Kas ir dzimumneitrāla audzināšana? 90

Kontekstā ar diskusiju 'Puika vēlas būt meitene. Meitene – puika. Kādēļ gan ne?', kas vakar notika kinoteātrī Bize, vēlējos pievērsties vienai no bērnu audzināšanas pieejām - dzimumneitrālai audzināšanai. Ko tā nozīmē, kāds tai ir zinātniskais pamatojums un sekas?

7144860391 0b262b9fe8

Manā skatījumā dzimums ir loma, kuru spēlējam sabiedrībā. Vecāki un sabiedrība apzināti vai neapzināti mums iemāca pareizos lomas spēles noteikumus un mēs dzīves laikā tiem sekojam. Tomēr diemžēl tas mums neļauj attīstīties pilnībā, jo jebkuri ierobežojumi ierobežo to, ko mēs iedomājamies par iespējamu esam vai to, kādas izvēles mēs dzīves laikā izdarām. Piemēram, tas varētu būt puika, kurš vēlas būt baletdejotājs vai pavārs un kuram ir gan talants, gan interese, tomēr vecāki izvēlas futbolu kā nodarbi, kas ir vairāk atbilstoša zēnam. Tā var būt meitene, kura ikdienā nevēlas staigāt svārkos un grib nogriezt zēngalviņu, jo tā ir ērtāk ar puikām doties piedzīvojumu meklējumos, bet kurai tiek izstāstīts, ka kārtīgas meitenes netīras nestaigā un spēlējas ar lellēm mājās. Meitenes lielu daļu savas dzīves pavada, pucējoties, krāsojoties, uztraucoties par savu izskatu laikā, kad patiesībā varētu šo enerģiju veltīt akadēmiskajiem un profesionālajiem sasniegumiem, jo meitenei ir jābūt skaistai un koptai (jo citādi viņu neviens neprecēs). Protams, vēl sarežģītāk ir tad, ja bērns strikti neietilpst šajos ‘dzimumnormalitātes’ rāmjos.

Dzimumneitrāla audzināšana ir bērna audzināšana tādā vidē, kas neuzspiež dzimumu stereotipus vai uzvedības normas, kuras sabiedrība iedomājas par atbilstošām vienam vai otram dzimumam. Šāda audzināšana ietver sevī gan emocionālo vidi mājās (piemēram, kā vecāki attiecas pret bērnu un viens pret otru), gan ārējo vidi (dizains, rotaļlietas, apģērbs).Jāatzīst, ka vienlīdz grūti ir realizēt gan emocionālo, gan arī ārējās vides komponenti. Emocionāli tas nozīmē, ka bērns dzīvo ģimenē, kur, piemēram, nav tādas lietas kā vīriešu vai sieviešu darbi un uzdevumi. Tas nozīmē, ka bērns dzīvo vidē, kurā kā vērtība tiek pieņemta iekļaujoša un liberāla attieksme, kas nevērtē cilvēkus pēc vispārpieņemtiem stereotipiem. Tas nozīmē, ka ne bērns, ne apkārtējie cilvēki netiek vērtēti pēc viņu atbilstības iedomātām dzimumu normām. Arī ārējo vidi nebūs viegli iekārtot atbilstoši dzimumneitralitātes principiem, jo bērnu preces vairumā tiek ražotas, pakļaujoties rozā/zilo preču sadalījumam.

Rietumu pasaulē, kurā dzimumu līdztiesība it kā ir sasniegta, sievietes vēl joprojām daudz retāk darbojas zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu jomās un daudz retāk ieņem vadošus amatus biznesa vidē. Vīriešiem savukārt ir problēmas veidot emocionāli pilnvērtīgas attiecības ģimenē un ar bērniem, kas cita starpā problēmu gadījumā noved pie depresijas un pašnāvībām (jo puikas neraud[ 5 ]). Un tagad padomājiet, cik bieži Jūs meitenēm sakiet "cik tev smuka kleita", bet puikām vaicājiet, par ko viņš nākotnē grib būt. Vai arī pavērojiet, kā atšķiras puiku un meiteņu rotaļlietas. Puikas ceļ, konstruē un pēta, kamēr meitenes krāsojas, rotājas un baro bēbīšus.

Vai dzimumneitrāla audzināšana ir radikāla, jauna pieeja un sociālais eksperiments?

Ideja par dzimumneitrālu bērnu audzināšanu tiek saistīta ar liberālo feminismu.
Tas ir laiks, kad 70-80 gados tika izaicināti ierobežojumi, ar kuriem meitenes ikdienā saskaras. Īsi mati, ērtas drēbes, rotaļas ar mašīnām, sports, džinsas un izaicinot idejas, kas izdara vislielākos ierobežojumus sievietes dzīvē- kosmētika, princešu pasaku lasīšana, mājas darbu darīšana. Iznāca vairākas grāmatas par bērnu audzināšanu, no kurām vispopulārākā bija 1974.gadā iznākusī Marlo Tomasa (Marlo Thomas) grāmata ''Free to be you and me''. Lielākā daļa ideju nāca no sociālās mācīšanās (social learning[ 3 ]) teorijām, kuras kritiski izturas pret bioloģiskiem un psihoanalītiskiem skaidrojumiem un uzsver sociāli konstruēta dzimuma aspektus. Realitātē tas nozīmēja, ka vecāki mainīja vidi, kurā bērns aug - savas uzvedības modeļus un to, ko bērni ģērbj, skatās pa TV, lasa grāmatās.

Tam, kādēļ, neskatoties uz šo vēsturi, dzimumneitrāla audzināšana ir uzskatāma par radikālu audzināšanas pieeju, ir vairāki iemesli. Pats galvenais ir tas, ka neviens nespēja vecākiem pierādīt, ka tāda audzināšana nerada homoseksuālus bērnus, jo homoseksualitāte šīs teorijas ietvaros netiek uzskatīta par ko tādu, ko var radīt vai kā problēma, kas ir jānovērš. Pastāvēja arī pretējs uzskats - ka dzimumneitrāla audzināšana tieši nodrošinās, ka bērns nekļūs homoseksuāls. Interesants ir jautājums par to, kāpēc mēs ar tādām bailēm skatāmies uz iespēju, ka, bērnam kaut kādā vecumā nepakļaujoties normām, viņš vai viņa varētu kļūt homoseksuāls? Homoseksualitāte nav problēma, problēma ir tajā, ka sabiedrība mums kā vecākiem ir iemācījusi to tā uztvert.

Šajā laikā savu popularitāti ieguva Bendžamina Spoka[ 4 ] grāmata par bērnu audzināšanu, kurā tika uzsvērtas 'pareizās' dzimumu lomas un uzsvērts, ka tas ir veids, kā pareizi audzināt meitenes un zēnus. Te ir jāatzīmē, ka 1998.gadā iznāca jaunākais Spoka grāmatas Baby and Child Care izdevums, tas vairs nerealizēja seksismu un uzsvēra dzimumneitrālu audzināšanu.

Ja skatāmies uz grāmatām par bērnu audzināšanu, tad redzam, ka ir liela atšķirība starp to, vai autori ir bioloģisko, psihoanalītisko vai sociālās mācīšanās teoriju piekritēji. No tā arī izriet attieksme par vai pret dzimumneitrālu audzināšanu. Tomēr šķiet interesanti, ka autori, kuri pieņem, ka dzimumu atšķirības nosaka bioloģiskie procesi, uzsver, ka dzimumneitrāla audzināšana var ietekmēt dzimumu lomas vai seksualitāti. Man tomēr šķiet, ka, ja pieņemam, ka bioloģiskie procesi ir tie, kas nosaka cilvēka dzimumu, ir pilnīgi vienalga, kādā vidē viņš vai viņa izaug.

Parunāsim par dažiem mītiem par dzimumneitrālu audzināšanu, kurus publiskajā telpā esmu manījusi.

Mīts: Dzimumneitrāla audzināšana nozīmē androgīnu audzināšanu
NĒ! Visa dzimumneitrālās audzināšanas ideja ir bērnam neuzspiest iedomātas normas, cerot, ka viņš pats varēs atrast savu komforta zonu tajā telpā, kuru mēs saucam par dzimumu. Tas nenozīmē to, ka ģimenē tiek audzināti bērni, kuru dzimumu vizuāli nevar noteikt kā no 1960.to gadu futūristiskajiem romāniem. Tas nozīmē, ka bērniem ir pilna brīvība izvēlēties to apģērbu un atribūtus, kuri viņiem šķiet interesanti un aizraujoši.

Mīts: Dzimumneitrāla audzināšana izaudzina homoseksuālus bērnus
NĒ! Ir daudz pētījumu, kuri pierāda, ka homoseksualitāte ir sasitīta ar gēniem, nevis audzināšanu. Vecāki nevar apmācīt bērnu, kā būt homoseksuālam. Pētījumi liecina, ka pat bērni, kuru vecāki ir homoseksuāli, nekļūst par homoseksuāļiem biežāk kā bērni no heteroseksuālām ģimenēm. Bērns vai nu ir, vai nav homoseksuāls. Dzimumneitrāla audzināšana neietekmēs viņu seksuālās preferences, tomēr var izdarīt ievērojamu ietekmi uz to, cik laimīgs šis bērns jūtas. Bērns, kuram būs tiesības izvēlēties savu komforta līmeni attiecībā uz dzimumu un seksualitātes spektru, netiks traumēts tādēļ, ka viņa iekšējā dzīve nesaskan ar standartiem, kurus ir uzstādījuši vecāki.
Visa dzimumneitrālās audzināšanas ideja slēpjas tajā, ka dzimumam nebūtu jādiktē tas, kā mēs drīkstam vai nedrīkstam uzvesties. Ja tev patīk rozā svārki, tev uz to ir tiesības neatkarīgi no tava dzimuma.

Mīts: Dzimumneitrālā audzināšana ir pretsievišķīga vai pretvīrišķīga
NĒ! Dzimumneitrālā audzināšana nav neitrāla, tā ir audzināšana, kas pieņem dažādību un noņem dzimumu izpausmes robežas. Ja meitenei patīk rozā svārki ar rišām, tas ir pieņemami, ja tā ir viņas izvēle, jo vecāki to neuzspiež. Tas pats attiecas uz rotaļlietām – tas nenozīmē Bārbiju vai Action kaujinieku aizliegšanu – tas nozīmē, ka mājās būs gan vienas rotaļlietas, gan citas, ļaujot bērniem izvēlēties to, kas viņiem labāk patīk attiecīgajā brīdī.

