Latvijas kurss: darām to, nezin ko

Kā šķietami abstraktais lēmumu pieņemšanas process ietekmē pavisam konkrētu cilvēku dzīvi? Vai mēs darām pietiekami, lai Latvijā veidotu zināšanās balstītus lēmumus?

PROVIDUS šogad aicināja uz sarunām Cēsīs, Madonā un Saldū par to, kā tiek pieņemti lēmumu valstī un kā mēs tos varam ietekmēt. Diskusiju mērķis bija pavērtēt dažādos lēmumu pieņemšanas procesus valstī un atrast iespēju iesaistīties un padarīt tos labākus.

Meklējām atbildes uz jautājumiem: kāpēc lēmumi tiek pieņemti sasteigti; kāpēc nav pierasts skatīties un domāt ilgtermiņā; ko sabiedrība var darīt, kā līdzdarboties; vai un kā pašvaldība ieklausās savos iedzīvotājos?


2015.gada jūlijā Cēsīs pirmajā demokrātijas festivālā “Lampa” PROVIDUS aicināja uz sarunu politikas veidotājus, ekspertus un plašāku sabiedrību, analizējot lēmumu pieņemšanas procesus un kultūru Saeimā, Ministru kabinetā un pašvaldībās. Cēsu diskusijā secinājām, ka nereti lēmuma pieņēmējiem trūkst zināšanu un izpratnes par risināmo jautājumu, savukārt sabiedrība diezgan bieži tikai noraugās un neiesaistās labāku lēmumu pieņemšanas procesos.

Video no sarunas Cēsīs par to, kā šķietami abstraktais lēmumu pieņemšanas process rezultātā ietekmē pavisam konkrētu cilvēku dzīvi. Video ievadā ir sadzīves teātris, kas ilustrē, cik negatīva lēmumu ietekme var būt.Finansiālu atbalstu diskusijām projekta “Diskusiju cikls Cēsīs, Saldū un Madonā” ietvaros sniedz Borisa un Ināras Teterevu fonds. PROVIDUS ekspertīzi atbalsta ES programma „Eiropa pilsoņiem”. Par saturu atbild Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS.Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

Related articles
More from this author