Dace Akule

Dace akule

Dace Akule ir bijusī PROVIDUS diektore un sabiedriskās politikas eksperte ES labas pārvaldības, migrācijas un saliedētības jautājumos. Viņa arī ir pieredzējusi speciāliste stratēģiskās komunikācijas, pārmaiņu vadības, finansējuma piesaistes un citos ilgtspējīgas attīstības jautājumos.


Sabiedriskā kārtā Dace darbojas Ārlietu ministra vadītajā Ārpolitikas padomē. Agrāk viņa arī darbojās Kultūras ministres vadītajā Integrācijas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomē. 2012.-2013.gadā Dace vadīja Ekonomikas ministrijas reemigrācijas plāna sagatavošanas darba grupu. Lai veicinātu uz kompromisu vērstu diskusiju par saliedētas sabiedrības veidošanu Latvijā, viņa 2012.gada februārī rīkoja „Pilsoņu debates par integrāciju”. Dace ir autore, līdz-autore un redaktore vairākiem pētījumiem un publikācijām.
 

Akulei ir maģistra grāds starptautiskajās attiecībās Vīnes Diplomātiskajā akadēmijā un Džona Hopkina Universitātē (Boloņas centrs) un bakalaura grāds komunikācijas zinātnē Latvijas Universitātē.

 

 

Article project

Latvijas dalības Eiropas Savienībā desmitgades izvērtējums 

Autors:Dace Akule

Iniciatīvas mērķis bija ļaut plašākai sabiedrībai vērtēt Latvijas dalības ES desmitgadi un izvirzīt nākotnes uzdevumus, vērtējot 10 sabiedrības attīstībai nozīmīgās jomās notikušās izmaiņas.

Lasi

Article project

PROVIDUS – valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā/2014 

Autors:Dace Akule

PROVIDUS 2014.gadā turpināja īstenot projektu "PROVIDUS - valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā", ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija NVO darbības atbalsta programmas ietvaros. NVO darbības atbalsta programma tiek finansēta ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Lasi

Article project

Jaunais Eiropas līgums 

Autors:Dace Akule, Linda Curika

Projekta nolūks ir veicināt Eiropas mēroga debates par reformu ierosinājumiem saistībā ar trīs fundamentāliem jautājumiem, uz ko ir jāatbild, lai varētu izveidot efektīvu atbildi vairāku dimensiju krīzei, ar ko jātiek galā eiropiešiem.

Lasi

Article project

Integrācijas rīcībpolitika: Kurš ir ieguvējs? Indikatoru izstrāde un pielietojums debatēs par integrāciju 

Autors:Indra Mangule, Dace Akule

Projekta mērķis ir informēt būtiskos rīcībpolitikas izstrādē iesaistītos aktierus un vērst to uzmanību uz to, kādos veidos indikatorus iespējams izmantot, lai uzlabotu integrācijas pārvaldību un rīcībpolitiku efektivitāti.

Lasi

Article project

Integrācijas rīcībpolitika: Kurš ir ieguvējs? Indikatoru izstrāde un pielietojums debatēs par integrāciju 

Autors:Indra Mangule, Dace Akule

Projekta mērķis ir informēt būtiskos rīcībpolitikas izstrādē iesaistītos aktierus un vērst to uzmanību uz to, kādos veidos indikatorus iespējams izmantot, lai uzlabotu integrācijas pārvaldību un rīcībpolitiku efektivitāti.

Lasi

Article project

Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 2 

Autors:Dace Akule

Projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai - 2” vispārīgais mērķis bija attīstīt daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas.

Lasi

Article project

Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 

Autors:Dace Akule

Projekta mērķis bija attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un trešo valstu piederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību.

Lasi

Article project

Veidot Eiropas integrāciju, esot aktīviem mājās: organizētās pilsoniskās sabiedrības iespējas ietekmēt ES lēmumu pieņemšanu caur nacionālajām pozīcijām 

Autors:Dace Akule

Viens no projekta mērķiem ir salīdzināt NVO iespējas un pieredzi darbā ar nacionālajām pozīcijām Latvijā, Polijā, Čehijā, kā arī citās dalībvalstīs.

Lasi

Article project

Imigrantu intereses pārstāvošos NVO kapacitātes stiprināšana 

Autors:Dace Akule

2011. gadā PROVIDUS identificēja trešo valstu valstspiederīgo politiskās līdzdalības iespējas un apgrūtinājumus trīs ES valstīs, tai skaitā Latvijā.

Lasi

Article project

Nākotnes ES līderu akadēmija 

Autors:Dace Akule

2012.gada vasarā Prāgā sešu Eiropas valstu vadošu domnīcu pētnieki rīkos vasaras akadēmiju nākotnes ES līderiem – nevalstisko organizāciju, valsts pārvaldes, privātā sektora, akadēmiskās un mediju vides pārstāvjiem no Čehijas, Polijas, Spānijas, Francijas, bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas, un Latvijas.