Mīts: Dzimumneitrālā audzināšana ir sociālais eksperiments
Viss, ko mēs bērniem sakām un viss, ko mēs ar viņiem darām, ir mūsu centieni iemācīt viņiem to, kā darbojas pasaule. Es vēlos saviem bērniem iemācīt būt labiem cilvēkiem. Manā skatījumā tas nenozīmē iemācīt, kā pakļauties. Tas nozīmē to, ka viņi zinās, kas ir vienlīdzība un sociālais taisnīgums. Tradicionālā 'dzimumpareizā' audzināšana ir indoktrinācija, jo dzimumu normas veido bērnu, kas iederas tradicionālajā sabiedrības definīcijā par to, kādi ir dzimumi. Meitenes mīl rozā, viņām patīk rūpēties par citiem un viņas ir emocionālas. Puikas neraud, nodarbojas ar sportu un taisa naudu.

Mīts: bērns neiemācīsies savu dzimumu, ja vecāki viņam to neiemācīs
Dzimums nav tik vārīga cilvēka īpašība, ka ikviens mēģinājums to neuzsvērt iedomāti pareizajā veidā var radīt novirzes. Dažādos laikmetos un dažādās kultūrās ir bijusi dažāda attieksme pret to, ko nozīmē dažādi dzimumi. Neskatoties uz dzimumneitrālu audzināšanu, bērns no vecākiem un apkārtējās vides iemācīsies, kas ir dzimums un realizēs to, atbilstoši redzētajam un savām izjūtām. Dzimumneitrālas audzināšanas mērķis ir iemācīt bērnam vairāk paļauties uz savām izjūtām un dot brīvību. Tas ir kā ar staigāšanu – mēs bērniem to mācam, tomēr ļaujam iemācīties staigāt tad, kad viņi ir tam gatavi.

Mīts: bērni tādā veidā tiek traumēti vai apjūk
Fakts ir tāds, ka ‘tradicionālajās’ ģimenēs ar garantiju 1-5% bērnu būs ‘apjukuši par savu dzimumu’. Un tas notiks, neskatoties uz audzināšanu, vecāku seksuālo orientāciju vai ticību pareizajam Dievam. Tie ir bērni, kuru iekšējā sajūta par dzimumu neatbilst bioloģiskajai, kuri neiederas perfektajā priekšstatā par zēnu vai meiteni.[ 5 ] Dzīvot vidē, kura cenšas šos bērnus ielikt ‘pareizajos’ rāmīšos, ir mokoši un traumējoši. Tai pat laikā, nav pierādījumu, ka dzimumneitrāla audzināšana rada bērnus, kas ir apjukuši vai traumēti. Tā gan radīs bērnus, kas izturēsies daudz iecietīgāk pret tiem bērniem, kuri ideāli neietilpst ‘pareizajos’ rāmīšos.

Mīts: dzimums un seksualitāte ir viens un tas pats
Tipisks jautājums – kā viņa zinās, ka ir meitene, ja ģērbsies kā puika? Ir jāatdala cilvēka iekšējā sajūta par savu dzimumu, cilvēka ārējais uzvedības modelis kontekstā ar dzimumu un cilvēka seksualitāte. Var būt sievišķīgi heteroseksuāli vīrieši un sievišķīgi homoseksuāli vīrieši, sievišķīgas homoseksuālas sievietes vai vīrieši, kuri dažreiz ģērbjas kā sievietes, bet jūt seksuālu interesi par abiem dzimumiem. Cilvēki nepakļaujas stereotipiem. Dzimumneitrālas audzināšanas pamatā ir vecāku apzināšanās, ka viņi pieņem tādu kombināciju, kas viņu bērnam liksies pareiza un padarīs viņu laimīgu.

Pats galvenais, kas vecākiem ir jāsaprot, ir, ka šodienas pasaulē nebūs iespējams realizēt 100% dzimumneitrālu audzināšanu. Šajā kontekstā nepastāv visu vai neko princips – patiesībā, lielākā daļa šodienas ģimeņu visdrīzāk ikdienā realizē daļu no iepriekšminētajiem principiem. Turklāt, dažādiem vecākiem ir dažādi komforta līmeņi attiecībā uz ‘pareizo’ uzvedību, nonkomformismu vai bērna (un citu bērnu) seksualitāti un uzvedību. Lielākajai daļai vecāku arī nekad nebūs jāsaskaras ar to, ka viņu bērni ir apmaldījušies vai apjukuši par savu dzimumu, tādēļ dzimumneitrāla audzināšana vienkārši ļaus bērniem attīstīt savas spējas, neatkarīgi no stereotipiem un izaudzinās bērnus, kas ir atvērtāki pret citādo un ir iejūtīgāki pret draugiem, kas var būt citādāki.

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

Comments order: newest first / oldest first

Tmp author
john patinson

Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates.
healthy eating http://www.perfectfatlossreviews.com

Tmp author
Gudrinieki

Interesanti, ka Ziemelvalstu Ministru padome, pēc vairākiem skandāliem nolēmusi slēgt NIKK (Nordic Gender Institute) - kas bijis ļoti aktīvs gadiem ilgi, atklājot ka daudzi no šiem "pētījumieim" un "rekomendācijām" ir izrādījies prasts, bet agresīvs šarlatānisms. Norvēģijā - kā vienā no pasaules brīvākajām valstīm 80-90% no medicīnas māsām ir sievietes, un tur neko nevar izdarīt, cilvēki paši to izvēlas, bez spiediena. Paradokss: jo brīvāka šī izvēle, jo lielākas dzimumu atšķirības parādās...

Ir citas lietas, kas ir vēsturiski bijušas - kā piem. sievietēm neļaut vēlēt, principiāli maksāt mazākas algas utt, ar to ir jācīnās , bet ir arī absurdas, radikālas lietas ...

Youtube var atrast Norvēģijas TV dokumentālo filmu: Hjernevask (smadzeņu skalošana) - kas atklāj dažu "gender" postulātu absurdumu un melīgumu. http://www.turtlebayandbeyond.org/2012/homosexuality/nordic-countries-defund-gender-ideology/

Tmp author
Vilnis Gricaičuks-Puriņš

Dzimums tomēr dalās uz sex un gender. Iedzimtais, dabas dotais un sociāli veidotais. Protams, ja runājam par gender, tad ir iespēja mainīt sabiedrības nostāju un audzināt paaudzi kā ko bezdzimuma, vidēja dzimuma, vispārēja dzimuma. taču, kas skar sex, tad te lietas paliek nemainīgas un Freida, Eriksona pētīto vēl neviens nav apgāzis :))

Tmp author
Guntars

Edgar, tas jautājums ir:
Kurš tad nosaka, kas ir normāli un kas nav normāli?
Un kā tu zini ka zini?

Tmp author
Edgars

Es skatos, ka daudzi neizprot šī raksta būtību, bet gan to interpretē citādāk. Pārlasot komentārus redzu tikai vienu - "piespied vīrietim dzemdēt", "tā nav Dieva griba" un "visi vīrieši būs sievietes, bet sievietes - vīrieši." Nesaprotu, kāpēc visur ir vajadzība pēc Dieva? Un visi tieši runā par kristietību, bet pasaulē ir arī citas reliģijas un ne visās ir teikts, ka Dievs redz ir radījis vīrieti priekš naudas pelnīšanas, bet sievieti priekš dzemdēšanas, tāpēc nemētājieties ar tukšiem "reliģiskiem" vārdiem.
Raksts ir par dzimumneitrālu audzināšanu un jebkurš, kurš māk lasīt un uztvert tekstu sapratīs, ka runa ir par izvēles došanu nevis par āmura pirkšanu meitenei un lelles pirkšanu zēnam! Tas ir tas, kas mūsdienu sabiedrībai ir nepieciešams - bez aizspriedumu izvēle, kuru normāli spēj uztvert un akceptēt citi sabiedrības locekļi, nevis aprobežoti par to ņirgāties!

Tmp author
pārdomas

Kāpēc tas nav pārnests uz uzturu? Ēšanaarī no dabas un kāpēc turēties pie aizspriedumiem. Pilsētām attīrīt ūdeni ir seksismoparazitissimo. Jādzer netīrīts. Ēst vajag kaulus un novārītas ādas. Dažkārt koku mizas. Dzimumneitrālistus ievietot speciālās nometnēr, kur viņiem var nodrošināt bezazispriedumainu uzturu. Nosprāgušos samalt un izbarot vēl dzīvajiem.

Tmp author
Elīna

Tā ir cilvēku problēma, ka viņi cenšas sevi iecelt augstāk par Dievu, kā arī raksta autore un šīs idejas piekritēji. Dievs radīja vīrieti un sievieti - tas ir pamats. Dievs noteica sievietei dzemdēt bērnus un rūpēties par mājas pavardu, bet vīrietim strādāt un atbalstīt. Līdz šim cilvēces vēsturē viss, ko cilvēks centies darīt (apiet Dieva ielikto kārtību), domādams, ka ir gudrāki par Dievu, ir izgāzies.
Un priekš kam tad ir vecāki? Piedzemdēt tikai (ja vēl spēs pēc tādas audzināšanas)? Nu tad jau tikko piedzimušu zīdaini lai izliek uz ielas un lai tad nu pats izvēlas, kas viņš grib būt, uz kurieni ies, par ko kļūs, kā ģērbsies... Vecāki ir tie, kuriem bērnā būtu jāieliek pareizās vērtības, ģimenes vērtības, puišus mācīt, ka viņi ir, lai aizsargātu. Ja māca, tad cilvēks par kaut ko arī izaug.
Turklāt ļaujot bērnam pašam izaugt, nav jau tā ka viņš brīvi pats izvēlas kas un kāds viņš būs. Ja ne vecāki, tad apkārtēja sabiedrība viņu ietekmēs. Un uz ko gan sabiedrība iet? Tas ko rāda televīzijā, žurnālos... tas viss uzspiež uz viedokli un konkrētu rīcību. Tāpēc nevajag bārstīties ar muļķīgiem apgalvojumiem par bērna brīvo izvēli visās lietās. Tad viņam būtu jānorobežojas no visas pasaules, jābrauc uz vientuļu salu un jāsaprot, kas viņš grib būst un ko spēj.
Višam šim rakstam ir konkrēts zemteksts, kas mudina uz konkrētu rīcību nevis brīvu izvēli.

