Women in Entrepreneurship and High-level Management in Latvia. Obstacles and Solutions

  • Autors:Līga Abramoviča, Līna Ābola
  • Organizācija:Bakalaura darbs Rīgas ekonomikas augstskolā (Stockholm School of Economics in Riga)
  • Gads:2002
  • Valoda:angļu

Darbā pētīta sieviešu līdzdalība uzņēmējdarbībā un biznesa vadībā Latvijā, identificējot dzimumu līdztiesības problēmas un kavēkļus šādas līdztiesības attīstīšanai. Pētījums balstās uz statistikas datiem, kā arī pašu biznesā iesaistīto sieviešu viedokļiem, kas noskaidroti izvērstās intervijās un aptaujā. Autores konstatē, ka dzimumu nelīdztiesība biznesa vidē tiek uztverta kā pašsaprotama, tāpēc obligāts priekšnoteikums uzlabojumu panākšanai ir šīs problēmas apzināšanās. Pētot iespējamos risinājumus, autores iepazīstina ar Zviedrijas pieredzi, kā arī apkopojušas informāciju par līdzšinējām iniciatīvām Latvijā.

Iesaki citiem:

Interesentiem iespējams sazināties ar darba autorēm pa e-pastu:

Līga Abramoviča: liga.abramovica@one.lv
Līna Ābola: LinaAbola@hotmail.comWomen in Entrepreneurship and High-level Management in Latvia. Obstacles and Solutions

(angļu, PDF, 406 KBpdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi