Viskaitīgākais noziegums 12

Korupcija var padarīt par neiespējamu jebkuru citu noziegumu atklāšanu un novēršanu, apdraudot gan valsts, gan tās iedzīvotāju drošību, jo tieši koruptīvās attiecības ļauj noziedzniekiem izvairīties no atbildības, bet amatpersonām — netraucēti gūt labumu no sava amata stāvokļa.

Iesaki citiem:

„Cīņa ar korupciju ir tikai modes lieta!” „Mums ir citas svarīgākas lietas, ko darīt!” Šādi un tamlīdzīgi spriedelējumi par to, ar kuriem noziegumiem vajag cīnīties vairāk, ar kuriem mazāk, laiku pa laikam uzvirmo preses slejās un liecina, ka korupcijas negatīvās sekas ne vienmēr tiek saskatītas un adekvāti novērtētas. Arī pagājušajā nedēļā medijus saviļņoja diskusija, kurā tika salīdzināts KNAB un policijas darbs, kā arī koruptīvie noziedzīgie nodarījumi pretstatīti citiem noziegumu veidiem.

Ja iedzīvotājiem tiktu uzdots retorisks jautājums, kurš pārkāpums ir kaitīgāks — pret jūsu tuvinieku vērsta vardarbība vai kādas amatpersonas piekukuļošana, šķiet, lielākā daļa nešaubīgi vēlētos vērsties pret varmāku. Bet, ja valsts amatpersona, kas izmeklē šo laupīšanu vai miesas bojājumu nodarīšanu, no aizdomās turamā pieņem kukuli un nodrošina viņa izkļūšanu brīvībā, tad vairs nebūtu tik viegli novilkt robežu starp to, kas ir nozīmīgs, un kas ir vēl nozīmīgāks.

Korupcijas radītais kaitējums

• Sabiedriskā labuma un publisko līdzekļu sadale ir negodīga un līdz ar to neefektīva

• Valsts nodrošināto pakalpojumu kvalitāte pasliktinās (un pat ar nodomu tiek pazemināta), lai korumpētas valsts amatpersonas varētu gūt ienākumus, nodrošinot pakalpojumu savlaicīgumu un kvalitāti tikai apmaiņā pret kukuli

• Politiskā vara neinteresējas par sabiedrības vajadzībām, kā rezultātā rodas sociālā atstumtība

• Tiek apdraudēta politisko lēmumu leģitimitāte, jo tiek pieļauts, ka vieni iegūst neproporcionālu labumu uz citu rēķina

• Apgrūtināta valsts un pašvaldību iestāžu funkciju izpilde, jo tiek apšaubīta to efektivitāte, pieņemtie lēmumi tiek pārsūdzēti, samazinās sabiedrības atbalsts

• Netiek mazināta noziedzība — korumpētas amatpersonas atbalsta organizēto noziedzību un piever acis uz citiem noziegumiem

• Valsts budžetam tiek nodarīti ievērojami zaudējumi neiegūto nodokļu un palielināto izmaksu dēļ

• Korupcija degradē uzņēmējdarbības vidi, izslēdzot vai izkropļojot konkurenci; korupcijas “pievienotās vērtības” dēļ paaugstinās cenas, nepaaugstinoties pakalpojumu kvalitātei

• Netiek ievērots taisnīguma princips, jo korupcijas dēļ nodokļi var tikt piemēroti nevienlīdzīgi un noteikumu ievērošana neattiekties uz visiem vienādi

Korupcijas dēļ amatpersona necīnās par likumības ievērošanu, bet gan gādā tikai par savu labumu. Viens korumpēts policists, prokurors vai tiesnesis var palaist brīvībā desmit, divdesmit noziedzniekus, kas nesēž aiz restēm, bet apdraud visus sabiedrības locekļus vai ierobežot nevainīgas personas tiesības un pat brīvību. Korupcijas dēļ organizētā noziedzība var nesodīti vērst plašumā narkotiku biznesu, savos tīklos ievelkot arvien vairāk bērnu un jauniešu. Pat piederība neatkarīgai valstij — pilsonība — var tikt pārdota par naudu Latvijai svešām, arī nelojālām personām.

