Vīriešu vardarbība – sauksim lietas īstajos vārdos! 25

Gandrīz visās ar vardarbību saistītās situācijās sastopam vīriešus, kuru nolūks ir atgūt sajūtas, ka viņiem pieder vara. Vai arī sodīt kādu par to, ka ir tikusi apšaubīta šī vara, kuru viņš pats tikai tāpēc vien, ka ir vīrietis, uzskata par pašsaprotamu.

Iesaki citiem:

Vardarbība, kas saistīta ar dzimumu, ir visā pasaulē izplatīta problēma un vislielākais drauds cilvēku dzīvībām un veselībai[1]. Patriarhālās sabiedrības, kurās mēs dzīvojam, ir ļoti ilgu laiku centušās slēpt faktu, ka vardarbība mūsu sabiedrībās ir vīriešu nodarīta vardarbība. Tomēr pēdējo 10-15 gadu laikā ir parādījušies jauni fakti un skaitļi, kas to apliecina. Aizvien skaidrāk kļuvis tas, ka vardarbība ir vīriešu vardarbība.
Vēl pirms gadiem desmit īpaši daudz netika runāts par vardarbību, kas saistīta ar dzimumu, un nekādā gadījumā par to netika runāts kā par vīriešu atbildību. Tomēr mūsdienās visā pasaulē ir diezgan daudz cilvēku, kuri izpratuši to, ka vislielākais šķērslis dzimumu līdztiesībai ir plaši izplatītā ar dzimumu saistītā vardarbība. Lai samazinātu tās apmērus, ir ļoti svarīgi panākt, lai vīrieši saprastu, ka arī viņi ir atbildīgi par šo vardarbību, un viņiem ir atbilstoši jārīkojas.

Tāpat arī ir ļoti svarīgi nosaukt vīriešus vārdā. Vajadzētu runāt nevis par jauniešu vardarbību, bet gan saukt to par jaunu vīriešu vardarbību, vajadzētu runāt nevis par to, ka sievas tiek sistas, bet gan par to, ka vīri sit sievas.

Šodien mēs dzīvojam tādā sabiedriskajā iekārtā, kuru varētu dēvēt par „dzimumu varas sabiedrisko iekārtu.” Lai gan daudzi cilvēki iestājas pret to, tomēr šī kārtība joprojām dominē mūsu sabiedrībās un tās caurvij. Dzimumu varas sabiedriskajā iekārtā pastāv divi likumi, saskaņā ar kuriem darbojas daudzi cilvēki:


  • Dzimumu nošķirtība – tiek uzsvērtas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm.

  • Vīriešu pārākums – vīrieši tiek uzskatīti par standartu, kas ir “norma” un vispārēji piemērojams.


Šī dzimumu varas sabiedriskā iekārta ir izveidojusies ilgā laika posmā. Pavisam vienkārši runājot, tā atklāj attiecības, kādas pastāv starp dzimumu un varu, un faktu, ka dzimumu attiecības un vara ir savstarpēji saistītas.

Dzimumu varas sabiedriskās kārtības sekas ir tādas, ka vīrieši uzskata par pašsaprotamu to, ka viņiem ir vara pār sievietēm, ka viņi ir pārāki, pateicoties tikai savam dzimumam. Jāatkārto – dažiem vīriešiem tas šķiet pašsaprotami.

Ja viņiem tiek liegta šī vara, ko viņi uztver kā pašsaprotamu, tad daži vīrieši, cenzdamies to atgūt, reaģē ar vardarbību. Bieži vien šādos apstākļos viņi runā par „cieņu” un „godu”, kad ar vardarbības palīdzību pieprasa sevi respektēt. Vārds „respektēt” cēlies no latīņu valodas un nozīmējis „redzēt vēlreiz”. Tomēr šie vīrieši to izprot tādējādi, ka mums vajadzētu no viņiem baidīties, jo viņi paši sevi uzskata par pārākiem, un īstenībā viņi cenšas atgūt nevis respektu vai godu, bet gan varu.