Tmp author
Zemgalis

Šādas radikālas idejas (negatīvā nozīmē) ir ienākušas ne tikai bērnu audzināšanas jomā. Man tikai viens jautājums: kā šī nabaga pasaule vispār līdz šim izdzīvojusi šos +/- 6000 gadus kopš radīšanas? Nabaga viņi-cilvēki tika traumēti ar dzimumlomu uzspiešanu tūkstošiem gadu. Vai gaisā nejūt sēra smaku? Sabiedrība tiek pakāpeniski apstulbota ar sātaniskām idejām, atslābināta ar atsevišķām programmām, it kā atvieglojot cilvēka dzīvi, bet patiesībā iemidzinot. Ir kāda interesēs sakropļot cilvēka tēlu, kāds tas bija radīts no iesākuma.

Tmp author
Arturs Pērkons

un rezultātā viena trešā daļa puišu nav derīgi armijai, jo ir aptaukojušies, tizli datorklavieres grabinātāji, iedomājoties sevi nez kādos tēlos & lomās.

Tmp author
Lindai

Vienu gan es nesaprotu, kādēļ Jūs un Jūsu draugi, darba devēji ik dedzīgi rokām kājām cīnāties par cilvēka būtības un savas tautas iznīcināšanu. Nevar būt, ka nezināt, ka tas , ko runājat, pārsvarā, ar nelieliem izņēmumiem ir nezinātniski, antizinātniski, pseidozinātniski.
kā noburti!

Tmp author
Guntars

Kādas bērna intereses?
Tad jau mēs varam jebkuru bērna audzināšanu nosaukt par vardarbību, jo kurš bērns grib labprātīgi piem: sakārtot savas mantas pèc spēlēšanās vai tīrīt zobus, vai mācīties lasīt un rakstīt utt. Visi bērni pēc savas dabas ir dumpinieki un vecāku uzdevums ir viņus atbilstoši Dieva gribai audzināt un dažreiz ja vajag arī nopērt(disciplinēt) bez disciplinēšanas nu nekā.
Bērniem nav tiesības uz vecāku mīlestību, bet vecākiem ir pienākuma mīlēt savus bērnus un tas sevī ietver arī adekvātu disciplinēšanu. Savukārt bērna tiesības ir kontekstā ar viņa pienākumiem.

Tmp author
Dace Kavasa

Un kur cieņa pret bērnu? Vai jūs savu bērnu (ja tādi ir) māti (ja tāda ir) arī disciplinējat "noperot"? = fiziskā vardarbība, un stereotipu ieaudzināšana - emocionālā vardarbība. Ceru, ka tā saucamie Dieva vārda nesēji paši ir spējīgi iedziļināties sava Dieva vārdos! Kur ir iecietība?

Tmp author
Androgynous

Ne jau par līdztiesību te ir runa. Te ir runa par neitralitāti -- bērna intereses tiek respektētas. Un tas nenozīmē, ka fizioloģiskās atšķirības tagad tiks ignorētas.

Un vienmēr atnāk kāds ar dieva vārdu...

Tmp author
Sanita Strapcāne (biju Meirāne)

Jā, jo Vārds bija iesākumā.

Tmp author
Kursis

Šo problēmu var saistīt ar reliģijām un var arī nesaistīt. Sieviete no vīrieša atšķiras tīri fizioloģiski, sieviete spēj dzemdēt bērnus, vīrieši nespēj, vīriešiem lielāks fiziskais spēks. Tad jau sportā sievietēm jāliek boksēties ar vīriešiem. Fizioloģija nosaka to, ka katram dzimumam jāgatavojas savai misijai. No tā arī izriet atšķirības audzināšanā. Gatavot vīrieti dzemdībām, manuprāt, tas prāta marazms.... Dzimumneitralitātes popularizētējus pielīdzinu Hitlera nacionālšovinisma murgiem.

Tmp author
Guntars

Šajos jautājumos nevar būt kompromisa, jo viedokļi ir diametrāli pretēji un ved pretējos virzienos. Patiesība ir TIKAI viena un to definē Dieva Vārds.

Tmp author
Guntars

Savukārt, ja Dievs radītājs(pasaules autors visa redzamā un neredzamā) ir, tad pat, ja visa cilvēce sacelsies pret radītāja morāles likumu un ar saviem likumiem attaisnos grēku, tad tomēr katrs pēc savas nāve(fiziskās) stāsies Dieva Tēva (YAHWE) priekšā un tiks tiesāts pēc Viņa dotā morāles likuma(pēc vienīgās patiesības), jo cilvēkam vienreiz lemts dzīvot un tad jādod norēķins par savu dzīvi radītāja priekšā. Un tad tie, kuriem nebūs Kristus Jēzus evaņģēlijs, tiem būs elle, kur sēra jūrā uguns neapdzisīs un tur pašnāvību nevarēs uztaisīt, lai aizbēgtu no realitātes un taisnās Dieva tiesas....
Savukārt tiem, kas Kristū Jēzū ir saņēmuši glābšanu (nepelnītu žēlastību no paša Dieva, jo Jēzus Kristus ir pats Dievs) tie netiks pazudināti ellē tiesas dienā, bet būs kopā ar Dievu Tēvu, Dievu Dēlu un Dievu Svēto Garu uz jaunas zemes un jaunas debess. Tas ir Dieva paša apsolījums...
Savukārt, šī, visiem saistošā realitāte nav atkarīga no tā vai kāds tam tic vai netic.

Tmp author
Kalvis Apsitis

Negribu it nemaz apstrīdēt Jūsu kristīgo pārliecību. Bet raksta tēma jau nenozīmē strīdu starp kristiešiem un nekristiešiem. Hinduisti un musulmaņi itin nemaz netic Trīsvienīgajam Dievam, bet dzimuma identitāte šajās kultūrās ir pat vēl spilgtāk izteikta nekā kristietībā. Un arī otrādi - var atrast pederastus, kuri pretendē būt kristieši, ar svētsvinīgu sejas izteiksmi lasa Bībeli un pat parodē kristīgās laulību ceremonijas.

Kādēļ lietot kristīgās ticības doktrīnas "smago artilēriju" - ja var viegli pamatot, ka dzimumneitrāla audzināšana ir pseidorisinājums kārtējai pseidoproblēmai - turklāt nevis specifiski kristīgu, bet gan vispārēju, vispārcilvēcīgu apsvērumu dēļ. Manuprāt, šajā gadījumā ir iespējams argumentēt tā, lai mūs saprastu ikviens labas gribas cilvēks - neatkarīgi no reliģiskās pārliecības. Un ja spēsim tā argumentēt (izmantojot vienkāršas atsauces uz ikdienas pieredzi un veselo saprātu) - tad arī kristieši mūs sapratīs labāk :)

Tmp author
Zemgalis

Var jau arī nelietot kristīgo artilēriju, bet cilvēkiem jāzin, ka ideja par vīrieša un sievietes identitāti pieder Dievam (Yahwe) un ka realitātē pastāv Viņa ienaidnieks, kura mērķis tad arī ir "sacūkot" Dieva roku darbu. Kā kristiešiem zināms, ka ienaidnieks nedarbojas neatkarīgi no cilvēces, viņš spējīgs darboties tikai caur cilvēkiem, tātad cilvēks pats izvēlas, ko un kādu ideju ielast savā sirdī. Ar to gribēju pateikt, ka pašreizējā ideja par dzimumlīdztiesību, nav Dieva ideja.

Tmp author
Guntars

Ulvi Zirni, kā tu zini, ka Dieva nav?
Savukārt, ja nav Dieva radītāja, kas ir vienīgais morāles devējs, tad visdrīzāk satiekot tevi no tevis pāri paliktu slapja vieta un nevienam nebūtu tiesības nosodīt, jo, katram ir sava taisnība(patīk, nepatīk) un nav absolūtas patiesības- ir tikai: stiprākais uzvar.....

Tmp author
Ulvis Zirnis

Vai tie bija draudi? Cilvēkiem arī bez Dieva ir ētika, morāle, empātija un jūtas.

Tmp author
Guntars

Vai esi nobijies? Vai sajūties nedroš un nepārliecināts par savu "patiesību"? Bail ka tiksi atzīts par nederīgu?
Godīgi, tā būtu jājūtas katram, kas noliedz Dievu radītāju.

Tmp author
Ulvis Zirnis

Nē, tās nav bailes, bet jautājums, vai Jūs man izteicāt fiziskus draudus?

Tmp author
Kursis

Bet, ja nopietni, tad nespēju brīnīties par tik cik perversi paliek cilvēki un paši pat neapzinās savu garīgo perversitāti. Bet nav jau ko brīnīties. Hitlers ar savām perversajām idejām pārņēma visu Vāciju, Staļins visu Krieviju. Vajag tikai aģitēt un sekotāji radīsies. Arī dzimumu identitātes noliedzējiem.

Tmp author
Kursis

Te jau nav nekas jauns. Jau Staļina laikā sievietes sēdināja pie traktoru un kombainu stūres, lika viņām strādāt šahtās ar atskaldāmo āmuru un runāja par dzimumu vienlīdzību. Es jau saprotu idejas autoru nodomus. Pasauli apdraud pārapdzīvotība. Šo problēmu mēģina novērst palielinot homoseksuālistu skaitu. Taču ne jau Eiropā ir pārapdzīvotības draudi. Ar šīm idejām jādodas uz Ķīnu un Indiju.

Tmp author
Māra Krontāle

Uzskatu, ka problēma ir pārāk uzpūsta un muļķīga. Pilnīgi nesaprotu, kāpēc man kāds vēlas norādīt, kā vēlos audzināt savus bērnus. Vai tagad vecākiem būs jāizņem īpašas norādes, ko drīkst teikt, ko nedrīkst teikt meitenei? Manuprāt, ikviena meitene bērnībā ir kāpusi kokos un gandrīz katrs zēns būs pamēģinājis kādu sievišķīgu izdarību, piemēram, kad gaidīju meitu, mans dēls ļoti nopietni skuma, ka viņš nevarēs būt mamma. Bet šīs skumjas viņam pārgāja pašas no sevis, bez manas "vardarbīgās iejaukšanās". Tā varētu turpināt ilgi, bet mans jautājums man joprojām nedod mieru - kāpēc par to tik daudz jārunā? Kur tur ir problēma? Vai tiešām mūsdienu Latvijā ir tik daudz puiku/vīriešu, kas vēlētos kļūt par meitenēm/sievietēm un otrādi? Varbūt ir vēlme iepotēt šādu neapmierinātību, lai aizvien vairāk cilvēku nedomātu par tiešām svarīgām lietām, bet noņemtos ar dzimuma mainīšanu? Mīļie cilvēki, neaizmirsīsim, ka mēs neesam visuvareni. Ir jomas, kurās mums nebūtu jāiejaucas un jāgrauj Dieva nodibinātā kārtība. Visos laikos ir bijušas vīrišķīgas sievietes un sievišķīgi vīrieši, bet mūsdienās tikai aprobežots cilvēks profesijām piekarinās birkas "sievišķīga/vīrišķīga". Stāsts taču nav par to, vai ne?

