Andris Šuvajevs

Img 6467 r

Andris ir ieguvis socioloģijas bakalaura grādu Glāzgovas universitātē un maģistra grādu sociālajā antropoloģijā Oksfordas universitātē. Šajā laika posmā Andris pievērsās dažādu politisko formu analīzei, īpaši pievēršot uzmanību dažādiem tiešās demokrātijas eksperimentiem gan Eiropā, gan Latīņamerikā. No 2017.gada līdz 2019.gada pavasarim Andris bija Marijas Kirī fonda stipendijas saņēmējs, strādājot Latvijas universitātē. Šī projekta ietvaros viņš iesāka Latvijas ekonomiskās vides izpēti, analizējot sociālās uzņēmējdarbības realizāciju ikdienas kontekstā, kā arī Zolitūdes traģēdijas polit-ekonomisko dimensiju. Papildus, Andris iesāka pētīt plaši izplatīto parādu problēmu Latvijas sabiedrībā, analizējot to valstiskā un vēsturiskā šķērsgriezumā.