Gandrīz visās ar vardarbību saistītās situācijās mēs sastopam vīriešus, kuru nolūks ir atgūt sajūtas, ka viņiem pieder vara vai tiesības. Gandrīz visās ar vardarbību saistītās situācijās saredzams, ka vīrieši cenšas sodīt, jo kāds ir apšaubījis viņu varu vai tiesības, kuras paši uzskata par pašsaprotamām. Padomāsim par nebeidzamajiem kariem, arī tajos kā arguments parasti skan „tie citi ir pārkāpuši mūsu tiesības.”

Vardarbība, par kuru te runājam, ir saistīta ar sabiedrībā dominējošām un bieži atkārtotām definīcijām par to, ko īsti nozīmē būt vīrietim un sievietei. Piemēram, tādām maskulīnām normām, saskaņā ar kurām vīrietim ir jābūt spēcīgam, ietekmīgam, veiksmīgam un viņam pienākas tādas privilēģijas, kādas sievietēm nepienākas. Vīrieši bieži vien kļūst vardarbīgi tad, kad nespēj šos ideālus sasniegt vai arī kad viņiem liekas, ka viņu pozīcijas tiek apdraudētas.

Ar dzimumu saistīta vardarbība lielākoties ir vīriešu vardarbība pret sievietēm un meitenēm, bet tā var arī būt vardarbība pret citiem vīriešiem un zēniem (piemēram, apcelšana skolā, vardarbība pret homoseksuāliem vīriešiem, ļaunprātīga seksuāla izmantošana, utt.). Pastāv dažāda veida ar dzimumu saistītā vardarbība – fiziska, seksuāla un emocionāla ļaunprātīga izmantošana, gan arī brīvību un tiesību ierobežošana, piespiešana vai draudi. Tuvāk aplūkošu šos dažādos vardarbības veidus.


Izvarošana

Pēdējos desmit gados veiktie pētījumi liecina, ka lielākā daļa visu izvarošanu tiek plānotas, kā savā uz ASV veiktajiem pētījumiem balstītajā darbā 1997.gadā raksta M. Eliasons[2]. Pat tajos gadījumos, kad sieviete uzbrucēju nepazīst un izvarošana notiek ārpus telpām, viņš to ir ieplānojis. Nevis izvēlējies tieši viņu kā upuri, bet gan izraudzījies vietu, kur viņai uzbruks, kur viņu aizvedīs, un tāpat ir zināms, ka šādi uzbrukumi notiek viena kilometra attālumā no viņa mājas[3].

Telpās izdarītajās izvarošanās gandrīz vienmēr ir vainojams vīrs vai bijušais vīrs, kurš vēlas pierādīt, ka sieviete ir viņam pakļauta un reāli pierāda savu varu pār viņu. Grupveida izvarošanas pēc definīcijas ir plānotas, jo vairāki vīrieši vienojas par to, ko darīs.

Kādi secinājumi no tā būtu izdarāmi? Tātad ir zināms, ka izvarošanas gadījumos nav runa par kaut kādu nekontrolējamu seksualitāti vai agresivitāti, bet tās ir ļoti kontrolētas darbības. Tāpat arī zinām, ka tajās netiek meklēta tuvība vai kas tamlīdzīgs, bet gan pausta vīrieša vara pār sievieti.


Prostitūcijas pirkšana

Vīrieši, kuri iet pie prostitūtām, bieži vien savai rīcībai min iemeslus, kas ir saistīti ar varu. Visizplatītākais prostitūtas izmantošanas iemesls ir tas, ka „viņa nesaka nē” – nedara to, ko sieva vai draudzene reizēm mēdz teikt. Un arī šajā gadījumā tam nav ne mazākā sakara ar savstarpēju attiecību veidošanu ar citu cilvēku - vīrietis nopērk sievieti, lai izrādītu savu varu.


Sieviešu piekaušana

Pat tajos gadījumos, kad vīrietis sit savu sievu, un tas notiek visai bieži, viņš šo sišanu ieplāno. Viņš aizvelk aizkarus, lai neviens to neredzētu, viņš uzgriež mūziku skaļāk, lai neviens neko nedzirdētu un dara tamlīdzīgas lietas. Un arī šajā gadījumā nav runa par nekontrolējamu agresivitāti vai kādu no bioloģijas izrietošu agresiju, bet tā ir tīša, plānota vardarbība.


