2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu Latvijas politisko partiju programmu analīze

Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas Latvijā notiks 2019.gada 25.maijā. Šajās vēlēšanās Latvija ir viens apgabals, un no Latvijas EP būs jāievēl astoņi deputāti.

1280px european parliament logo.svg

Šogad 16 partijas, pārstāvot 246 kandidātus, ir iesniegušas savus partiju sarakstus. Ar visiem kandidātu sarakstiem un to 4000 zīmju programmām, kas izmantotas par pamatu politisko partiju programmu analīzei, ir iespējams iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā: https://epv2019.cvk.lv/pub/kandidatu-saraksti.

Ar politisko partiju programmu analīzi iespējams iepazīties šeitpdf.

Pētījumā izmantotā metodoloģija:
Analizējot visu 16 politisko partiju 4000 zīmju programmās iekļautās tēmas, iegūtas 33 virstēmas un no tām izrietošas 97 apakštēmas. Iegūstot salīdzināšanas kritērijus (tēmas un apakštēmas), visas programmas atkārtoti analizētas un klasificētas iegūto tēmu un apakštēmu ietvaros, ņemot vērā to, vai partija savā programmā paudusi jebkādu plānoto darbību, nostāju vai nākotnes plānus konkrētās tēmas ietvaros. Ja partija tēmu pieminējusi tikai frāzes formā, nesaistot to ar savu ideoloģiju vai plānoto rīcību, šis izteikums nav ņemts vērā šī pārskata tapšanā.2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu Latvijas politisko partiju programmu pārskata infografikas

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

More from this author