Informācija par ārkārtējās situācijas ietekmi uz starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā

Informācija par ārkārtējās situācijas ietekmi uz starptautiskās aizsardzības saņēmēju uzņemšanu un integrāciju Latvijā.

Unnamed

Domnīca “PROVIDUS” 16.aprīlī organizēja pirmo šā gada Rīcības partneru tikšanos tiešsaistes vietnē Zoom. Rīcības partneru tikšanās tiek rīkotas vairākas reizes gadā projektā NIEM (Starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrācijas izvērtēšana un uzlabošana). Uz tikšanos bija aicināti pārstāvji no Labklājības, Iekšlietu un Kultūras ministrijām, Rīgas Domes, ANO Bēgļu aģentūras Ziemeļeiropas reģionālās pārstāvniecības, kā arī no dažādām nevalstiskajām organizācijām, lai apspriestu COVID-19 ietekmi uz starptautiskās aizsardzības saņēmēju situāciju Latvijā. Kopā tikšanās reizē piedalījās 23 cilvēki. Ar pilnu pārskatu iespējams iepazīties šeitpdf.

Darba kārtībā tika ziņots un spriests par situāciju Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, kā arī par izaicinājumiem veselības aprūpē, izglītības procesā, nodarbinātībā, pabalstu pieejamībā un citās problemātiskās jomās.

Domnīca PROVIDUS ir sagatavojusi rekomendācijas turpmākai darbībai:

- Iekšlietu ministrijai izstrādāt rīcības plānu potenciālam COVID-19 uzliesmojumam PMIC “Mucenieki”. Kā redzams no citu valstu pieredzes , bēgļu nometnes vai patversmes ir viens no kritiskiem objektiem, līdzīgi kā patversmes, pansionāti un kopmītnes;

- Labklājības ministrijai izvērtēt iespēju pagarināt ikmēneša pabalsta izmaksu tiem starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, kuriem pabalstu izmaksa turpinās vai tiek uzsākta ārkārtējās situācijas laikā, jo šobrīd sociālekonomiskās iekļaušanās procesa norise ir apgrūtināta;

- Izglītības un zinātnes ministrijai rast iespēju nodrošināt latviešu valodas asistenta atbalstu attālināti, lai atbalstītu starptautiskās aizsardzības saņēmēju bērnu iesaisti izglītības procesa norisē;

- Sadarbojoties pakalpojumu sniedzējiem LSK un biedrībai “Patvērums ‘Droša māja’” regulāri atjaunot informāciju par starptautiskās aizsardzības saņēmējiem pieejamo atbalstu interneta vietnēs www.beglis.lv un www.integration.lv, kā arī atbilstošajos organizāciju profilos sociālajos tīklos.

- Pašvaldībām pārskatīt nosacījumu par deklarētas dzīvesvietas nepieciešamību finansiālas palīdzības sniegšanai starptautiskās aizsardzības saņēmējiem.

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

More from this author