Seksuālā uzmākšanās

Arī seksuālās uzmākšanās gadījumos ir saskatāma šī pati shēma – vīrietis vēlas parādīt savu varu pār sievieti. Tas, kurš uzmācas, gandrīz vienmēr ir darījis to jau agrāk, viņš atkal un atkal šādā veidā izturas pret dažādām sievietēm. Viņš nemeklē savstarpējas attiecības, viņš nepieņem viņas „nē”, jo vēlas, lai sieviete justos pakļauta un atkarīga. Viņš izmanto un demonstrē savu varu.

Jau agrāk minēju, ka vīriešu vardarbība līdz šim ir tikusi skaidrota ar dažādiem cēloņiem, kuros netiek analizēta dzimumu vara. Piemēram, daudzos pētījumos tiek minēts, ka vardarbību izsauc kaut kāda atkarība – alkohola vai narkotiku. Manuprāt, pievēršoties vīriešu vardarbībai, vienmēr vajadzētu veikt dzimumu varas analīzi. Un tomēr interesantu informāciju var iegūt arī no pētījumiem, kuros šāda analīze nav veikta. Labs piemērs ir šovasar publicētais Stokholmas Vardarbības novēršanas centra veiktais pētījums – tas atklāja, ka no visiem indivīdiem, kuri no 1988. līdz 2000. gadam bija notiesāti par vardarbīgiem noziegumiem, gandrīz 25% bija reģistrēti kā atkarīgi no kādām vielām[4]. Šis lielais procents šokēja zviedru presi, bet mani daudz vairāk šokē tas, ka vairāk nekā 75 procentiem no tiem, kuri pastrādājuši vardarbīgus noziegumus un ir notiesāti, nebija reģistrēta nekāda atkarība.

Agrāk veiktie pētījumi liecina, ka aptuveni 60% no visiem gadījumiem, kad vīrietis ir sitis sievieti, viens vai abi no viņiem ir lietojuši alkoholu. Un atkal man šķiet, ka ir vērts uzsvērt otru skaitli, proti, ka gandrīz pusē šo gadījumu alkohols nav ticis lietos – vīrietis ir skaidrā prātā, kad sit sievieti, un no tā atkal jāsecina, ka šī uzvedība ir kontrolēta.

Astoņdesmito gadu sākumā es publicēju pētījumu par zviedru vīriešiem[5], kurā daudzus no viņiem nodēvēju par “principa vīriešiem”. Tāpēc, ka daudziem no viņiem ir skaists priekšstats par dzimumu līdztiesības principiem atbilstošu dzīvi, bet īstenībā viņi nemaz necenšas rīkoties saskaņā ar šo priekšstatu. Tā vietā viņi ar savu klusēšanu balsta veco sistēmu, kurā vīrietis ir dominējošs, un tādējādi ir atbildīgi par vīriešu vardarbību pret sievietēm.


_________________

[1] To apliecina nesen publicētais pētījuma ziņojums Fergusson, H., Hearn, J., Gullvag Holter,Q., Jalmert, L., Kimmel, M., Lang, J.&R.Morrell (2004) Ending gender- based violence. A call for global action to involve men. Stockholm: SIDA.

[2] Eliasson, M. (1997) Mäns våld mot kvinnor. Stockholm: Natur och Kultur

[3] Östlund, A. (2000)

[4] Grann, M. & S. Fazel Substance misuse and violent crime: Swedish population study. British Medical Journal.2004;328:1233-4

[5] Jalmert, L. (1983) Den svenske mannen. Stockholm:Tidens förlag.Šī publikācija ir tapusi projekta "Masu mediju loma varas pārdalē" ietvaros, kas finansēts no "Eiropas Kopienas Dzimumu līdztiesības pamatstratēģijas 2001.-2005. gadam" līdzekļiem, bet Eiropas Komisija nav atbildīga par autora pausto viedokli un darba tālāko izmantošanu.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (25) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

VArdarbis 02.04.2006 00:43
Izskatās, ka autors ir mēģinājis sevi "kastrēt".

