Atslēgvārdi:

Zināšanas un prasmes dzīvei. Latvija OECD valstu Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā. 1998-2001

  • Autors:Andris Kangro, Andrejs Geske
  • Gads:2001

Darbā sniegti OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (SSNP) pirmie rezultāti, kuri iegūti laika periodā no 1998.g. līdz 2001.gadam.

Iesaki citiem:

Darbā izklāstīta arī OECD SSNP konceptuālā pieeja, it īpaši lasīšanas kompetences vērtēšanā, kas ir galvenā saturiskā joma programmas pirmajā ciklā. Pētījums veikts Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Izglītības pētniecības institūtā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtījuma.

Šī grāmata ir paredzēta izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem, mācību satura un metodikas speciālistiem, izglītības zinātniekiem un praktiķiem, skolotājiem, atbilstošu studiju virzienu maģistrantiem un doktorandiem.

NB!

Portālā publicētā pētījuma elektroniskā versija atšķiras no pētījuma drukātās versijas. Elektroniskā versija no jauna papildināta ar 12. nodaļu, tāpat papildinātas 8. nodaļā iekļautās tabulas.


Zināšanas un prasmes dzīvei. Latvija OECD valstu Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā. 1998-2001

(Zinasanas un prasmes dziveipdf)

Knowledge and Skills for Life - First result from PISA 2000 - (Nacionālo pētījumu kopsavilkums angļu valodā)

(angliski, HTML)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi