Agnese Frīdenberga

Img 8028 2

PROVIDUS’ Senior policy analyst and legal advisor, the author and co-author of several national and international research publications. Agnese is an expert in social entrepreneurship and and the decision making process in construction sector. She is also the co-author of framework for social entrepreneurship in Latvia, as well as she was an active member in the parliamentary committee working to develop the law on social entrepreneurship. Agnese has conducted research on the judicial regulations in the construction sector, and lead workshops and consulted clients on the introduction of Construction Law.

In 2007-2008 she was a judge at the Administrative District court. Agnese has a master degree in law from the University of Latvia.  

Article project

Jēgpilna atgriezeniskā saikne Latvijas tiesām II (Meaningful feedback for courts II) 

Author:Providus

Turpinājums 2019.gadā organizētajam projektam par tiesu darba novērtēšanu. Read

Article project

Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos 2019 

Author:Providus

Par projektu "Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos 2019". Read

Article project

Meaningful feedback for courts 

Author:Providus

Domnīca PROVIDUS īsteno Amerikas Vēstniecības atbalstītu projektu. Read

Article project

Tematiskās apmācības NVO līderiem (Thematical workshops for NGO leaders) 

Author:Providus

Projekta mērķis: Providus sadarbībā ar Latvijas Pilsoniskā Aliansi izveidos ambiciozu apmācību programmu NVO sektora līderiem, kas ļaus viņiem pilnveidot sava darba efektivitāti un profesionalitāti. Read

Article project

Iesaistošas pašvaldības: sabiedrības līdzdalības labākās prakses meklējot (Engaging municipalities: introducing best practices of civic involvement in decision-making) 

Author:Providus

Projekta mērķis: Projekts palīdzēs izplatīt pilsoniskās līdzdalības labos piemērus. Tā primārā mērķauditorija: Latvijas pašvaldību deputāti un pilsoniskie aktīvisti. Projekts arī ļaus Latvijas pašvaldībām uzsākt sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu. Read

Article project

Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos 

Author:Providus

Projekta mērķis ir sniegt valsts institūcijām un lēmumu pieņēmējiem PROVIDUS ekspertīzi rīcībpolitikas veidošanas un uzraudzības procesos nozīmīgākajos šobrīd aktuālajos rīcībpolitikas jautājumos PROVIDUS ekspertīzes jomās - labas pārvaldības un tiesiskuma, iekļaujošas sabiedrības, sociālās uzņēmējdarbības, kā arī noziegumu prevencijas jautājumos. Tāpat projekta mērķis ir sniegt lēmumu pieņēmējiem, kā arī medijiem un caur tiem – plašākai Latvijas sabiedrībai – pārskatu par valdības un Saeimas padarītajiem, uzsāktajiem un neuzsāktajiem darbiem, lai labotu Zolitūdes traģēdijas izgaismotās sistēmiskās kļūdas.
Read

Article project

Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai  

Author:Providus

PROVIDUS, sadarbībā ar vairākām nevalstiskām organizācijām un uzņēmumiem, sagatavos divas metodikas un apmācīs Labklājības ministrijas un finanšu institūcijas “Altum” darbiniekus par to, kā atpazīt un veicināt sociālo uzņēmumu darbību Latvijā.
Read

Koris

Vaimanu koris par zināšanās balstītas politikas trūkumu Latvijā 

Author:Providus

Projekta mērķis ir caur Vaimanu kora dziesmu un publisku diskusiju mudināt plašāku sabiedrību iesaistīties jēgpilnā līdzdalībā, izgaismojot zināšanās balstītas politikas veidošanas trūkumus Latvijā un meklējot risinājumus, lai mazinātu negatīvas nepārdomātu lēmumu pieņemšanas sekas. Read

Article project

Improving Protection of Victim’s Rights: Access to Legal Aid 

One of the aims of the project is to increase the information available for the victims on the legal aid as a means to facilitate the protection of their rights

Read

Article project

Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai 

Projekta laikā tiks sagatavots pētījums par cietušo tiesību aizsardzību ikkatrā Projekta dalībnieku dalībvalstī un divās citās valstīs (Lielbritānija un Spānija).

Read

Article project

Improving Protection of Victim’s Rights: Access to Legal Aid 

One of the aims of the project is to increase the information available for the victims on the legal aid as a means to facilitate the protection of their rights

Read

Article project

Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai 

Projekta laikā tiks sagatavots pētījums par cietušo tiesību aizsardzību ikkatrā Projekta dalībnieku dalībvalstī un divās citās valstīs (Lielbritānija un Spānija).

Read

Article project

Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai 

Projekta laikā tiks sagatavots pētījums par cietušo tiesību aizsardzību ikkatrā Projekta dalībnieku dalībvalstī un divās citās valstīs (Lielbritānija un Spānija).

Read

Article project

Improving Protection of Victim’s Rights: Access to Legal Aid 

One of the aims of the project is to increase the information available for the victims on the legal aid as a means to facilitate the protection of their rights

Read

Article project

Sociālās uzņēmējdarbības koncepts Latvijā 

Author:Agnese Frīdenberga, Gatis Litvins

Jau vairākus gadus Latvijā ir kļuvis aktuāls jautājums par sociālo uzņēmējdarbību, pretnostatot to komersantiem, un nereti pat pielīdzinot biedrībai un/vai nodibinājumam.

Read

Article project

Sociālās uzņēmējdarbības koncepts Latvijā 

Author:Agnese Frīdenberga, Gatis Litvins

Jau vairākus gadus Latvijā ir kļuvis aktuāls jautājums par sociālo uzņēmējdarbību, pretnostatot to komersantiem, un nereti pat pielīdzinot biedrībai un/vai nodibinājumam.

Read

Article project

Tiesu darbu vizualizācija 

Author:Agnese Frīdenberga

Projekta mērķis - radīt internetā pieejamu un sabiedrībai viegli uztveramu tiesu darbu raksturojošu karti. 

Read

Contacts

Email: agnese.fridenberga@providus.lv

Twitter: agneselesinska

Download