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

jekabs 18.01.2005 19:58
Lars Jalmerts, Ph. D., Izglītības departamentā asociētais profesors Stokholmas UniversitātēTas. ka kads sev pieraksta titulus acimredzot nenozime, ka vins nav spejigs sarakstit galigas mulkibas. Kad tikai par tam samaksa!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Mulders 17.01.2005 11:33
Vai "vardarbiiba" ir tikai neapgaismots kulax pa aci? Vai arii histeerijas, zaagjeeshana, paarmetumi, nosodiijumi arii var tikt uzskatiiti par psihologjisko vardarbiibu? Kaapeec kulax pa aci tiek uzskatitis par kaut ko briesmiigaaku nekaa iedziits mazveertiibas komplex? Kaapeec plikjis pa leciigu seju ir kaut kas briesmiigaaks nekaa viizdeguniiga savu pienaakumu nepildiishana.A bet nekas... varu piekrist, vaargi viirieshi kaujaas... stiprie izmanto taas pashas metodes ko izmanto sievietes - un ticiet man, taadu vardarbiibu sievietes panes kudii sliktaak nekaa iekaustiishanu! Peec taadiem gaajieniem (kaadus izmanto pashas sievietes) no sievietes kaa personiibas paliek tikai lupatinja! Tad to juus gribaat... viirieshi gadu tuukstoshos ir pieraadiijushi, ka vinji ir speciaalisti izdziivoshanaa... taakaa, tad kad tix izskausta viirieshu vardarbiiba (kaushanaas), tad vinji saax izmantot citas ietekmeeshanas metodes. Viirieshi vienmeer ir un buus pie varas taapeec, ka vinji ir stipraaki par sievieteem principaa... un visaa dabaa... dominee un valda stipraakais vai fiziski vai gariigi vai psihologjiski! Un tikai taas sievietes kas speej liidzinaaties viirieshiems savaa gariigajaa speekaa, ir cieniigas iejemt varas augstaakos kreeslus! Nu NEVAR sho pasauli valdiit vaarguliigas, chiixtuliigas un pseidopaargudras feministes! Nevar! Ja pieraadiisiet preteejo, tad ticeeshu!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


krista_b 17.01.2005 09:06
Staļin,

Tas aizkustinoši, ka par "zinātnisko rakstu" mērauklu esi izvēlējies ekstrēmistu lapu latvians.lv, kuri, cita starpā, nesen bez atļaujas pārpublicēja vienu politika.lv rakstu tieši par dzimtes jautājumiem ... politika.lv un latvians.lv pielieto atšķirīgas mērauklas, tāpēc negaidi, ka šeit redzēsi to pašu ko pie latvians.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Staļins 16.01.2005 14:23
Mary

Kas attiecas uz to,ka vai pie katra feminismam(un sievieteem) veltiita raksta paraadas nikni komentaari,tad tam ir vairaaki iemesli.Bet pats galvenais ir tas ,ka mees -portaala lietotaaji sakam pierast "patereet" politika.lv.Un lidzarto veidojas patereetaaja domashana,kas ljauj nesaudziigi prasiit,kritizeet katru kam. samiseejies.Bet Politika.lv peec butibas domats kaa pilsoniibas sab. flagmanis.Hm...

Tas irkaa ar berniem-kad mazajam ir gadinji triis ,vinjsh ljoti grib mammai paliidzeet.Ja mamma vienmeer atrauks"netraucee,man nav laika",tad berns veelaak pats neuzprasiisies.Toties pieradiis tikai patereet.Un kad izaugs liels -tad ar shaadu skatu vinjsh raudziisies dziivee-ar pateretaaja skatu.

Bet ja mamma ljaus bernam paliidzet,pamaaciis,nedusmosies par sabojaato,pacietiis laika zudumu-tad berns pieradiis pie darba,zinaas darba vertiibu-gan sava gan citu.Izaudzis liels vinjsh arii pratiis stradaat daudz labaak.