Tmp author
Walther von Plettenberg

Viedoklis, ka dzimums ir loma ir absolūti perverss.

Dzimums ir identitāte. Katras šūnas kodols satur informāciju par mūsu dzimumu un nekādas audzināšanas vai kosmētiskas operācijas, pat hormonu terapija to nespēj mainīt.

Tmp author
Guntars

Nu tad bezdzimuma propogandētāji atbildiet uz vienkāršu jautājumu:
Kāpēc Dievs radīja cilvēku, kurš sastāv no vīrieša un sievietes, kur katram ir sava loma un attiecīgi potenciāls to realizēt?
Vai Dievs radītājs ir kaut ko sajaucis vai nav īsti sapratis kad radīja vīrieti un sievieti atšķirīgus?

Tmp author
Kalvis Apsitis

Nu kā var nesaprast - rakstā tak ir skaidri pateikts: "Ir jāatdala cilvēka iekšējā sajūta par savu dzimumu, cilvēka ārējais uzvedības modelis kontekstā ar dzimumu un cilvēka seksualitāte. Var būt sievišķīgi heteroseksuāli vīrieši un sievišķīgi homoseksuāli vīrieši, sievišķīgas homoseksuālas sievietes vai vīrieši, kuri dažreiz ģērbjas kā sievietes, bet jūt seksuālu interesi par abiem dzimumiem."

Ja reiz Dievs rada vīriešus, kas "dažreiz ģērbjas kā sievietes, bet jūt seksuālu interesi par abiem dzimumiem" - tad kādēļ gan arī konkrēti cilvēki (pedagogi, vecāki, Labklājības ministrijas ierēdņi) nevarētu nākt palīgā Radītājam viņa radīšanas darbā?

Tmp author
Ulvis Zirnis

Ne tikai bezdzimuma propagandētāji, bet daudzi citi var atbildēt, ka Dieva nav, tāpēc tie nav ne pareizi, ne aktuāli jautājumi

Tmp author
Zemgalis

Kalvi, Dievs nav ielicis vīrietī vēlmi pēc abiem dzimumiem. Ja nav slinkums, tad iemet aci Bībeles vēstulē Romiešiem 1:27, kur skaidri pateikts par dabiskā dzimuma apmainīšanu.

Tmp author
Guntars

Mjā. Mūsdienu liberālo(tās sliktākajā nozīmē)sabiedrību vairs nekas nespēj šokēt kā vienīgi tradicionālās vērtības(tās labākajā nozīmē).Tā ir tik atvērta visādām nejēdzīgām idejām un tik toleranta pret visāda veida kroplīgām idejām, ka pati ir sapinusies un netiek no tiem pinekļiem ārā un mēģina normāli domājošiem uzspiest savu slimo grēka izkropļoto domāšanu.

Tmp author
Guntars

Linda, piespied savu vīru dzemdēt bērnus, bet pati pa to laiku ej un brauc ar traktoru un iztīri kūti no mèsliem un tā būs visīstākā dzimumlīdztiesība....

Tmp author
Māra

Paldies! Es tik ļoti sasmējos par to, ka Jums, Guntar, liekas, ka tas, ka sieviete varētu braukt ar traktoru un tīrīt mēslus ir tikpat neiespējami, kā vīrietim dzemdēt bērnu. :) Pirmkārt, vīrieši nespēj bioloģiski dzemdēt, tāpēc būtu ļoti negodīgi to no viņiem prasīt. Otrkārt, Jūs laikam neesat bijis Latvijas laukos, kur sievietes gan mēslus tīra, gan ar traktoriem dragā.

Tmp author
Māra Krontāle

Māra, Jūs palaidāt garām "pa to laiku". Laikā, kamēr vīrietis dzemdē! Tas, ka sieviete var braukt ar traktoru un izmēzt kūti nav jāpierāda. Savulai manā klasē mācījās 18 meitenes un viens zēns. Pēc plāna mūsu klase( tas bija pagājušā gadsimta 60 gados) bija jākļūst par lauku elektromontieriem. Tāpēc esmu gan ar traktoru brauksi, gan ar kāpšļiem stabā kāpusi. Tagad mēs par to pasmejamies, cik aplama bija tāda politika, bet, tā kā tas bija teātra (mūsdienās teiktu šova) līmenī, tad tā arī tas tika uztverts, jo laikam neviena meitene tā arī neizvēlējās lauku elektromontiera specialitāti. Puisis gan.

Tmp author
cibric

Runa nav par to, ka kādam kaut ko spiež darīt, art un dzemdēt. Runa ir, manuprāt, par to, ka dzimumu stereotipiem nevajadzētu būt tam, kas ierobežo cilvēku darīt to, ko viņš grib, tā, kā viņš jūt un kā viņam padodas. Problēma ir, ka dažs krīt agresīvā panikā, ja kaut kas neatbilst viņu pieņēmumiem par puiku, vīriešu un meiteņu/sieviešu izpausmēm.

Tmp author
Viks

Tiesa gan, ka laukos sievietes ir tik daudz veču darbus paveikušas, kā nevienā pilsētā. Bet tas ir lielais fui vīriešiem un nenozīmē, ka tās ir normāli

Tmp author
Ķīps

Rakstam var piekrist, pie kam vairumā gadījumu tā arī notiek, un te problēmu neredzu. Latvija tradicionāli ir bijusi dzimumu līdztiesības zeme. Ja ģimenē ir puika un meitene, tad tas ir gluži dabiski, vai arī pavērojiet- cik meiteņu skolā ir svārkos, cik biksēs, cik "pavāru" raidījumos ir vīriešu, un cik sieviešu utt.
Problēma rodas tajā brīdī, kad dzimumneitrāla audzināšana kļūst par misiju, un diemžēl, tas izskatās autores gadījums. Un te nu var panākt pretējo efektu, nevar taču likt meitenēm cilāt smagumus,,vai puikām likt čurāt sēdus. Ir dabas noteiktas funkcijas, kuras ar audzināšanu neizmainīsi. Kā te viens zemāk rakstīja - nevajag jaukt dzimumu līdztiesību ar dzimumorientāciju.

Tmp author
Māra Krontāle

Ja pareizi sapratu raksta domu, tad tieši to jau vēlas idejas autori - lai puika čurātu sēdus, bet meitene - stāvus. Ir taču vajadzīgs tikai tāds sīkums - operatīva iejaukšanās. Es joprojām nesaprotu, kāpēc tiek jaukti šie divi jēdzieni - dzimumu līdztiesība un dzimumorientācija.

Tmp author
cibric

Gribu pacelt roku šajā diskusijā kā meitene, audzēta dzimuma nerāmētā veidā. It īpaši par informāciju tiem, kam liekas, ka tur jāizaug frīkam.

Bērnībā nespēlējos ar lellēm, bet ar konstruktoriem, zīmēju nevis princeses, bet kaķus, kuģus un konveijerus. Man bija visādas krāsainas drēbes, nevis rozā. Izaugu. Cik zinu, ne ar ko frīkainu neizceļos. Man ir ģimene. Ar vīrieti :) Bērns, kuru piedzemdēju pati, un ceru, ka būs vēl. Maģistra grāds inženierzinātnē, kurā arī strādāju (programmēju). Neesmu lesbiete vai mužiks - es krāsojos, un ģerbjos, kā jau meitenes to dara, man ir gari mati un kleitas un kurpes :). Bet neesmu nagu, epilatoru un lupatu vergs, jo mans dzīves mērķis nav ielocīt sevi žurnāla vāka standartā un būt par stulbu dekoratīvu trusi.

Tas kas iebūvēts - nepazūd. Es esmu sieviete, mamma, sieva. Bet tas, kas nav ierāmēts - neierobežo. Es negāju tradicionālu ceļu izglītībā un karjerā, es metos tur, kur sirds ir, un tikai tagad atskatoties redzu, kā mani spārnoja brīvība.

Dzimumu rāmju neesamība ir darījusi man daudz laba un nav izpludinājusi manu identitāti, tieši otrādi. Neesmu apjukusi par sevi, bet gan par to, ka ir tik daudz cilvēku, kam par katru cenu gribas savam bērnam apvilkt apkārt "normālības" robežu, kas balstīta dzimumu stereotipos.

Tmp author
Māra Krontāle

mīļā Cibric! Tieši par to jau es runāju - tikai īpaši stulbi vecāki mūsdienās "ievaro" savus bērnus dzimuma rāmīšos. Kaut gan - es vēlētos, ja varētu neredzēt jaunas mammas, ka stumj bērna ratiņus un kūpina cigareti, varbūt ir arī citi piemēri, taču nevēlos izplūst. Lai nu kā, bet man prieks par Jums un Jūsu viedokli. Lai veicas!

Tmp author
Māra Krontāle

Gribu pacelt roku šajā diskusijā kā meitene, audzēta dzimuma nerāmētā veidā.
----
Cibric, bērnus audzina, bet dēstus, puķes, labību, dzīvniekus audzē. Varbūt Jūs tīšuprāt gribjāt uzsvērt, ka tikāt audzēta kā... koks (gribēju jau rakstīt kā puķe, bet negribu Jūs aizvainot).

Tmp author
Viks

Bet tev taču bija iedots meitenes vārds, pēc kura saprati, ka esi meitene? Vecāki tak neizturējās pret tevi, kā pret bezdzimuma bērnu? Iet runa par to, ka vecāki apzināti slēpj, neatklāj bērna patieso dzimumu. Daudzas meitenes bērnībā nespēlējas ar lellēm.

