Augstākās izglītības, zinātnes un tehnoloģiju attīstības vadlīniju izstrādes darba grupas sastāvs

Augstākās izglītības, zinātnes un tehnoloģiju attīstības vadlīniju izstrādes darba grupas sastāvs

K. Greiškalns - Izglītības un zinātnes ministrs;

Ē. Samulis – Latvijas Studentu apvienības valdes loceklis;

T. Millers – Latvijas Zinātņu akadēmija Fonda priekšsēdētājs;

I. Andersone – Biznesa augstskolas “Turība” Izglītības kvalitātes darba grupas vadītāja;

K. Gerhards – Ekonomikas ministrijas Valsts sekretārs;

A. Kehris – Daugavpils Universitātes arodkomitejas priekšsēdētājs;

R. Bærug, Vidzemes augstskolas prorektors;

D. Ločmele – Latvijas Policijas akadēmijas Studiju nodaļas vadītāja;

A .I. Luste – J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Akadēmiskā darba prorektors;

I. Muižnieks – Latvijas Universitātes zinātņu prorektors;

J. Stonis – LU administratīvais direktors;

J. Šints – Finansu ministrijas valsts notāra padomnieks

M. Kūle – LZA Filosofijas un socioloģijas institūta direktore

J. Jansons – Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs;

E. Grēns – LU profesors;

A. Melnis – IZM Augstākās izglītības un zinātnes departamenta direktora vietnieks.

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

Related articles
More from this author