Analīze par sociālo uzņēmējdarbību 1

  • Author:Antonella Noya, Emma Clarance et al
  • Organization:OECD/European Union
  • Year:2013
  • Language:angļu

Politikas analīzes autori uzsver - veidot sociālo uzņēmumu ir daudz grūtāk un sarežģītāk nekā tipisku uzņēmumu, jo jāsabalansē sociālā misija ar ekonomiskām aktivitātēm un uzņēmējdarbības iespējām.

Soc vaks
Photo:Vāka foto

Pētījumā konstatēts, ka sociālie uzņēmumi Eiropā:
• Veidojušies no nevalstisko organizāciju vai bezpeļņas organizāciju vidus,
• Daudzās valstīs pārņem valsts pārvaldes un pašvaldību funkcijas,
• Saskaras ar problēmām finanšu piekļuvē, jo uzņēmumiem jāsabalansē sociālā misija ar uzņēmējdarbības izaicinājumiem.

Pētnieki norāda, ka valstīm ir jārada sociālo uzņēmējdarbību veicinošs tiesiskais ietvars, kas ļaus nošķirt sociālos uzņēmumus no ikviena cita uzņēmuma vai nevalstiskās organizācijas. Apzinoties sociālo uzņēmumu nozīmi un darbības specifiku, valstij ir jāveido efektīvi finanšu instrumenti, kas veicinās šādu uzņēmumu izveidi un darbības paplašināšanos. Viens no atbalsta instrumentiem ir valsts sniegtās garantijas gadījumos, kad noteiktas kategorijas sociālie uzņēmumi ņem aizdevumus bankā. Tāpat valstis var veidot īpašus fondus tieši sociālo uzņēmumu darbības atbalstam, tādejādi veicinot jaunu sociālo uzņēmumu izveidi un esošo uzņēmumu darbības paplašināšanos. Pētnieki norāda, ka Eiropas Savienības regulējums attiecībā uz publiskiem iepirkumiem ļauj ikvienai dalībvalstij paredzēt nacionālajā likumdošanā iespēju, ka tiek vērtēta ne tikai pretendentu iesniegtā cena, bet arī sociālais labums, ko uzņēmums paredzējis sasniegt.

(Policy Brief on Social Entrepreneurshippdf)

More in this category

Mapping the ecosystem in which social economy enterprises operate, including access to public procurement contracts Author:Agnese Frīdenberga

Sociālās uzņēmējdarbības sertifikācija un zīmola piešķiršana Author:Olafs Grigus, Agnese Frīdenberga, Madara Ūlande, Jaan Aps, Iiris Viirpalu, Per Bach, Niels Andreasen

Developing legal systems to support social enterprise growth 18 Author:Ekspertu grupa, t.sk. Agnese Lešinska

Pētījums: A map of social enterprises and their ecosystems in Europe Author:Charu Wilkinson, James Medhurst et al

A map of social enterprises and their ecosystems in Europe 2 Author:Charu Wilkinson, James Medhurst et al

Related articles
634474862 a86579a528%20(1)

Latvija ceļā uz sociālo uzņēmējdarbību Author:Agnese Lešinska, Gatis Litvins, et al

Sociālā uzņēmējdarbība socialauznemejdarbiba.lv