Tmp author
Dace Kavasa

Paldies par tik labu komentāru! Bet, diemžēl daudziem Dieva vārda nesējiem šī liekas ķecerība, jo nu esat ielauzusies "vīriešu" sfērā, un gan jau kādam atņemat viņam pienākošos darbu/darba vietu...

VIK - "meitenes vārds", tā jau arī ir mūsu latviešu valodas problēma - visam jābūt viena vai otra dzimuma... Un kā ar Zigfrīds Anna Meirovics? Vai tad bezdzimuma cilvēks? Kādreiz varēja dažādus vārdus/uzvārdus likt, tagad jābūt dzimtes galotnei klāt. Kropļojam identitātes un jau ierāmējam bērnus pirms viņi ir dzimuši.

Tmp author
Kalvis Apsitis

Domāju, ka stāsts par dzimumneitrālu audzināšanu (mēģinājums to pacelt valdības politikas līmenī) ir kapitulācija islāma priekšā. Islāms ir viena no pasaules lielajām reliģijām (apmēram 1 miljards musulmaņu; no kuriem vairāki desmiti miljonu mājo arī ES) - un skaidras dzimumu atšķirības ir nenoliedzama islāma tradīcijas sastāvdaļa, kas izpaužas gan sadzīvē, gan piektdienu lūgšanu organizēšanā, gan ģērbšanās tradīcijās, utml.

Vajadzētu mēģināt saprast, kas ir islāma sabiedrību (Turcijas, Indijas, Indonēzijas, Malaizijas, u.c.) ievērojamo kultūras un civilizācijas sasniegumu pamatā. Šajās valstīs tiešām pieaug iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju; strauji uzlabojas arī sieviešu iesaistīšanās darba tirgū - tostarp arī kvalificētās inženiertehniskās profesijās. Šajās zemēs rezultāti ir "taustāmi" - stabilizējusies dzimstība, kura tomēr nodrošina sabiedrības skaitlisko atražošanos, ievērojams iekšzemes kopprodukta pieaugums, sociālais progress, relatīvi mazi valstu ārējie parādi. Latvija (un arī dažas citas Eiropas valstis) ne ar ko tādu nevar lepoties. Tas netraucē kultivēt vāji pamatotu pārākuma sajūtu - un nespēju izvērtēt islāma sabiedrību pozitīvās puses.

"Providus" cilvēki, kuri vārdos aizstāv "atvērtas sabiedrības" ideālus, praktiskajā rīcībā ieciklējas uz jau sen atspēkotu teoriju atkārtošanu (ārsta John Money eksperimenti ar bērniem; t.sk. ar David Reimer 1966.gadā u.c.).

Es negribu noliegt nevienam vecākam tiesības audzināt savus bērnus, kā viņš atzīst par labāku. Ja evolūcijas teorijas vietā gribas mācīt "creation science", vai arī - bērnu uzturā pieturēties pie svaigēdāju principiem, vai arī veicināt toleranci pret homoseksuālismu vai vēl nezko. Bet ir nevēlami, ja cilvēki "claim to be in possession of the ultimate truth" (šādi Džordžs Soross noraksturoja totalitāras jeb "aizvērtas" sabiedrības - http://nationalinterest.org/article/evangelists-democracy-7625?page=show ).

Tmp author
Kaspars

Un kā tie dzimumneitrālie .... vēlāk spēs veidot ģimeni? Ak, tā - ģimenes neveidos. Bērni radīsies laboratorijās un augs bērnu namos.
Gadsimtos ir izstrādājies modelis, kuŗā izaug vislabāk attistītie bērni. Vidē kuŗā tie jūtas droši un stabili. Un šī vide ir veselīga ģimene kuŗā ir tēvs un māte. Ieklausieties - tie ir divi dzimumi. Un katram no tiem ir savi pienākumi un atbildība. Kopā tie veido vienu veselu. Mūsdienu situācija ar, atļaušos tās saukt par slimajām ģimenēm, kā reizi ir dažādu konservatīvo normu pārkāpumu sekas.
Diemžēl pasaules vareni turpina graut ģimeniskās vērtības lai būtu vieglāk pakļaut sabiedrību. Dzimumneitralitātes polītika ir viens no viņu instrumentiem. Tāpat kā pederastijas propaganda, egoistiska dzīves veida propaganda u.c.
Un atrodas mūsu vidū nelieši, kas pasaules varenajiem palīdz. Cits saņemdams par to savu kapeiku no eiropas naudām (pasākumi sabiedrības "izglītošanai") cits lai uzkalpotos pa karjēras kāpnēm, bet cits vienkārši savas lētticības dēļ...

Tmp author
dzest kontu

Jā. Šeit vēl pietrūkst kaut kas par "sodomītiskajiem židmasoniem" un viņu sazvērestības teorijām.
With all due respect.. bet argumentācija šeit ir Nacionālās apvienības līmenī. PAT ja pēķšņi visas ģimenes sāktu bērnus audzināt dzimumneitrāli, nebūtu garantija, ka visi bērni tādi arī izaugs. Analoģija ar to, ka bērni ne vienmēr klausās to pašu mūziku, ko vecāki vai arī Latvijā, par spīti rusifikācijai, kāds vēl runā latviski.

Curika
Linda Curika

Es īsti nevaru saprast, no kurienes ir radies priekšstats par ideālajiem laikiem, kad ģimenes bija 'normālas' Jūsu normalitātes ietvarā?

Patiesībā, pirms dažiem gadsimtiem Eiropā normāla tradicionāla ģimene bija vīrietis+viņa mīļākās+bastardi (ārlaulības bērni)+laulībā dzimušie mantinieki. Tāpat arī laulības, kur sievai bija 16 gadi un kur laulības bija vienošanās starp ģimenēm. Kur sieviete nevarēja šķirties, jo viņai nevarēja būt ne darba, ne piederēt īpašums un viņa bija ieslodzīta laulībā, kurā nereti bija emocionāla un fiziska vardarbība.

Tās ir tās tradīcijas, par kurām sapņojat? Vai Ulmaņa laikiem, kad šķirta sieviete vai sieviete, kurai ir bērns, bet nav vīra, bija kauns gan viņai, gan bērnam, gan ģimenei? Vai Padomju laiku ģimenēm, kur tēvs vienmēr nodzēris visu algu? Jo kopš tiem laikiem, kad tika atvieglota šķiršanās un noregulētas laulāto tiesiskās attiecības, šķiršanās skaits ir tikai audzis. Pasaulē un Eiropā pilns ar ģimenēm, kurās bērnu audzina mamma un vecmāmiņa, tantes un vecmāmiņas, jo vecāki miruši, šķīrušies, tēvs aizbēdzis, miris, pazudis.

Mūsu ikdiena gadu desmitiem ir netradicionālās ģimenes propaganda, kurā izaug normāli, attīstīti bērni paaudzēm. Un tā būs vienmēr, kamēr cilvēkiem būs brīvība izvēlēties dzīvot ar cilvēku, kuru tu mīli, nevis kāds cits ir izdarījis izvēli tavā vietā. Un nevis vīrietis un sieviete, bet mīlestība ir tā, kas ļauj bērnam attīstīties.

Tmp author
ābolītis

Par ko tāds uzbrauciens Padomju laiku ģimenēm? Ne jau visās ģimenēs tēvs vienmēr bija nodzēris algu. Tagad, starp citu, alkoholu patērē vairāk. Tikai ienākumu līmenis diversificējies - dažiem tik maz, ka i' nepamana, ka viss jau nodzerts, citiem tik daudz, ka visu nodzert grūti :) Un, cita starpā, Padomju iekārtā šķiršanās līmenis arī bija augsts (tā kā šī statistika nav pētīta, nesalīdzināšu). Tikai alimentu piedziņa darbojās efektīvāk.

Tmp author
Māra Krontāle

Lindai Curikai
Jūs esat piedzimusi par vēlu, lai cīnītos ar komentāra sākumā minētajiem briesmīgajiem piemēriem. Atceros, kad mācījos Ļeņina biogrāfiju, mani saniknoja viņa doma, ka padomju sievietei būs jādodas tīrumā vai jāstajās pie darbgalda nākamajā dienā pēc dzemdībām, jo bērnus audzinās bērnu namos uzvarošo komunisma ideju gaisotnē. Kas mani saniknoja? Tas, ka viņu taču audzināja māte, kas runāja franciski un spēlēja klavieres. Laikam arī ar Ļeņina dzimuma orientāciju bija nogājis kaut kas greizi, ja viņš šādā ģimenē, kāda bija viņam, varēja aizdomāties līdz tādam absurdam. Linda, arī ar Jūsu domāšanu kaut kas nav kārtībā. Žēl, ka neko nezinām par Jūsu vecākiem un bērnību.

Tmp author
Jana

Nu ja, ja es negribēšu dzemdēt, lai dzemdē vīrs!

Tmp author
Jānis Skagalis

Domaaju,ka autore jauc kopaa 2 lietas.Dzimumliidztiesiibu ar dzimuorientaaciju.

Tmp author
XXX

Tā kā manā ģimenē aug puika un meitene, tad neizbēgami katrs var spēlēties ar otra mantām, un neko nosodāmu neredzu, ka puika spēlējas ar lelli un meita ar mašīnu. abi mainās. galu galā kā tad izaugs tie gādīgie tēti?
pamazām parādās veikalos krāsu dažādība. Bija prieks ieraudzīt, ka bērnu gludeklis var arī nebūt rozā krāsā, puika vēlējās gludekli, bet veikalos bija tikai rozā.

Tmp author
dzest kontu

Tieši tā. Problēma bieži vien ir, kad jauniem vīriešiem un zēniem tiek mācīts, ka isti vīrieši nemazgā un negludina drēbes un negatavo ēst. Bet jautājums ir tāds - cik īsts ir šajā izpratnē tad vīrietis, kas neko no tā visa nemāk. Smieklīgi ir klausīties no kolēģem par to, ka mājās ir krīze, jo vīrs atstāts viens ar bērniem un nav nekas pagatavots vai vīrs nevar aiziet uz darbu, jo krekls nav izgludināts.
Jautājums tad, vai īsts vīrietis ir vīrietis tikai tad, kad ir tik tizls, ka nemāk pats sev kreklu vai uzvalku izgludināt vai pagatavot ēdienu.

Tmp author
dzest kontu

Šeit vajadzētu ļoti tomēr padomāt arī par to vai šis nebūs viens no gadījumiem, kad labi nodomi nenozīmē labus rezultātus.
Problēma šeit slēpjas tajā, ka daudzi progresīvi domājoši vecāki ļoti vēlas, lai viņu bērni izaugtu maksimāli laimīgi un daudzveidīgi, tāpēc ļoti iecentrējas uz šādu vai citādi progresīvu audzināšanu. Cik lielai daļai no šiem vecākiem ir atbilstoša izglītība un zināšanas socioloģijā un psiholoģijā, nemaz nerunājot par bioloģiju? Cik liela daļa vecāku tiešām ir plaši informēti par iespējamajām sekām un pareizajām metodēm un kaut reizi ir atšķīruši jeb kādu zinātnisko publikāciju žurnālu un cik liela daļa paļaujas uz propogandas materiāliem un nekvalitatīvas preses rakstiem. Bieži vecāku ekspektācijas šadā gadījumā ir, ka bērni būs dzimumneitrāli un tajā gadījumā, kad tie sāk augt ar izteiktu dzimumidentitāti, tiek uzspiesta dzimumneitralitāte.
Vēl problēmas rada tas, ka lielākā daļa vecāku, kas šādu pieeju izvēlas, neapzinās tās iespējamās sekas. Daļa bērnu, ar šādu pieeju uzaug ļoti priecīgi un pavisam lieliski iederas sabiedrībā. Citai daļai, kam šāda audzināšana tiek uzspiesta veidojas dažādas problēmas. Tikai pavisam nesen plašāk tiek aplūkotas problēmas jauniem zēniem, kā hipogonādisms, jeb vīrišķīgo pazīmju pazušana un pubertātes neiestāšanās pārāk zemā testosterona dēļ. Nenoliedzami, daļa jaunu vīriešu šo nesaskatītu kā problēmu, tomēr liela daļa šo varētu vēlāk dzīvē diez gan nožēlot, jo bez ārējas testosterona terapijas mūža garumā, šī problēma vairs nav risināma.
Šī ir ļoti, ļoti, ļoti komplicēta problēma un neder neviens no abiem galējiem risinājumiem - dzimumneitrālā un tradicionālā audzināšana. Ja problēma būtu tik viegli atrisināma, tad tā būtu jau sen atrisināta.

Pārāk bieži vecāki, cenšoties būt pārāk moderni vai pārāk tradicionāli, ar savu bērnu izdara ko tādu, kas to var neatgriezeniski ietekmēt. Nevajag, protams, visu šo noliegt baidot ar piemēriem, kā Dienas rakstā, bet nevajag arī uz visu skatīties ar pārāk rozā brillēm.

Tmp author
anonims

Man galīgi nav pretenzijas, ja kāds vēlas savus bērnus audzināt dzimumneitrālā veidā. Valstij to pat būtu jāapmaksā.

Es, savukārt, gribētu savus bērnus audzināt stingri dzimum-ne-neitrālā veidā: ar karavīru viesošanos skolās, ieroču apmācību zēniem, kara spēlēm. Meitenēm savukārt vairāk uzmanība būtu jāpievērš mākslām. Ceru, ka mēs netiksim diskriminēti un nepieredzēsim kārtējo liberāļu totalitārismu.

Curika
Linda Curika

Es domāju, ka mūsdienās bērnus audzināt striktos dzimumu rāmjos ir daudz vieglāk. Skat, Parādnieks uz bērnudārzu atnesa ieročus, lai bērnus apmācītu. Meitenēm ir plašs baleta skolu, modeļu skolu, deju skolu klāsts. Un neviens negrasās Jums šīs iespējas atņemt.

Tmp author
Māra Krontāle

Lindai Curikai
----
Vai tad mūsdienās baletā dejo tikai sievietes? Es pazīstu baletdejotāju pāri, kuram ir divi brīnišķīgi bērni un lieliska ģimene. Jūs mamma ar varu spieda dejot pulciņā? Skatos, Jūs arī matus krāsojat, esat izvēlējusies ļoti koķeti sievišķīgu matu griezumu. Nemaz neizskatāties pēc tādas, kurai gribētos izskatīties pēc vīrieša.

Tmp author
Kalvis Apsitis

>>> Rietumu pasaulē, kurā dzimumu līdztiesība it kā ir sasniegta, sievietes vēl joprojām daudz retāk darbojas zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu jomās un daudz retāk ieņem vadošus amatus biznesa vidē.
=========
Bet kāds tam sakars ar "dzimumneitrālu audzināšanu"? Sal. http://www.nsf.gov/statistics/infbrief/nsf10320/ . Tur "Tabulā 1" doti dati par vīriešu un sieviešu skaitu "graduate" (t.i. maģistratūras un doktorantūras) studijās zinātņu un inženierzinātņu jomās ASV augstskolās. Var redzēt datus gan par ASV pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, gan arī par pagaidu vīzu turētājiem. Kā redzams no šīs tabulas, sieviešu-imigrantu skaits šajās maģistru/doktoru programmās no 1999. līdz 2008.g. pieaudzis par 64.4% - un viņu īpatsvars tagad ir drusku vairāk nekā trešā daļa. Imigrantu jaunieši retāk studē sociālās zinības un psiholoģiju, biežāk pabeidz augstskolas studijas (sal. http://www.canada.com/topics/news/story.html?id=e36a6e21-b684-410d-a10f-1addf0a01f21 - tie gan ir dati par Kanādu; par ASV būtu jāmeklē atsevišķi),

Pārtulkojot šos datus ikdienas pieredzes līmenī nonākam pie tā, ko var novērot ikviens, kurš jebkad ciemojies ASV augstskolu inženierzinātņu vai datorikas specialitātēs - tur puišu, protams, ir vairāk nekā meiteņu, bet starp studējošajām meitenēm ir ļoti plaši pārstāvētas dažnedažādas Āzijas valstis - Turcija, Indija, Ķīna, Filipīnas, Koreja, utml. Tā tas bija manā augstskolā - UMCP. Arī manā darbavietā - globālā IT uzņēmumā - tiešā priekšniece kādu brīdi bija Kalifornijā dzīvojoša indiete. Varētu, protams, vēlēties lai šis sieviešu īpatsvars inženiertehniskajās specialitātēs būtu vēl lielāks, bet te darbojas pavisam citi faktori. Āzijas izcelsmes sievietes ir sociāli konservatīvākas (nekā eiropieši vai baltie amerikāņi); teiksim indiešiem arī pēc ieceļošanas ASV tiek ievērota tradīcija precēties ar savas kopienas/kastas cilvēku, bet neviens nevar noliegt viņiem darba ētiku un vēlmi apgūt prasmes, kas nodrošina stabilus ienākumus un stāvokli sabiedrībā.

Vai arī autore apgalvo, ka pirms 20 vai 30 gadiem augšminētajās Āzijas valstīs mazas meitenītes būtu tikušas pakļautas "gender neutral" audzināšanai - un tieši tas vēlāk kļuvis par akadēmisko un profesionālo panākumu ķīlu? Ka nevajag vairāku paaudžu garumā smagi strādāt, gatavoties testiem, studēt labākajās augstskolās, tiekties pēc akadēmiskiem panākumiem. Vajag tikai atrast pareizo proporciju starp zilām un rozā kleitām, izlasīt bērnu pasaku grāmatiņu ar pareizajiem Labklājības ministrijas sarūpētajiem metodiskajiem norādījumiem - un viss notiks?

Manuprāt, tas gender neutral ir kārtējais brīnumlīdzeklis jeb "snake oil" pārdošana, kam piedēvē spēju risināt tādas lietas, kas prasa pavisam ko citu.

Tmp author
graiksts

Vai tad autore piedāvā ar šo kaut ko risināt? Viņa aicina audzināt bērnus tā, lai dotu max realizācijas iespējas viņu iekšējām sajūtām. citiem vārdiem - pārskatīt terminu "audzināšana" un ielikt tajā jēdzienu "ļaušana dzīvot".

Curika
Linda Curika

Viena lieta ir sieviešu skaits augstskolās - kopš sievietēm tika atļauts studēt, viņu skaits ir audzis un ir valstis, kurās sieviešu ar augstāko izglītību ir vairāk nekā vīriešu. Tomēr tas nerezultējas tajā, cik sieviešu ir lielo uzņēmumu valdēs vai vadošos amatos (skatīt Forbes TOP1000), līdzīgi ir ar zinātnes jomu (te ir viens pētījums http://bit.ly/S1kTJk).

Tam, protams, ir kompleksi iemesli un neviens īsti nezina, kas ir galvenais - iespējams, tas, ka sievietes pārtrauc karjeru pašā svarīgākajā punktā, lai dotos dzemdēt un pēc tam vairs nevar (vai negrib?) strādāt tādā apjomā kā agrāk.

Sievietes vēl joprojām uzņemas lielāko daļu rūpju par mājas darbiem, bērniem un slimiem, veciem radiniekiem. Ja būtu lielāka sapratne par to, ka arī tas ir īsts darbs un arī tas ir jādala vienlīdzīgi starp vīrieti un sievieti, varbūt dati būtu citādi. Tomēr sapratni par to ir grūti iemācīt vīrietim 45 gadu vecumā, ja viņš uzskata, ka mājas kopšana un neiešana uz darbu, jo mājās ir slims bērns ir sievietes uzdevums. Un te mēs nonākam līdz audzināšanai.

Tmp author
Kalvis Apsitis

>>> Vai tad autore piedāvā ar šo kaut ko risināt?
======
Ja autore rakstā pieminējusi par tām inženierzinātnēm ("sievietes vēl joprojām daudz retāk darbojas zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu jomās "), tad vai nu tas galīgi nav par pārējā raksta tēmu - vai nu arī tieši jāpaskaidro: kādā sakarībā tas minēts pie "dzimumneitrālās" audzināšanas?

Cilvēki ir tādi kādi viņi ir - atšķirīgi pēc dzimuma, pēc saņemtās audzināšanas, pēc reliģijas (tostarp musulmaņi un hinduisti visticamāk būs sociāli konservatīvi, nevis "dzimumneitrāli"). Līdztiesība nozīmē, ka ikvienam tiek nodrošinātas līdzīgas iespējas apgūt tehniskās zināšanas un prasmes; un nekāda "dzimumneitralitāte" vai tās neesamība nekalpo par attaisnojumu nevienlīdzībai.

Manuprāt, lai sasniegtu panākumus inženierzinātnēs, tās ir vienkārši vairāk jāmācās. Ja savukārt cilvēki dod "max realizācijas iespējas viņu iekšējām sajūtām", tad tas ne obligāti noved pie augstākām tehniskām kompetencēm vai panākumiem biznesā. Tie ir stāsti par divām pilnīgi dažādām tēmām - iespējams, pat pilnīgi pretējas dzīves filozofijas: "darīt visu, kas nepieciešams ģimenes labklājībai" vs. "realizēt iekšējās sajūtas". (Sk. Carnegie Melon pētījumu par Āzijas sieviešu motivāciju studēt datorzinātnes - http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/project/gendergap/www/intwomen.html ).

Tmp author
Kalvis Apsitis

"Sievietes vēl joprojām uzņemas lielāko daļu rūpju par mājas darbiem, bērniem un slimiem, veciem radiniekiem. Ja būtu lielāka sapratne par to, ka arī tas ir īsts darbs un arī tas ir jādala vienlīdzīgi starp vīrieti un sievieti, varbūt dati būtu citādi."
=======
Nu re. Tātad audzināšana nozīmē dažādu prasmju izkopšanu bērniem un arī spēju dalīt darbus ģimenē. Priekš tam nav nepieciešamas runas par "gender neutral", nedz arī jāmaina bērnu apģērba krāsu stilizācija.

Tmp author
fzss

audzini kā gribi, visu tāpat noteiks fizioloģija :DDDD var jau tēlot liberālismu, bet tikai pašas sievietes zaudēs. tā ir tāda pilsētas vieglās dzīves filozofija . sievietes var strādāt uz naftas platformām, lauksaimniecībā art zemi, remontēt auto, alfas specvienībā, uttt. tās ir tikai iedomas- tāpat kā mazām meitenēm par prinčiem... vēlme baudīt paspēlēšanos !

Tmp author
Androgynous

Ļoti saprātīgs raksts, kam nevaru nepiekrist. Lai gan man nav bērnu un tuvākajā laikā tos neplānoju, šāds audzināšanas veids man šķiet ārkārtīgi progresīvs un tieši tā es audzinātu savējos. Man bērnībā tika atļauta dauzīšanās ārā līdz vēlai naktij, kāpšana kokos un citas "nemeitenīgas" trakulības, lai gan man ļoti patika arī lelles. Un manam brālim arī. Un, manuprāt, tas ir ļoti nepareizi, ja bērnam jāizjūt kauns un vaina par to, ka viņu interesē arī tas, kas "domāts" pretējā dzimuma pārstāvim.

Es vispār ignorēju visu šo sadalīšanas sistēmu, kas balstās uz stereotipiem. Es izvēlos meiteņu preces tik pat bieži cik puiku preces. Tik un tā tas viss ir sabiedrības triks.
Mēs visi piedzimstam biseksuāli un mūsu dzimums ir tikai bioloģiski nosakāms. Tad mēs tiekam audzināti atbilstoši mūsu lomai. Bet nav iespējams ietekmēt to, kā ievirzīsies mūsu piederības izjūta pie šīs lomas un kā ievirzīsies mūsu seksuālā orientācija. To nevar ieaudzināt. Dzimumneitrāla audzināšana ir laba tajā ziņā, ka šādā veidā var izaudzināt par sevi pārliecinātu, brīvu, neierobežotu, tolerantu un domājošu cilvēku. Un tādu cilvēku, godīgi sakot, trūkst.

Tmp author
Anonīmais vaicātājs

Jūs rakstāt: "Mēs visi piedzimstam biseksuāli un mūsu dzimums ir tikai bioloģiski nosakāms."

Tad kāds pamats apgalvot, ka homoseksuālisms ir ģenētiski noteikts un nav atkarīgs no audzināšanas vai pieredzes bērnībā. Jeb arī audzināšana jāorganizē tā, lai saskaņā ar varbūtību teoriju dzīvē dotos 50% heteroseksuālu un 50% homoseksuālu cilvēku? Kāpēc tas būtu labi un vajadzīgi?

Tmp author
Androgynous

Audzināšana un pieredze bērnībā var ietekmēt to, kā persona spēs sadzīvot vai nesadzīvot ar savu seksualitāti. Un nav iespējams "noorganizēt" bērna seksuālo orientāciju.

Tmp author
graiksts

Anonīms vaicātājs ir pārpratis. Cilvēks tiešām piedzimst biseksuāls jo tajā brīdī dzimumam nav nekādas nozīmes, tas ir "izslēgts". Un parasti, tajā brīdī, kad tas "ieslēdzas", sabiedrība jau ir paspējusi sačakarēt bērnu ar stereotipiem. Un ja izrādās, ka cilvēks ir homoseksuāls, šie stereotipi lauž viņa psihi, padara viņu nelaimīgu.

Tmp author
Māra Krontāle

Ļoti saprātīgs raksts, kam nevaru nepiekrist. Lai gan man nav bērnu un tuvākajā laikā tos neplānoju, šāds audzināšanas veids man šķiet ārkārtīgi progresīvs un tieši tā es audzinātu savējos. Man bērnībā tika atļauta dauzīšanās ārā līdz vēlai naktij, kāpšana kokos un citas "nemeitenīgas" trakulības, lai gan man ļoti patika arī lelles. Un manam brālim arī. Un, manuprāt, tas ir ļoti nepareizi, ja bērnam jāizjūt kauns un vaina par to, ka viņu interesē arī tas, kas "domāts" pretējā dzimuma pārstāvim.
----
Es nesaprotu, par ko mēs strīdamies? ja arī es mazajai meitiņai vairāk pirkšu sārtas vai sarkanas drēbītes, bet puisītim zilas vai brūnas, tad, viņiem izaugot līdz brīdim, kad viņi varēs pateikt "man riebj zilais vai sarkanais" es jau viņus būšu nozombējusi par vīrieti un sievieti? Un viņi tagad būs nelaimīgi???? Un tāpēc mans dēls neptarīs nomainīt pamperi savai meitai, bet mana meita atteiksies palikt mājās pie slima bērna???
Ja runājam par slimiem bērniem - es nekad neesmu ņēmusi slimības lapu bērna slimības laikā. Mans vīrs lieliski prata aprūpēt bērnus, nekad neatteicās to darīt. Bet reiz mana slimā meita tā arī pajautāja: "vai tiešām, mammu, tev šovakar jāiet uz darbiņu? Bet es taču esmu slima!". Viņa negāja skolā, viņa neapmeklēja bērnudārzu un neviens viņai nebija licis tā runāt. Bet bērns gribēja sev līdzās mammu, kaut arī tētis bija ļoti rūpīgs un mīļš. Nu, ir taču kaut kāda loma arī Dieva nodomam radīt mūs par sievietēm vai vīriešiem. Nevar taču visu graut un jaukt vienā kaudzē. Tāpat kā nedrīkst diskriminēt tikai pēc dzimuma pazīmēm.

Tmp author
Androgynous

Lieta nav tajā, ka par to visu ir baigi jādomā un jāiedziļinās. Un runa jau nav tikai par drēbēm un spēlēm. Ir vecāki, kuriem šķiet pašsaprotama šāda audzināšana, kur bērns var brīvi izvēlēties, ko viņš vēlas. Bet nevar noliegt, ka reizēm dzimuma loma tiek pārmērīgi uzspiesta. Ja meitenei patīk lelles, svārki un mežģīnes, viss kārtībā. Ja viņai patīk konstruktori, bikses un "kariņi" arī viss ir kārtībā.

Tmp author
Lapsa

Graikstam atļaušos pateikt, ka tās ir pilnīgas muļķības, ka bērns piedzimst biseksuāls. Tad pēc kā varētu piedzimšanas brīdī pateikt- puika vai meitene? Tā ir vienkārši gudrelēšanās un melu izplatīšana. Kas bērnam ir "izslēgts"? Tas, ka bērns, līdz pieaugušam vecumam nav paredzēts dzimumaktivitātei, vēl nenozīmē, ka viņam ir izslēgta viņa identitāte. Un homoseksualitāte ir grēks, ko cilvēks pats sevī ielaidis, vai arī kāds pret viņu ir izdarījis grēku. Nemāniet sevi, ja domājiet, ka homoseksuālisms ir gēnos- zinātne vienmēr mēģinās attaisnot grēku. Ja ar to saprotiet, ka virs mums stāv kas Augstāks un Varenāks, kas mūs radījis.

Tmp author
maasa

"Rietumu pasaulē, kurā dzimumu līdztiesība it kā ir sasniegta, sievietes vēl joprojām daudz retāk darbojas zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu jomās un daudz retāk ieņem vadošus amatus biznesa vidē."
Šitais ir interesants teksts. Bet kur ir teikts, ka jābūt 50/50? Kāpēc par normu tiek pasludināts, ka vienlīdzība būs tad, kad zinātnē vīriešu būs tikpat cik sieviešu?
Es pilnīgi piekrītu, ka bērnam/cilvēkam ir jābūt brīvai iespējai darīt to, kas viņu interesē, arī tad, ja tas tradicionāli piedien pretējam dzimumam. Bet kur ir teikts, ka sievietes ideālos apstākļos izvēlētos zinātni tik pat bieži kā vīrieši? :)
Redz, tie, kas runā par dzimumu vienlīdzību, arī tu, Linda, savā rakstā, cenšas maksimāli izvairīties no jautājuma par iedzimtām dzimumu atšķirībām. Ir pierādīts, ka sievietes un vīrieša smadzenes ir būvētas un darbojas atšķirīgi, bet vienlīdzības fani to ignorē, jo tas nenāk par labu viņu argumentiem. Bet bez tā, Linda, rakstitais vairs nav vispusīga un objektīva analīze, bet tikai propaganda.

Curika
Linda Curika

Ir tā, ka uz 2013.gadu ir pat jau paspēts izdot grāmatas, kas pierāda, ka šie senāk veiktie pētījumi ir meklējuši to, ko zināja, ka meklē un tāpēc to arī atrada - atšķirības bērnu smadzenēs. Tomēr, ja meklē līdzības, tad ir vairāk līdzību, nekā atšķirību. Par to, kā neirozinātnes pētījumi ir radījuši nepareizus uzskatus, raksta Lise Eliott savā Pink Brain Blue Brain vai tepat augšējā stūrī ievietotā grāmata Delusions Of Gender vai Hārvardas universitātes ietvaros tapusī grāmata BrainStorm. Te ir neliels raksts par to plašāk, ar dažiem datiem: http://huff.to/UPuPCH

Tmp author
Lietussargs

Curikas k-dze,
un kas būs, ja pēc brīža kādi citi, tikpat precīzi un neapgāžami pētījumi pierādīs to, kas ir fufelis? Un kur ir pārliecība, ka veicot pētījumus, tie netika jau iepriekš predisponēti vēlamajam iznākumam?