Korupcijai pievērstā uzmanība nav pārspīlēta, tā ir atbilstoša reālajai situācijai. Kaut gan socioloģiskās aptaujas rāda, ka iedzīvotāju personīgā kukuļošanas pieredze ikdienas saskarsmē ar valsts un pašvaldību institūcijām mazinās, tomēr KNAB izdarītie secinājumi liecina, ka Latvijā korupcijas izpausmes arvien vairāk līdzinās attīstītākajās valstīs novērotajām tendencēm (kukuļi tiek pieņemti tikai ar labi zināmu starpnieku līdzdalību, tiek izstrādātas specifiskas kukuļošanas un publisko resursu piesavināšanās shēmas).

Vēlos uzsvērt, ka ne tikai materiālā nodrošinājuma uzlabošana, bet arī adekvāta korupcijas risku apzināšanās un atbilstošu pretkorupcijas pasākumu īstenošana ir garants tam, ka tiesībsargājošās iestādes strādā profesionāli un efektīvi ikviena iedzīvotāja un visas sabiedrības interesēs. Ja rūpējas tikai par finanšu līdzekļu piešķiršanu un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu, tad tas var līdzināties ūdens liešanai caurā mucā — korupcijas sūce resursus nosmels privātām vajadzībām.

Vairāki koruptīvie nodarījumi saskaņā ar Krimināllikumu ir smagi un pat sevišķi smagi noziegumi. To konstatēšana un atklāšana ir īpaši sarežģīta, ievērojot negodīgo amatpersonu iespējas pretdarboties tiesībsargājošo iestāžu darbībai, jo īpaši, kad attiecīgu nodarījumu veikusi persona ar speciālām zināšanām noziegumu atklāšanā. Daudzās valstīs šādu noziedzīgu nodarījumu atklāšanai un izmeklēšanai tiek veidotas specializētas pretkorupcijas iestādes, kuru veiksmīga darbība mazina nesodāmības sajūtu negodprātīgu amatpersonu vidū, veicina iedzīvotāju uzticēšanos godīgām amatpersonām, t.sk. garantē sabiedrībai ticību citu tiesībsargājošo institūciju darbības likumībai.

Varbūt kādam ir izdevīgi mēģinājumi pretstatīt KNAB citām tiesībsargājošajām iestādēm? KNAB cieši sadarbojas ar vairākām no tām, skaidri apzinoties, ka noziedzības apkarošana ir kopīgs uzdevums, kura risināšanā uzvarētāju nav, bet zaudētājs var būt visa sabiedrība.

Nevaru noliegt — pretkorupcijas iestādes izveide un uzturēšana nav lēta, bet korupcijas radītais kaitējums un pat matemātiski aprēķināmie zaudējumi ir daudzreiz lielāki par šādas institūcijas uzturēšanu. Korupcija ir kompleksa un sazarota parādība, tās novēršanai un apkarošanai nepieciešams labi pārzināt ļoti specifiskus lēmumu pieņemšanas procesus un izprast dažādus valsts pārvaldes aspektus. Naivi iedomāties, ka koruptīvie darījumi tiek veikti tādā veidā, ka tos var atklāt tikai sēžot birojā pie galda un šķirstot finanšu dokumentus. Tādēļ ANO pretkorupcijas konvencija, ko ratificējusi arī Latvija, paredz, ka "katrai dalībvalstij pretkorupcijas (..) organizācijām jānodrošina nepieciešamā neatkarība, lai minētā organizācija spētu pildīt savus pienākumus efektīvi un brīvi no nepienācīgas ietekmēšanas. Tās būtu jānodrošina ar nepieciešamajiem materiālajiem resursiem un speciāli izglītotu personālu, kā arī ar apmācībām, kas šādiem darbiniekiem nepieciešama to amata pienākumu izpildei."

Noslēgumā vēlos uzsvērt, ka korupcija ietver tādus noziegumu veidus, kas var padarīt par neiespējamu jebkuru citu noziegumu atklāšanu un novēršanu, apdraudot gan valsts, gan tās iedzīvotāju drošību, jo tieši koruptīvās attiecības ļauj noziedzniekiem izvairīties no atbildības, bet amatpersonām — netraucēti gūt labumu no sava amata stāvokļa, tādējādi graujot sabiedrības ticību tiesiskas valsts pamatprincipiem.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (12) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Ludvigs - egmars 05.03.2008 20:03
Vai neziniet kādi likumi pieņemti, lai cīnītos pret korupciju?
Kur tādus varētu atrast?

