijas iejaukšanos
dažādu valstu vēlēšanu kampaņās. Lai noteiktu, vai šīm bažām
ir pamats, vairākas Latvijas sabiedriskās organizācijas veica
sociālo mediju, kā arī tradicionālo mediju un iedzīvotāju pasta
kastīšu monitoringu.

Aptaujas mērķis:noteikt faktorus, kuri varēja būt ietekmējuši vēlētāju izvēli 2018.gada 6.oktobra vēlēšanās.

Pārskatā izmantoti gan SKDS sabiedriskās domas aptaujas dati, gan domnīcas PROVIDUS dati, kas ņemti no partiju popularitātes reitingu atspoguļojuma monitoringa.

SKDS izvērstos datus var aplūkot šeitpdf.

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

More from this author