Tmp author
Elīna Āboliņa

Salīdzinājums starp "modernajām Rīgas ģimeném" un pārējo Latviju gan nekorekts un nepamatots. Demonstrē tieši tādu pašu stereotipisku domāšanu, kādu ar šo diskusiju cenšamies mazināt par dzimumu lomas jatājumiem.

Curika
Linda Curika

Jā, tas nebija korekti pateikts. Tas, ko vēlējos teikt ir, ka bieži vien uzskatām, ka visas ģimenes ir tādas pašas kā mūsējā vai tās ģimenes, kuras ir ap mums - mūsu draugiem un paziņām. Neapzinoties, ka tas nenozīmē, ka visā Latvijā vai Rīgā tas ir tieši tā.

Tmp author
Mārtiņš

Kā vienmēr - kamēr autori par dzimumneitralitāti runā kā par brīvību no stereotipiem, citi tajā spēj saskatīt vien transformāciju Kārlis -> Karlīna. Tas vien laikam liecina, cik vērtīgi būtu, ja šodienas pieaugušie būtu auguši mazāk stereotipizētā vidē.

Patika, kā šī ideja tika kodolīgi noformulēta: "ja tev patīk rozā svārki, tev uz to ir tiesības neatkarīgi no tava dzimuma." Gribētos, lai Latvijā būtu vairāk tādu cilvēku kā autore, kas nemēģina citu vietā izlemt, kā viņiem dzīvot.

Tmp author
Marta

Paldies par vērtīgo rakstu!

Būtu interesanti zināt, vai bērnu attīstības un audzināšanas lauciņā nav kādi relatīvi nesenāk parādījušies autori, kas iet tālāk par bioloģijas un sociālās mācīšanas nometnēm. Intuitīvi škiet, ka sekojot līdzi tendencei pshiloģijā (un bioloģijā plašāk) arī šeit vajadzētu būt kādam, kas skatās uz šīm lietām, uzsverot nature un nurture kopīgo darbību. (Iespējams gan, ka šajos jautājumos tas nebūtu tik aizraujoši, ja varam teikt, ka seksualitāti ļoti dominē iedzimtā bioloģija, bet dzimumu - audzināšana)

Tmp author
Marta

*psiholoģijā

Curika
Linda Curika

Marta, atzīšos godīgi, šis man lika google sākt meklēt vairāk par tēmu, jo nemācēšu atbildēt. Tiesa, tagad manā plānā vairāki raksti un vismaz viena grāmata par nature and nurture.

Tmp author
Marta

Bioloģijas līmenī šī īsā grāmatiņa ir ļoti patīkama (bet ko tas nozīmē konkrētajai tēmai par dzimumu augstāk, tas vēl ir jānoskaidro): http://www.amazon.co.uk/The-Music-Life-Biology-beyond/dp/0199228361/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1358427190&sr=8-1

Tmp author
Aivars

Pēc šādu murgu lasīšanas, laikam, drīz pieņemšu musulmaņu ticību un sludināšu visās jomās veselīgu dzīvesveidu. Varbūt tā mēs vēl varēsim savu tautu glābt.

Tmp author
kk

īstenībā ļoti reti kur starp bērniem manu Bārijas vai neraudāšanas kultūras uzspiešanas sekas. Neesmu pārliecināts vai tēma ir aktuāla pie mums. Ja nu vienīgi starp kaut kādām minoritārām ļaužu grupām, pie kurām acīm redzot pieder arī autore...

Tmp author
Rūdolfs Kreislers

Raksta autoram , pēc satura spriežot, bērnu nav. Kad paša bērns sāks no Kārļa palikt par Karlīni, tad arī mainīsies "progresīvā" attieksme.

Curika
Linda Curika

Rūdolf, man ir divas meitas. Pašlaik abām patīk spēlēties ar mašīnām un tētim palīdzēt šo to salabot mājās un vislabāk tā lieta padodas tad, kad mugurā ir rozā kruzuļsvārki.

Tmp author
Mērija

Linda, tur jau tā lieta, ka jūs viņas sauciet par meitām. Par to nemaz neiet runa, ka meitenes dažkārt izvēlas puiciskas nodarbes vai otrādi. Iet runa par apzinātu slēpšanu no bērna viņa patieso identitāti, it kā ļaujot viņam pašam to izvēlēties. Kopš kura laika bērns zina, kas viņam vajadzīgs? Es šeit nerunāju par diktatūru audzināšanā un puiku spēlēšanos ar lellēm, es runāju par to atbildības daļu, kas ļoti nopietni uzticēta vecākiem. Jo audzināt bērnu ir grūts un nopietns darbs. Manam dēlēnam patīk parotaļāties ar leļļu bēbjiem, bet viņš zin, ka ir vīrietis. Vislielākā vētra jau ir šīs lietas dēļ.

Tmp author
Feita

Manuprāt mīts ir, ka visi vecāki meitenes ģērbj tikai rozā, nedod viņām konstruktorus un māca krāsoties, kamēr puikas netiek apmīļoti un viņu emocionālās vajadzības netiek ņemtas vērā.
Nevajag Jūsu uzskaitīto saukt par neitrāu dzimumaudzināšanu - tā vienkārši ir bērna audzināšana mūsdienu pasaulē. Izvēlieties saprotamāku apzīmējumu un skaidrāk definējiet šo saturu - audzināt bērnu, ņemot vērā bērna paša intereses un vajadzības, tad nebūs protesti pret šādu bērna audzināšanu - vairumā gadījumu Latvijā tāda audzināšana arī pastāv.

Tmp author
Ilze Bertāne

Nu beidz, kā lai citādāk iebaro "dzimumneitrālo audzināšanu", ja ne parādot, cik aplami un stulbi ir meitenei uzspiest Bārbiju kultūru un zēnam - neraudāšanas un brutalitātes kultūru? Vienīgi rakstā nav pateikts, ka to saprot arī ar normālu audzināšanu, tā vietā tiek noklusēts, cik patiesībā radikāla ir dzimumneitrālā audzināšana, ar ko saprot pavisam ko citu. Nesen Dienā bija skaidrojošs raksts: http://www.diena.lv/latvija/mes-neesam-pirmie-kas-velas-dzimumneitralitati-13970158

Curika
Linda Curika

Ilze, man jau bija aizdomas, ka tiks pieminēts Kanādas gadījums. Tā ir stratēģija - izvēlēties radikālu piemēru, lai diskreditētu ideju. Tas ir īpašs gadījums, izņēmums. Kā jau teicu, nav tādas lietas kā 100% dzimumneitrāla audzināšana. Tai pat laikā, es domāju, ka, neatkarīgi no audzināšanas, Saša būtu tāds bērns, kāds ir, vienīgi šī pieeja ir ļāvusi bērnam uzvesties tā, kā viņš jūtas ērtāk. Ne bez sekām, saņemot savu devu negāciju.
Feita, pilnīgi piekrītu tev un tādēļ arī rakstu, ka 'lielākā daļa šodienas ģimeņu visdrīzāk ikdienā realizē daļu no iepriekšminētajiem principiem'. Tai pat laikā, ja skatām tirgus piedāvājumu, redzam striktu rozā/zilo dalījumu bērnu precēs, kas ļauj secināt, ka ir liels pieprasījums arī pēc stereotipiskas audzināšanas. Ir jāatceras, ka modernās Rīgas ģimenes nav tas, kas raksturo vidējo Latvijas ģimeni.

Tmp author
Igors Belkovs

Pirmkārt mīts jau ir tas ka valda šī dzimumnevienlīdzība vispār kā tāda. Protams viss pasaulē ir relatīvs un ja pameklē var atrast jebko savai teorijai piemērotu. Mana bērnība pagāja 70-ajos un zinu daudzus savus klasesbiedrus kam bija mājās gan trauki jāmazgā,gan veļa jāgludina. Tāpat skolā līdz 3.klasei darbmācībā kopā ar meitenēm mācījāmies šūt. Tāpat arī krievu armijā sakopt savu formu,mazgāt gludināt piešūt apkalīti, bija jāprot. Tās ir elementāras prasmes kas noderīgas abiem dzimumiem. Jūs šos stereotipus, kas nebūt nav dominējoši sabiedrībā, apzināti pārspīlējat. Cik krievu laikos sievietes nestrādāja uz traktoriem,smagajām mašīnām,kombainiem. Neviens jau neliedza un arī neapsmēja gluži otrādi. Mana māte strādāja par krāsotāju un pat saņēma goda rakstus un avīzē bilde bija ar interviju. Vēl 2 gadus nodzīvoju vidusāzijā, kur nabadzītes sievietes strojkā strādāja stiepa ķieģeļus,apmeta sienas. Postpadomju teritorijā vispār šo stereotipu vīriešu/sieviešu darbi no genderistu puses tiek nejēdzīgi pārspīlēti ar nolūku. Nav noslēpums ka Sorosa fonds bagātīgi sponsorē Providus,Delnu, Mozaīku un vēl virkni nvo, tāpēc jūsu centieni nebūt nav uzskatāmi par nesavtīgiem. Es mūžā ne reizi neesmu iesitis sievietei,kaut jaunībā biju diezgan liels kauslis un huligāns. 17 gadu vecumā gandrīz nonācu būrī, jo biju vienam ielauzis pauri aizstāvot man pilnīgi svešu meiteni. Pēc jūsu 'mācības/teorijas' sanāk ka esmu bijis kompleksains ar stereotipiem nomocīts subjekts. Izsaukt uz 'dueli' sievieti būtu pavisam normāli. Aizstāvot viņu es sievieti šādi tikai pazemotu uzsverot viņas dzimuma nevienlīdzību. Starp citu šāds uzskats ir izplatīts pasaulē starp radikālajām feministēm. Man viens konkrēts jautājums ir kāpēc valstīs kurās genderideoloģija tiek intensīvi ieviesta, tik strauji samazinās dzimstība?

Related articles
More from this author