Kā spēcināt nacionālo parlamentu lomu ES politikas veidošanā?

Raksts par Eiropas lietu komisijām grāmatā par deliberatīvo demokrātiju Eiropas Savienībā.

Deliberative

2020.gada 4.martā tika nopublicēta grāmata: "Deliberatīvā demokrātija Eiropas Savienībā: līdzdalība un diskusijas kā pretlīdzeklis pret ppopulismu."

Šajā grāmatā iekļauts arī PROVIDUS pētnieču Ivetas Kažokas un Sintiajs Tarasovas raksts par parlamentāro Eiropas lietu komisiju spēcināšanu (149.-168.lpp).


Šis raksts apskata dažādu ES valstu parlamentu tendences un labākās prakses, iesaistoties ES jautājumu risināšanā. Padziļināti apskatīta Eiropas lietu komisiju nozīme, ex ante un ex post pārraudzība pār valdības darbu, tiešā komunikācija ar ES institūcijām un plašākas sabiedrības iesaiste. Raksta noslēgumā formulēti 10 ieteikumi tam, kā nacionālie parlamenti varētu nostiprināt savu lomu ES lēmumu pieņemšanā.

Grāmata ir atrodama (Pievienotais failspdf).

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

More from this author