Keywords:

Dokumentu krājums “Sabiedriskās raidorganizācijas pārejas periodā”

Eiropas mediju institūts, “Sabiedriskās raidorganizācijas pārejas periodā” (European Institute for the Media, "Public Service Broadcasting in Transition: a Documentary Reader")

2001. gada novembris

Logo fons

Dokumentu krājums, kuru pēc Eiropas mediju institūta pieprasījuma ir sagatavojusi Oksfordas universitātes Sociāltiesisko studiju centra Salīdzinošās mediju likumdošanas un politikas programma. Pārskatā ir ietverti politikas dokumenti un izvilkumi no Eiropas savienības un nacionālajām likumdošanas normām, kuros tiek analizēta sabiedrisko raidorganizāciju loma un pamatprincipi, finansēšanas modeļi, programmu saturs, struktūra un pamatfunkcijas, kā arī sabiedrisko raidorganizāciju nākotnes perspektīvas. Šajā pārskatā īpaša uzmanība tiek pievērsta sabiedrisko raidorganizāciju darbības problēmām Centrālās un Austrumeiropas valstīs.

Dokumentu krājums (PDF fails ZIP arhīva formātā - 421 KB)

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

Related articles
More from this author