Keywords:

Analītiskais ziņojums "Saeima tuvplānā"

Ziņojums apkopo Sabiedrības par atklātību – Delna un domnīcas PROVIDUS veiktā Saeimas darba monitoringa rezultātus no 2015. gada novembra līdz 2017. gada maijam.

Ziņojuma mērķis ir aplūkot galvenās konstatētās problēmas, to saistību ar valsts sagrābšanu, iespējamos cēloņus un risinājumus situācijas uzlabošanai. Kur tas iespējams, attiecībā uz konstatētajām problēmām un iespējamiem risinājumiem sniegts ieskats arī citu – galvenokārt Latvijai salīdzinoši tuvāko Eiropas valstu – parlamentu praksē.

(Pilns ziņojuma tekstspdf)


10 soļi labākai un godīgākai Latvijai

2014. gadā pirms 12. Saeimas vēlēšanām Delna un PROVIDUS izveidoja desmit soļu plānu labākai un godīgākai Latvijai. Politiskās partijas tika lūgtas izteikt savu attieksmi pret šiem soļiem. Partiju nostājas, kas daudzos gadījumos bija atbalstošas, tika publicētas PROVIDUS tīmekļa vietnē.

Izvirzītie darbi tika sīkāk sadalīti 45 uzdevumos. Uz 2017. gada maija beigām 25 no šiem uzdevumiem nebija izpildīti, 16 bija izpildīti daļēji, un tikai 4 bija izpildīti pilnībā. Neviens uzdevums nebija izpildīts attiecībā uz naudas varas mazināšanu politikā, publiskā sektora ētikas regulējumu, darbotiesspējīgiem institucionāliem risinājumiem cīņai ar korupciju un trauksmes cēlēju aizsardzību.


Vairāk informācijas: Olafs Grigus, pētnieks, domnīca PROVIDUS, 29139685, olafs.grigus@providus.lv

Saeimas monitorings tiek veikts projekta „Valsts sagrābšanas pazīmju analīze: Latvijas gadījums” ietvaros, sekojot likumdošanas iniciatīvām un amatpersonu iecelšanas procesam Saeimā. Projektu daļēji finansiāli atbalsta fonds Atvērtās sabiedrības institūts (Foundation Open Society Institute) sadarbībā ar Atvērtās sabiedrības fondu (Open Society Foundations) Think Tank Fund un Sabiedrības integrācijas fondu.

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

Related articles
More from this author
Title

Sociālās uzņēmējdarbības sertifikācija un zīmola piešķiršana Author:Olafs Grigus, Agnese Frīdenberga, Madara Ūlande, Jaan Aps, Iiris Viirpalu, Per Bach, Niels Andreasen