Lasi

Article project

Pilsoņu debates par integrāciju 

Autors:Dace Akule

2011.gadā valdības veidošanas process, parakstu vākšana, lai ieviestu mācības latviešu valodā, kā arī referendums par krievu valodu kā otro valsts valodu ir Latvijas sabiedrībā veicināja spriedzi un palielināja bažas par nākotni.

Lasi

Article project

Semināri izglītības iestāžu vadītājiem par aktuāliem Eiropas Savienības jautājumiem (2012.gadā) 

Autors:Dace Akule

2012. gada pirmajā pusē tiks rīkoti divi semināri izglītības iestāžu vadītājiem par aktuāliem Eiropas Savienības jautājumiem.

Lasi

Article project

Apmācību cikls "17 soļi Eiropas nākotnē" 

Autors:Dace Akule

PROVIDUS iesaistījās organizācijas Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai projektā "Apmācību cikls "17 soļi Eiropas nākotnei"".

Lasi

Article project

Imigrantu politiskās līdzdalības iespējas Latvijā, Igaunijā un Polijā 

Autors:Dace Akule

Projekta mērķis ir rast atbildi uz jautājumu – vai Latvija, Igaunija un Polija pilda solījumus izveidot sabiedrības, kurās imigrantiem ir iespējas piedalīties politiskajā un sociālajā dzīvē?

Lasi

Article project

Imigrantu integrācijas politikas indeksa tulkošana un izdošana latviešu valodā 

Autors:Dace Akule

Projekta mērķis ir sniegt Latvijas politikas veidotājiem iespēju salīdzināt Baltijas valstu likumdošanu, kas ietekmē imigrantu integrāciju, lai veicinātu nepieciešamo uzlabojumu ieviešanu Latvijas likumdošanā.

Lasi

Article project

Diskusiju cikls "Es, Latvija un ES" 

Autors:Dace Akule, Linda Jākobsone

Projekta mērķis bija iesaistīt Latvijas reģionu iedzīvotājus – gan pilsoņus, gan nepilsoņus – diskusijā par ES jautājumiem un aktualitātēm Latvijā, izsakot savu viedokli par to, kādā Eiropā iedzīvotāji vēlas dzīvot un formulējot priekšlikumus, ko būtu nepieciešams darīt vietējā, nacionālajā un Eiropas līmenī, lai šādu Eiropu izveidotu.

Lasi

Article project

Imigrantu integrācijas politikas indekss (Outcomes for Policy Change - Migrant Integration Policy Index)  

Autors:Dace Akule

Vērtējot likumdošanu caur vairāk nekā 140 rādītājiem, radīts daudzdimensionāls ieskats imigrantu iespējās pilnvērtīgi piedalīties ES un citu valstu sabiedrību dzīvēs.

Lasi

Article project

Eiropas pilsoņu apspriede 

Autors:Dace Akule

Projekta mērķis bija, izmantojot vienu no līdzdalības metodēm – pilsoņu apspriedi – Eiropas līmenī izstrādāt pilsoņu rekomendācijas par iesaistīšanos Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanā.

Lasi

Article project

Eiropas pilsoņu debates 2009 

Autors:Dace Akule

Eiropas pilsoņu debašu mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus Eiropas Savienības politikas veidošanā.

Lasi

Article project

Mācamies uzņemt: imigrantu integrācija Latvijā un Polijā (Learning to welcome: The integration of immigrant citizens in Latvia and Poland) 

Autors:Dace Akule

Projekta mērķis bija analizēt Latvijas un Polijas likumdošanu un politikas dokumentus, kas attiecas uz imigrantu integrāciju, kā arī salīdzināt šo divu valstu situāciju ar citu ES valstu pieredzi.

Lasi

Article project

Rītdienas Eiropa 

Autors:Dace Akule

Projektā tika pārbaudīts kā mainās viedokļi par Eiropas nākotnes jautājumiem, īpaši Eiropas sociālo un ekonomisko dimensiju, pēc tam, kad cilvēkiem ir dota iespēja un materiāls nopietnāk apdomāt apspriežamos jautājumus.

Lasi

Article project

Eiropas pilsoņu debates 

Autors:Dace Akule

Projekta mērķis bija uzklausīt Eiropas Savienības (ES) iedzīvotāju viedokļus par Eiropas nākotni, lai uzzinātu, ko tie sagaida no Eiropas un kas viņiem rūp visvairāk.

Lasi

Article project

ES nākotnes paplašināšanās analīze un debates – ES paplašināšanai veltītas konferences Čehijā, Polijā un Latvijā 

Autors:Dace Akule

Projekta mērķis bija veicināt debates par izaicinājumiem un problemātiku, kas saistīta ar tālāku ES paplašināšanos trīs jaunajās ES dalībvalstīs – Čehijā, Polijā un Latvijā.

Lasi