Tada luuk morale.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Staļins 14.01.2005 15:19
Cien.Mary!

Paldies par juusu atbildi.Taa kaa juus biezhi iegriezhaties shajaa portaalaa,tad jums nenaaktos gruuti atrast un citeet kaadu piemeeru kad es,vai Aleksis citos rakstos piemin autora sex. orientaaciju vai citas ipashas nepilniibas.Tas pamatotu Jusu apgalvojumus,kurus uzskatu par neatbilstoshiem realitaatei.Par nepatiku "pret visu jauno"-vai tapeec ,ka kautkas ir jauns-tas obligaati jaatbalsta?Ir liberaalji,bet ir konservatiivi cilveeki:).Tas nu taa.

Nepatiku shajaa rakstaa man izsauc tas,ka tas man izraisa asociaacijas ar dazhaam nesmukaam paradiibam.Piemeeram antisemitisma literatuuru.Ir seetas limenja antisemitisms un ir "izglitotajiem",kas rakstits it kaa zinatniski.Metodika vienkarsha.Katraa tautaa ir ljoti dazhaadi cilveeki-gan zaglji,gan svetie,ir izvarotaaji un varmaakas,ir slepkavas un bleezhi.Tad atlasi spilgtus piemerus no visa par ebrejiem,bet katraa zinjaa izvairies mineet tadus,kur vinji paraditi kaa labie varonji,arii tad ja taajaa paradiits sliktais.Nedriikst atlasiit paraugus,kur vinji paraaditi kaa upuris,ka jutiigas butnes ,kas ciesh,pardomaa,juut.Nedriikst buut piemeeri,kur parada ebreju kaa miloshu tevu,kas lasitaajam varetu radiit asociaacijas ar vinja pasha izjutaam utt.un tml.Metodika skaidra? Protams.ka taas nav vieniigaas gudribas ,kas jazin ,lai rakstiitu shadus garadarbus.

Ja ir veleshanaas vai vajadziiba shadu literatuuru var uzrakstiit par latvieshiem.Ja vajag konkretai publikai-teiksim ,krieviem-ludzu,kas vienkarshaks par to? Vai teiksim latvieshu publikai par krieviem?Bet ludzu.Vajag protams izvairities no taa,lai lasitaajs apjegtu,ka ,teiksim komunistiskaa iekarta nebija krievu iekarta un tml... Var shadu literatuuru rakstiit gan par musulmanjiem,homoseksualistiem,politikiem,muuzikjiem ,principaa par dajebko.

Shajaa rakstaa es redzeeju dazhas ieziimes no shada veida literatuuras-virietis,ja vien tas nav homo,nekaadaa zinjaa netiek paradits kaa upuris,kaa pozitiivs varonis,kaa jutosha butne un tml.

Sorry,bet jaunais ir tikai mazliet piemirsts vecais!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

mrx 13.01.2005 18:01
Nesaprotu, kāpēc visi vīrieši uztvēruši šo rakstu tā, it kā tas būtu vērsts tieši pret viņiem, un visi tūlīt cenšas sevi attaisnot un aizstāvēties, ka viņi tādi nemaz nav. Man šķiet, ka tiem, kas nav vardarbīgi, nevajadzētu par tādiem rakstiem uztraukties, jo viņi balstītos savā iekšējā pārliecībā, ka viņi tādi nav. Tik ļoti sakāpināta reakcija vedina domāt, ka kaut kas ar viņiem tomēr nav kārtībā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

