ECT: Krievijas militāristam Latvija būs jāatstāj

"Diena", 06.02.2004.

Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) noraidījusi Krievijas armijas bijušās militārpersonas un Krievijas pilsoņa Aleksandra Kolosovska sūdzību pret Latviju par iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem, viņam līdz ar Krievijas armiju liekot aizbraukt no valsts. Pagaidām nav zināms tiesas lēmuma pamatojums, jo Latvijas pārstāvei starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Ingai Reinei ECT telefoniski tikai paziņojusi, ka sūdzība noraidīta. Tomēr skaidrs ir viens — ja ECT sūdzību noraidījusi, A.Kolosovskim, kurš vēl joprojām dzīvo Latvijā, valsts būs jāatstāj.

Šī ir pirmā Krievijas militārista sūdzība, ar ko ECT iepazinusies un noraidījusi, tādējādi, domājams, atzīstot, ka Krievijas militārpersonām un viņu ģimenēm, kam valsts bija jāatstāj pēc Krievijas—Latvijas starpvalstu līguma, nav tiesību uzturēties Latvijā.

Šī lieta varētu kalpot par precedentu citām iespējamām no Latvijas izbraukušo militārpersonu sūdzībām. Interesanti arī, ka noraidīta lieta, kurā kā trešā puse bija iesaistījusies Krievija.Pilnu "Dienas" tekstu lasīt šeit

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

More from this author
Kaut kas krasains

Un atkal jauns sākums 5 Author:Dita Arāja