Aptaujas atbilžu apkopojums par VARAM konceptuālo ziņojumu par līdzdalības budžetēšanu

Domnīcas PROVIDUS veidotais aptaujas atbilžu apkopojums par VARAM konceptuālo ziņojumu par līdzdalības budžetēšanu.

Ask blackboard chalk board chalkboard 356079

Ar aptaujas atbilžu apkopojumu iespējams iepazīties šeitpdf.

Sabiedriskās apspriešanas ietvaros Domnīca PROVIDUS 2019.gada 18.decembrī izsūtīja elektronisku aptauju visām Latvijas pašvaldībām, kā arī reģionālajiem NVO centriem, aktīvākajām NVO, aicinot izteikt
viedokli par VARAM izstrādāto Konceptuālo ziņojumu.

Aptauja noritēja no 2019.gada 18.decembra līdz 31.decembrim. Tā notika elektroniski un tika izsūtīta visām Latvijas pašvaldībām, kā arī reģionālajiem NVO centriem, aktīvākajām NVO.

Minētajā laika periodā tika saņemtas 46 atbildes, aptaujas dalībnieki pārstāv 36 dažādas Latvijas pašvaldības. Puse (50%) no aptaujas dalībniekiem norādījuši, ka ir pašvaldību deputāti, 41% pašvaldību
darbinieki, pārējo atbildes sniegušo dalībnieku nodarbošanās nav saistīta ar darbu pašvaldībā.

Ar aptaujas formu, kas pamatā šim apkopojumam, iespējams iepazīties šeit.

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

More from this author