Tmp author
Ramon

lasitajs saka:Feoktistam sirsnīgi sveicieni un laba vēlējumi ar šādu nozīmīgu sasegniumu starptautiskajā sporta arēnā!Lai pietiek spēka un enerģijas piedalīties un startēt arī turpmāk!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


venom - knab 03.03.2008 15:13
korupcija bija, ir un būs.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


DNS 05.02.2008 12:57
Ceturto gadu jau tiesājos, lai Rīgas pils. zemesgrāmatā dzēstu ierakstu par īpašuma piederību M.Buhbinderam uz ēkām Matīsa 45. Divas Jelgavas tiesneses 1995.g.(Pance) un 1999.gadā (D.Baltā) acīredzami par kukuli pieņēma nolēmumu par radniecību, kuru Senāts atcēla 1999.gadā. Neskatoties uz to, RA tiesneses Sēbriņa un Vrubļevska apmierina nelikumīgi denacionalizēto māju pašreizējo īpašnieku prasības un met ārā no dzīvokļiem vecos īrniekus - pārkāpjot Īres likuma noteikumus. Tiesu sēžu starplaikos Vrubļevskas apspriežu istabā nāk un iet advokāti ar portfeļiem?! Kamēr likumā būs ierakstīts, ka tiesnesis neatbild par saviem gara darbiem un tiks uzskatīti par Indijas svētajām govīm, tiesu sistēmā korupcija zels un plauks !!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Kapitalists - tevzemei@inbox.lv 03.02.2008 15:27
Es uzskatu, ka kukuļdošana un kukuļņemšana krimināllikumā ir noregulētas pārāk šauri. Būtu vērtīgi Krimināllikumā iekļaut papildus punktus pie attiecīgajiem pantiem un noteikt dažādus soda apmērus par kukuļošanu, kas notikusi kriminālprocesa ietvaros, saimnieciska procesa ietvaros utt. Tas manuprāt atbilstu Loskutova kunga izteiktajai idejai.

Iespējams būtu vērtīgi šajā specifiskajā lietā atkāpties no principa likumu veidot pc iespējas visaptverošāku un pieļaut augstāku detalizācijas pakāpi kā citur. (Un jāprot apstāties laikā un neieslīgt kļūdā, kas vēsturiski izpaudās kā pilnīgi visu nodarījumu atdalīšana un detalizētība likumos)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

alma mater 03.02.2008 08:25
Latvijas vēlēšanu sistēma korupciju veicina pašās augšās. Nepastāvot valsts finansējumam, valsts un pašvaldību uzņēmum u padomēs esošie slēptā veidā par valsts bnaudu finansē pie varas esošās partijas un lemj tikai galvenokārt par labu saviem sponsoriem. Valsts nozagšanai augstākā pakāpē tiek turpināta arī citās sfērās

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

egmars 01.02.2008 13:05
Skaits raksts , ja jāliek atzīmi , tad 10 .Bet dzīvē viss ir savādāk arī ar KNAB.

Kādēļ KNAB nereaģē, kad valdība izdomā un Saeima apstiprina grozījumus LAPK, par to ., ka amatpersonai netiek vairs piemērots sods , ja tā termiņā nesniedz atbildi uz iedzīvotāju iesniegumiem , sūdzībām , priekšlikumiem? Tā jau ar sākas īstā korupcija - kam gribu atbildu , kam ne- pretēji KNAB likuma 1. pantam - par tā saucamo draugu būšanu.Piemērā- ja divi uzņēmēji paralēli pašvaldībai iesniedz divus iesniegumus , lai saņemtu administratīvo aktu , pašvaldība var netbildēt un amatpersonai par to nekas nedraud, tomēr caur draugu būšanu un kukuli rezultāts ātri saniedzams.Soda iztrūkums par atbildes nesniegšanu termiņā , uzņēmējam gan rada materiālos zaudējumus, gan tiek ar Satversmi nostiprinātās tiesības ierobežotas , gan veicināt koruptīva politiskā vide. Bet KNAB neredz un izliekas neredzam, un nereaģē!

