Linda Austere

Linda austere foto

PROVIDUS pētniece, kas specializējas rīcībpolitikas plānošanas, kā arī īstenošanas jautājumos. Ilgstoši darbojusies Providus ar labas pārvaldības jautājumiem valsts pārvaldē, īpaši lietās, kas skar publiskā sektora informācijas atklātību, kā arī rīcībpolitikas un praktisko rīcību pretkorupcijas jautājumos.

 

Lindai ir Latvijas Universitātes maģistra grāds jurisprudencē, kā arī Centrāleiropas universitātes maģistra grāds rīcībpolitikā, specializējoties mediju, komunikācijas un telekomunikācijas jautājumos.

No 2003. līdz 2009.gadam Providus bija Lindas pastāvīgā darba vieta. No 2009. līdz 2010.  gadam Linda ir strādājusi par aizsardzības ministra Imanta Lieģa, kā arī par Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra padomniece (2010-2012). Bijusi Izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles (2014-2016) biroja vadītāja. Bet no 2016.-2017.gadam Linda bija Valsts kancelejas direktora konsultante stratēģiskajos jautājumos. No 2012.-2014.gadam Linda strādāja par Ārvalstu investoru padomes Latvijā direktori. Lindas īpaša interese ikvienā no šiem darbiem tika pievērsta liela apjoma publiskās pārvaldes un tās iestāžu spēju attīstības projektu pārvaldības jautājumiem, lai sasniegtu sabiedrībai noderīgāko un lietderīgāko rezultātu.

260139912 35f30341bc

Iestrēguši atklātības metaforās 

Autors:Linda Austere, Valts Kalniņš

Latvijā ir samērā daudz dažādu atklātības normu un rīku, kurus radījušas lielākas vai mazākas krīzes. Tomēr trūkst kritiskas diskusijas par šo mehānismu mērķtiecību, piemērotību problēmu risināšanai, lietderību un ietekmi. Lasi

Pareiza sab pamatsunina

Pareizā sabiedrības pamatšūniņa 10

Autors:Linda Austere

Princips “ja kaut kas ir svarīgs iedzīvotājiem, tas ir svarīgs arī politikas veidotājiem”, ir bijis ārpus Latvijas ģimenes politikas veidotāju mērķiem. Lasi

Article research

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2009. gada otrais pusgads 

Autors:Linda Austere, Valts Kalniņš, Līga Stafecka

Korupcijas pārskata autori šoreiz apskata krīzes ietekmi uz korupciju Latvijā, izseko cīņai pret korupciju no 2004. līdz 2008.gadam, piedāvā korupcijas apkarotāju darbības izvērtējumu un pēta iedzīvotāju gatavību iesaistīties korupcijas novēršanā. Lasi

Article research

Ētikas jautājumi un korupcijas riski Rīgas apgabaltiesā 

Autors:Valts Kalniņš, Linda Austere

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS pētījumā veic korupcijas risku izvērtējumu Rīgas apgabaltiesā un izstrādā konkrētas rekomendācijas risku mazināšanai. Lasi

Piezimes 255x203

Piezīmes par Vilnīti 2

Autors:Linda Austere

Šķiet, ka krīze Latvijā pavērusi iespēju vairs neizlikties, ka zināšanas palīdz novērst korupcijas riskus, un skaļi atzīt sev un pasaulei, ka Latvijas amatpersonas var glābt tikai cietums. Lasi

Article research

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2008. gada otrais pusgads 

Autors:Linda Austere, Valts Kalniņš, Gorans Klemenčičs

Valoda: latviešu

Šis ir jau otrais Korupcijas °C pēc kārtas, kura sagatavošanas laika Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) darbojas bez Saeimas iecelta priekšnieka. Viens no šī pārskata aplūkotajiem jautājumiem ir grūtības, ar kurām sastopas specializētās pretkorupcijas iestādes Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs, kas jau vairākus gadus ir Eiropas Savienības dalībnieces. No šo rindu autora un starptautiski atzīta slovēņu eksperta Gorana Klemenčiča raksta skaidri izriet, ka ar politisku pretreakciju šīs iestādes jau vairākus gadus sastopas ne tikai Latvijā.
Lasi

Papirs 255x203

Likums ķeksītim, ne atklātībai 1

Autors:Linda Austere

Informācijas atklātība Latvijā ir visnotaļ interesants sociāls eksperiments, kas publisku labumu rada tikai ar tā pieņemšanu vien. Lasi

Article research

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2008. gada pirmais pusgads 

Autors:Linda Austere, Sonja Biena Karlovšeka, Inga Vilka

Strādājot pastāvīgā konfrontācijā vai zaudējot cīņā pret partejisko spiedienu, pretkorupcijas institūcijas kļūst mazefektīvas vai pat pavisam zaudē nozīmi. Lasi

Davanas 255x203

Atkarības dzimšana no dāvanas gara 2

Autors:Linda Austere

Ikvienam labumam — taustāmam vai netveramam — piemīt gars (hau), kas saista dāvanu ar tās devēju. Lasi

Img 9557 800

Pašvaldības lēmumi Temīdas svaros 

Autors:Agnese Hartpenga, Andis Pauniņš, red. Agnese Lešinska un Linda Austere

PROVIDUS, sadarbībā ar diviem juristiem apkopoja Administratīvo tiesu nolēmumus, kur atbildētājs ir pašvaldība un kas pasludināti Administratīvā procesa likuma pirmajā darbības gadā, un izdeva grāmatu - “Pašvaldības lēmumi Temīdas svaros”. Lasi

Atslcaur 255x203(1)

Atklāti par tiesībsargājošām iestādēm 5

Autors:Linda Austere

Ja partijas apgalvo, ka kādā no sektoriem pietrūkst atklātības, tad gribētos cerēt, ka to mērķis ir sabiedrības vērīgās acs klātbūtnes sniegtie labumi. Lasi

Article research

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2006. gada pirmais pusgads 

Autors:Linda Austere, Jānis Ikstens, Inese Voika

ANOTĀCIJA

Trešajā izdevuma Korupcijas °C izlaidumā galvenā uzmanība ir pievērsta politisko partiju korupcijas tematikai un tam, kā Latvijā iespējams šo korupciju mazināt. Inese Voika aplūko politiskās korupcijas mazināšanas praktiskās iespējas pirms 9. Saeimas vēlēšanām. Savukārt Jānis Ikstens analīzē politisko partiju korupcijas strukturālos faktorus Latvijā.
Lasi

Pirmbrauc 255x203

Publiskā īpašuma iznomāšana 5

Autors:Linda Austere

Valsts kā mantas īpašnieks nebauda civiltiesībās ierastās tiesības brīvi noteikt, kad un kādā veidā rīkoties ar savu mantu, jo institūciju rīcības brīvību sasaista sabiedrības intereses un atļauts ir tas, kas likumā noteikts, nevis tas, par ko likuma burts klusē. Diemžēl jautājumos, kas saistīti ar īpašuma iznomāšanu, sabiedrības interesēs būtu darīt tieši to, par ko likums pašreiz klusē. Lasi

Ezmgla 255x203

Ezītis miglā jeb Iestāžu pretkorupcijas plāni  1

Autors:Linda Austere

Vispārīgi secinot, iestādēm ar savu pretkorupcijas plānu izstrādi veicies līdzīgi kā ezītim miglā, kurš apmaldījās, nonāca upē un ļāva, lai viņu nes straume, kā šoreiz tēlaini varētu apzīmēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmu – plāni nereti tikai atkārto programmu vai ietver “iztikas minimuma” pasākumus. Lasi

Atlets 255x203

Interešu konflikts. Bez politiskās mērces, lūdzu! 1

Autors:Linda Austere

Parlamentārās izmeklēšanas komisijas starpziņojumā par E.Repšes finansiālajām darbībām tiek krietni paplašināta interešu konflikta izpratne, ietverot ne vien reālu, bet arī potenciālu un šķietamu interešu konfliktu. Tagad jānoskaidro, kā šādu atbildības latiņu pastāvīgi un konsekventi piemērot arī turpmāk un ne tikai pret politiskajiem oponentiem. Lasi

Bitites 255x203

Informācijas pieejamība - medus pilieni darvas mucā? 

Autors:Linda Austere

Informācijas pieejamībā uzlabojums jūtams tikai dažās nozarēs, pilsētās vai institūcijās. Jāturpina izglītošanas darbs, sevišķi reģionos, un jārada vienota izpratne par informācijas apjomu un veidu, kas jānodod atklātībai bez pamudinājuma. Lasi