NIEM rīcības partneru tikšanās 26.oktobrī

Šī gada 26.oktobrī domnīca “PROVIDUS” rīkoja tiešsaistes tikšanos starptautiskā pētniecības projekta National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) ietvaros, lai aktualizētu jautājumu par pakalpojumu pieejamību patvēruma meklēšanas procesa laikā.

Download

Ņemot vērā politiskos notikumus Baltkrievijā un pieaugošu cilvēku skaitu, kas meklē patvērumu Latvijā, PROVIDUS uz tikšanos aicināja Saeimas deputātus, atbildīgo institūciju pārstāvjus, kā arī nevalstisko organizāciju darbiniekus, lai veicinātu iesaistīto pušu dialogu. Sarunas laikā kristalizējās nepieciešamība pēc skaidras komunikācijas attiecībā uz patvēruma meklēšanas procesu un valsts sniegtajiem pakalpojumiem. Papildus, tika aktualizēts jautājums par nodarbinātības iespējām personām no Baltkrievijas, kuru prasmēm ir augsts pieprasījums darba tirgū.

PROVIDUS atgādina, ka iebraucējiem Latvijā ir pieejami dažādi atbalsta pakalpojumi pārtikai, transportam, ārstniecībai, tulkošanā, nodarbinātībā utt. Patvēruma meklētājiem atbalsts ir pieejams Patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki”, savukārt trešo valstu pilsoņiem, palīdzība ir pieejama biedrībā “Patvērums – “Drošā māja””.

Plašāka informācija par tikšanos, identificētajām problēmām un risinājumiem pieejama šeitpdf

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

Related articles
More from this author