Ideju apkopojums: kā veicināt aktīvāku pilsonisko līdzdalību?

Diskusiju apkopojums no konferences “Labā prakse pilsoniskās līdzdalības veicināšanai Baltijas jūras reģionā”.

Pexels photo 398532 (3)

Domnīca PROVIDUS ir apkopojusi labākos veidus, kā vecināt pilsonisko līdzdalību, izmantojot e-petīcijas, pūļa ideju vākšanu, ar Internetu nesaistītas līdzdalības aktivitātes, komunikāciju ar politiķiem, kā arī vērā ņemamas protesta akcijas.

(Pilns apkopojums angļu valodā pieejams tepdf).

Idejas tika apkopotas World Café formāta darbnīcās, kas tika organizētas kā daļa no reģionālās konferences “Labā prakse pilsoniskās līdzdalības veicināšanai Baltijas jūras reģionā” 2017. gada jūnijā.

Papildus informācija par konferenci, tai skaitā video ieraksti, pieejami šeit.

Konferenci organizēja domnīca PROVIDUS Eiropas Komisijas programmas Eiropa Pilsoņiem ietvaros ar Frīdriha Eberta fonda atbalstu. Domnīca PROVIDUS uzņemas pilnu atbildību par konferences un publicētā apkopojuma saturu.


Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

Related articles
More from this author