Keywords:

Latvijas ārpolitikas gadagrāmata 2015

  • Author:Andris Sprūds, Diāna Potjomkina, et al
  • Organization:Latvijas Ārpolitikas institūts
  • Year:2015
  • Language:angļu

Turpinās ES un Krievijas konkurence par kaimiņvalstu iekļaušanu savā ietekmes zonā, un tas būtiski mainījis reģionālās un globālās politikas spēles noteikumus.

7943901492 40220b0a46
Photo:kevin dooley

Latvijas Ārpolitikas institūts (LĀI) publicējis Latvijas ārpolitikas un drošības politikas gadagrāmatu. Tajā sniegts atskats uz būtiskākajiem notikumiem reģionālajā un globālajā politikā no Latvijas interešu viedokļa 2014.gadā un prognozēta politikas un notikumu attīstība 2015.gadā. Īpaši vērtīgi iepazīties ar šo analīzi un vērojumiem būs, ņemot vērā, ka šobrīd - reģionāli un globāli sarežģītā situācijā - Latvija ir ES Padomes prezidējošā valsts.

Tas nozīmē, ka Latvijai nākas un nāksies reaģēt uz izaicinājumiem, kas vēl „nebija uz galda” laikā, kad Latvija vēl tikai gatavojās uzņemties ES politikas veidošanas un lēmumu gatavošanas vadību.


Autoru rakstu tematikā ir daudz atsauču uz Krievijas Federācijas īstenotās ārpolitikas izraisīto viļņošanos spēles laukumā, ko sauc par starptautiskajam attiecībām.

Vairāki autori analizē Krievijas ietekmi uz notikumiem reģionā, vētī dažādu veidu apdraudējumu iespējamību un ticamību gan no Latvijas, gan ES skatupunkta.

Arī ES kaimiņvalstu politika analizēta, ņemot vērā ne tikai Latvijas prezidentūras ES padomē uzstādījumus, bet arī Krievijas un Ukrainas attiecību kontekstu.

Krājumā uzmanība veltīta arī ES transatlantisko saišu un sadarbības analīzei, kā arī ES un Vidusāzijas valstu sadarbības potenciālam. Gadagrāmatas ievadrakstā LĀI direktors Andris Sprūds secina, ka sarežģītāku situāciju Latvijas ārpolitikas spēju parādīšanai nevar vēlēties.

Publikācija (angļu valodā) pieejama šeit (Latvian Foreign and Security Policy, Yearbook 2015pdf).

More from this author
Sliedes

Latvijas ārpolitikas gada grāmata 2016 Author:Andris Sprūds, Diāna Potjomkina, et al

Energy security

Energy (In)Security: Challenges and Prospects for the EU and Baltic States Author:Mārtiņš Hiršs, Andris Sprūds

Integracija liia 2013

Latvijas ārpolitikas gadagrāmata 2013 1 Author:Andris Sprūds, Diāna Potjomkina, et al

Article research

Energy: Pulling the Baltic Sea Region Together or Apart? Author:Andris Sprūds, Toms Rostoks u.c.

Article research

Latvijas enerģētikas politika: ceļā uz ilgtspējīgu un caurspīdīgu enerģētikas sektoru Author:Andris Sprūds, Ojārs Balcers, Daina Eberšteina, Juris Ozoliņš, Aiga Grišāne