Keywords:

VIDEO: Kā novērst vardarbību un pazemošanu skolās? 10

Emocionāli, fiziski vai verbāli - jebkurā no šiem veidiem var izpausties pazemošana un vardarbība. Bērnu un jauniešu vidū izglītības iestādēs vardarbības gadījumi jau kļuvuši teju par ikdienu. Biežākie pazemošanas iemesli meklējami gan ģimenes sociālajā stāvoklī, gan bērna „citādībā” vai pat labās sekmēs.

Bully.jpg
Photo: trix0r

Kas veicina agresijas izpausmes pret vienaudžiem un kādas var būt pazemošanas sekas? Atbildība par pazemošanas gadījumiem bieži tiek novelta uz skolu, tomēr - cik ģimene un sabiedrība ir līdzatbildīga par mācību iestādē notiekošo?

Diskusijas panelī piedalāsTiesībsarga biroja bērnu tiesību aizsardzības nodaļas vadītāja Laila Grāvere, centra „Dardedze” programmas „Drosme draudzēties” vadītāja Baiba Drone, pshioterapeite Gunta Andžāne, Jaunjelgavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Daukšte, Izglītības ministrijas Izglītības departamenta vadītājas vietniece Baiba Bašķere un Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta juriskonsulte Evita Miezāne. Diskusiju vada Baiba Strautmane.


_____________________________________
Diskusija notika 25. septembrī Kaņepes Kultūras centrā.
Diskusiju finansē Eiropas Padomes LGBT projekts

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

Comments order: newest first / oldest first

Tmp author
fzss

vajag pamatīgāk mācīties, tā ka galva kūp, tad nebūs enerģijas kādu vēl pazemot !

Tmp author
Aldis

Un kas no tā, kam Latvijs valstī vajadzīgas mūsu zināšanas un peredze. Šeit galvenais ir iemācīties zagt, un te varētu palīdzēt dažu bijušo un esošo valstsvīru pieredze šajā jomā.

Tmp author
zaigA

kaut kur var noskatīties vakardienas video?

Providus logo krasains
Providus

Pēc pāris dienām būs pieejams video šeit pat portālā. Tikai nedaudz pacietības!

Gunta 165x152
Gunta Leona

Jaunjelgavas skola "uzķērās". Slimā sab-bā ne tas vien atklāsies, kad vismaz verbāli kāds uzdrošināsies ko atklāt. Tie, kas te saka, ka vainīgi ir skolotāji, paši pārstāv tos slimos, no kuriem radušies tādi skolotāji. Kāda sab-ba, tādi skolot un bērni.

Tmp author
Ulvis Zirnis

Man kā ultraliberālam kosmopolītam ir viena un vienīga atbilde - jāatjauno lineālu sišana pa pirkstiem un sēdēšana uz zirņiem (un tas bez humora).

Tmp author
Gundega

Drīzāk jāizskauž skolotāju vardarbība vai tik pat biežā ignorance pret vardarbību.

Tmp author
Gundega

"emocionāli, fiziski vai verbāli"

Pie kuras no šīm kategorijām jūs pieskaitāt vardarbību interneta vidē un viedtālruņos?

Tmp author
Jānis

Pieņemu, ka tas apvieno sevī verbālo (jo izmanto vārdus) un emocionālo (jo aizskar jūtas) vardarbību.

Tmp author
Zaiga

Es teiktu ka tā var būt gan emocionālā vardabība, gan seksuālā. http://www.bernskacietusais.lv/lv/vardarbiba_pret_bernu_teorija/definesana/

More from this author