Dzīvē ,par šo pašu jautājumu runājot, zinu piemērus , kur pats KNABs nav atbildējis uz iesniegumu , ka termiņā nav atbildēts par to pat runa nav , jo likuma noteiktie termiņi piečreiz pagājuši un KNABs neliekas ne zinis!

KNABs neliekas ne zinis arī tad , kad izdoti jauni MK noteikumi , kas veidoti par labu privārpersonām , kuru bizness tiek stutēts uz Latvijas budžeta pamatiem.Vai tad šeit nav saskatāmas pazīmes pretēji KNAB 1. pantam - kad Saeima , valdība kā draugu būšanās , politiskās korupcijas veidā izdodot MK , elektroenerģijas apmaksai no valsts budžeta par labu Liepājas Metalurga akcionāriem ?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Ruta 31.01.2008 18:53
Raksts ir pārliecinošs , tiesiski un socilogiski argumentēs, visam teiktajam nevar nepiekrist. Paldies par tādu rakstu autoram un portālam!

Ar lielu nožēlu izlasiju šīsdienas NRA Paidera prokoruptīvo rakstu. Likās, ka Paiders bija tāds, kā cīnīt'ājs "pret," tagad - "par"! Brīnumi!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


zaigonis - politika lv 31.01.2008 13:39
Ņemt kukuli-līzvērtīgi zagšanai,bet dot kukuli-tas pats,kas pirkt zagtu mantu.Šīs darbības ir kri-
mināli sodāmas.Māte mani mācīja:sāksi ar adatu(zagt)-beigsi ar zirgu.Korupcijā nedrīkst
klasificēt-pateicības(mazi kukuļi,adata) un lieli kukuļi(zirgs).Visos gadījumos kukuļdevējs un
kukuļnēmējs gūst negodīgu labumu-gan tīri materiālu,gan priekšrocības konkurences cīņā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Jandžs 31.01.2008 12:25
Korupcijas novēršana šodien nozīmē atbalstīt demokrātiju visai sabiedrībai un ne tikai buznesa interešu paplašināšanu. Pēdējais pārņem pasauli, kā to pierāda (viens no tādiem) mēdiju atteikšanās ielūgt ASV prezidenta amata kandidātu, Kuciniču (Kucinich), uz atklātām debatēm.. Debates sponsorēja privāta kompānija, bet Kuciničs tās kritizē. Pretkorupcijas darbiniekiem būs daudz jāupurē, lai nobremzētu šo buznesu interešu tsunami, īpaši valstī kuru iedzīvotāju neizglītotība politikā ir, teiksim, politiku noteicoša.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


vebs 31.01.2008 08:33
dziļas aizdomas ka mūsu sabiedrība nespēj kopumāmā iedomāties, cik liela ir korupcijā, jebkurš vidējs uzņēmējs zin, ja kaut ko nevar, bet ļoti vajag viss ir iespējams. jautājums atliek cik liela summa un cik augstu jākāpj. briesmīgākais ir tas ka mēs pie tā pieraduši, izjūtam komfortu par tādām iespējām.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


re 30.01.2008 10:02
Viss pareizi! Gribētos papildināt rakstīto ar vēl vienu, manuprāt, galveno argumentu, kāpēc tik ļoti svarīgi izskaust korupciju. Varētu to salīdzināt ar cilvēku rīcību Padomju okupācijas, hilleriskās Vācijas iebrukuma vai citā totalitāra režīma laikā. Lai gan cilvēks pēc savas būtības tiecas būt godīgs (gribētos tam ticēt), ja viņš ir spiests konstatēt, ka godīgi izdzīvot reāli nav iespējams, viņš, lai gan negribot, ir spiests pieņemt tam uzspiesto dzīves modeli - dot un, diemžēl, arī ņemt... Un, kā saka šodien, tas ir cool (rietumnieciski noskaņotajiem) un kruto (austrumnieciski noskaņotajiem)... Godīgs cilvēks šodien skaitās muļķis...

Saistītie raksti