3xl 13.01.2005 15:11
Nu jaa, ko lai saka! shaads raksts pieraada tikai kaarteejo reizi to, ka Skandinaavijas valstis un to skaitaa Zviedrija veelas, lai viss buutu perfekti. Nezinu vai tas buutu iespeejams - panaakt, lai sabiedriiba funkcioneetu perfekti un ieveerotas tiktu visas dzimumliidztiesiibas. Taa vien liekas, ka raksta autors ar savu feministisko nostaaju, balstoties uz atsevishkjiem faktiem, noliek visus viirieshus. Nenoliedzu to, ka musdienu sabiedriiba veeljoprojaam valda uzskats ka viirietis ir stiprais dzimums, bet shis fakts tacju nepadara viirieshus par izvarotaajiem un bubuljiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

trollis 13.01.2005 14:57
Sitas atsauksmes ir vai nu akstisanas, vai loti interesants materials. Sitada reakcija! Petniekiem ir ko domat!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 13.01.2005 13:39
...neesmu redzeeejusi nevienu rakstu, atbilstosi arii nevienu jusu komentaaru, kura autors jums liktos pietiekosi gudrs, profesionals, kompetents, bez kadaam psihologiskaam traumaam, sexuali apmierinaats un nehomoseksuaals

Tas jau būtu pašsaprotami un nebūtu jākomentē. Proti, ka raksta autors spēj bez kompleksiem un objektīvi atspoguļot savu nozari un darīt to inteliģentam nespeciālistam saprotamā un interesantā veidā. Neatkārtot vispārzināmas patiesības. Un pa ceļam lieki neaizvainot vīriešus kā tādus.

Jautajums ir - vai ta ir sagadiisanas vai arii jus vienkarsi nespejat but toleranti un atverti pret ko jaunu?

Esmu sēdējis daudzās studentu kursadarbu un diplomdarbu komisijās (diemžēl tehiskajās zinībās, nevis dzimtes vai vardarbības studijās). Jautāšu tipiskos jautājumus: Kas šajā rakstā īsti ir tas jaunais, ko autors pievienojis esošo zināšanu summai? Vai varbūt viņš te aprakstījis vērtīgu praktisko pieredzi? Vai viņa rakstam ir liels publicistisks un pārliecināšanas spēks? Varbūt zviedriem ir citi zinātniskie standarti, bet šāda pavirša atgremošana un personisko vērtējumu nenodalīšana no objektīvu faktu pārstāsta nav pieņemama - it īpaši, ja šis kungs pretendē uz zinātniskiem nosaukumiem.

Un tomer, ja jus tik loti uztrauc, kas so rakstu ir apmaksaajis, lai jus "audzinaatu", tad es iisti nesaprotu, ko jus darat PROVIDUS portaalaa?

Mani galīgi nesatrauc apmaksāti raksti, vai to iespējamā ideoloģiskā dienaskārtība. Te ir kas cits - šis raksts ir galīgi nepiemērots, lai kādu izglītotu vai audzinātu. Normālam vīrietim tas var izraisīt neizpratni par to, vai autors ir īsti ņemams par pilnu. Nezinu, ko darīs vardarbīgie vīrieši. Varbūt sapratīs savu līdzšinējo ceļu grēcīgumu :))

PROVIDUS reizēm dara vajadzīgu darbu, bet reizēm sponsorē un popularizē galīgu sviestu. Žēl, ka nosviesta zemē Sorosa vai ES nauda, kura citādi varētu veicināt latviešu publicistikas uzplaukumu. Ja jums ir zināms kāds zviedru autors, kurš var padalīties, kā tad īsti viņi tur pāraudzina vardarbīgus vīriešus (nu tā ļoti konkrēti), un kurš to var aprakstīt amizanti un nemoralizējoši kā "Kluba" vai "FHM" žurnālists, tad no tā būtu kaut kāds efekts :)) Ar vīriešiem (it īpaši vardarbīgajiem) ir jāprot runāt. Un to nevar darīt pamācošā tonī vai pārkopējot karojošo feministu klišejas.

Un arī, nopietni runājot - modernajā pasaulē ir stabilas pētnieciskās žurnālistikas, viedokļu izteikšanas un eseju rakstīšanas tradīcijas. Ieteicu Marijai apciemot http://www.aldaily.com - tur ir arī esejas par dzimtes studijām; linki uz nopietnām avīzēm un žurnāliem Internetā. Būtu priecīgs, ja Politika.lv rakstu kvalitāte būtu līdzvērtīgā līmenī un tiktu tulkoti interesantākie autori, nevis tie, kuri ir kaut kādi neizdevušies "savējie".

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Mary 13.01.2005 11:27
Cien. oponenti!

Diezgan biezi iegriezos sajaa sadalaa, jo mani vienkarsi interesee sie jautaajumi (pec jusu logikas, man beerniibaa noteikti ir bijusas kadas psihologiskas traumas saistiitas ar dzimumu, citadi jau mani, "normaalu" sievieti, tas neintereseetu) un neesmu redzeeejusi nevienu rakstu, atbilstosi arii nevienu jusu komentaaru, kura autors jums liktos pietiekosi gudrs, profesionals, kompetents, bez kadaam psihologiskaam traumaam, sexuali apmierinaats un nehomoseksuaals (viiriesa)... Jautajums ir - vai ta ir sagadiisanas vai arii jus vienkarsi nespejat but toleranti un atverti pret ko jaunu? Un tomer, ja jus tik loti uztrauc, kas so rakstu ir apmaksaajis, lai jus "audzinaatu", tad es iisti nesaprotu, ko jus darat PROVIDUS portaalaa?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Staļins 13.01.2005 10:11
Bet ir arii versija. ,kas pienjem par reaalu nelabticiigus nodomus.

Iesakumam atzimeeshu ,kas sho rakstu finanseejis :Šī publikācija ir tapusi projekta "Masu mediju loma varas pārdalē" ietvaros, kas finansēts no "Eiropas Kopienas Dzimumu līdztiesības pamatstratēģijas 2001.-2005. gadam" līdzekļiem, bet Eiropas Komisija nav atbildīga par autora pausto viedokli un darba tālāko izmantošanu. No 2004 g.1.maija.LR ir ES dalibvalsts.ES budzhets formejas pamataa no daliibvalstu maksaajumiem un dalibvalstu iekaseetaa muitas nodoklja.Kas veido Eiropas kopienas budzhetu? Logiski,ka arii es,kaut nieciigaa meera,bet iespejams,ka nakotnee shis devums palielinasies.Un mani interesee ,kam tiek iztereti shie lidzeklji.Man piemeeram nepatiktu,ja shie lidzeklji tiktu tereeti naida vai neiecietiibas kurinashanai pret kadu socialu(bezdarbnieki,zemnieki),religisku(pareizticiigie,musulmanji),etnisku(ebreji,latvieshi) vai kaadu citu grupu.Tapat man nepatiktos,ja sho naudu tereetu agitacijai pret kadu sex.identitaati,tai skaitaa hetereseksuaaliem virieshiem. Lai to,konstateetu ir jabut zinaamam daudzumam informacijas,kas liecinaatupar to-piemeram,vai shadas ievirzes raksti ir atseviskji gadiijumi jeb noteikta politika.Atceresimies Eirokomisaara kandidaata R.Butiljones gadijumu,kad tieshi vinja uzskatu delj ,lielaa meraa sakotneji neapstiprinaaja Eiropas komisiju.Tas lika aizdomaties par sho jautajumu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Staļins 13.01.2005 09:40
Mary un Krista.B.

cien.oponentes! Aleksis pateica ,to ko es biju uztveeris un devis majienu,proti:ar zinatni un zinatniskam metodeem autora garadarbam ir ljoti attaala saistiiba.Ir tadi raksti,kurus teiksim publicee http://www.latvians.lv . Vairums tos nenjem nopietni un nekadaa zinjaa neuzskata par objektiiviem.Bet ir arii tadi raksti,kuros iztiek bez lamuvardiem,kuros tiek pielietota zinatniska terminologija,ir pat atsauces uz avotiem un autoram akademisks graads.Laikrakstaa http://www.latvians.lv/nmln/ddd/ddd.html ir raksti ar shadaam pretenzijaam.Zinatniskas meodes prasa pielietot objektiivitaati,kaut arii neizsledz personisku nostaju un subjektivitaati.Shajaa rakstaa nekaa tada nav!

Izanalizesim.Ja ir runa par vardarbiibbu-tad tiek runaats par vardarbiibu tikai pret sievieteem un homoseksualiem virieshiem.(un tas tiek uzsverts;,kaa iznemums tiek piemineeta neprecizeeta sex.izmantoshana)Tatad virieshu vardarbiba(tai skaitaa homoseksuaalu) pret heteroseksuaaliem virieshiem nepastaav?Mana pieredze liecina ,ka pastaav! Taapat,vai tad nepastav sievieshu vardarbiiba pret virieshiem?Fiziska.Tai skaitaa sievas vardarbiiba pret viiru.?Pastaav! Protams,ka virieshu fiziska vardarbiba ir izteiktaa parsvaraa.Jaa upuri viirieshi ,tapat kaa upuri sievietes to biezhi nepublisko,bet arsta kabinetaa tas dazhkart atklajas.Tapat vai pastaav ne tikai fiziska vardarbiiba?Ir arii emocionaala un gariga varmaciiba,un visi shie varmacibas veidi ir nesaraujami saistiiti.Piemeram,Sieva(viirs) emocionaali njirgajas par viru(sievu),un upuris neizturot,atbild ar fizisku riicibu.Man nav pamata domaat,ka virieshu emocionaala vardarbiiba ir izteikti biezhaak sastopama kaa virieshu(taa liecina mana dzives pieredze)Tatad nereti fiziska vardarbiiba ir atbilde uz citu varmaciibu.Tapat pastaav gariiga vardarbiiba,par kuru tiek reti runaats,kaut arii taa izraisa ne mazaak smagas sekas ka fiziska.Izteikti spilgts piemeers ir skolas,kur nereti skolotajas(parsvaraa sievietes) sakropljo bernus gariigi.Mana dzives pieredze shajaa jautajumaa ir ljoti konkreeta un reaala:)

Tatad .Par godiigu zinatnisku analizi mees runaat nevaram.Iespeejams-ka autors ir guvis kaadas psihologiskas traumas un tas izteikti ietekmee rakstu.Cilveciski tas ir saprotams.Bet taa ir labticiigaa versija,ja ticu,ka autors nav apzinaati maldinaajis,ka raksts nav viltojums ala "zinatniski pamatota analiize"

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 12.01.2005 19:37
Kristai_b: Ļoti jauki! Tātad abortu problēmu vismaz esam sapratuši vismaz tiktāl, lai secinātu, ka tās sekmīgs risinājums atkarīgs no abām "dzimtēm" un to pārstāvju sekmīgas sadarbības. Esmu pārliecināts, ka ar vardarbību ģimenē ir tāpat - jāvēršas nevis pret vīriešiem kā vienīgajiem grēkāžiem, bet visur, kur tā notiek, jāmeklē situācijai piemērots risinājums, mēģinot iesaistīt visas puses. Un tas jādara nevis "dzimtēm" kā tādām, bet tiem vīriešiem un sievietēm, kurus tas skar. Pa īstam no ģimenes vardarbības un tās sekām brīvs vīrietis nemeklēs vainīgos kā L.Jalmerts, bet vispār īpaši daudz nedomās par vardarbību. Viņam ir citas - interesantākas lietas, ko darīt.

P.S. Nevaru īsti piekrist Tavam apgalvojumam, ka ar kontraceptīvajiem līdzekļiem tagad viss būtu perfekti atrisināts. OK tabletes, teiksim, mēdz izraisīt alerģiju; spirāles/svecītes/spermicīdi sievietei bieži vien ir nepatīkami svešķermeņi. Vismaz mana draudzene tā saka, lai arī, protams, ir izmēģinājusi tikai nelielu daļu no šo līdzekļu klāsta. Arī prezervatīvi nav nemaz tik ērti un droši, ja pie tiem nav pierasts. Atliktu vienīgi sterilizācija, bet man šobrīd ir tikai 2 mazi bērni... Lai ko arī piedāvātu jaunās tehnoloģijas, dvēselei nekāds prezervatīvs nav izdomāts. Atliek saprast vienkāršu lietu - "droša seksa" mūsu pasaulē nemaz nav. Dzimumattiecības, manuprāt, ir pēc savas būtības nedrošs pasākums un allaž skar cilvēka dziļāko būtību. Abiem dzimumpartneriem tātad ir jārēķinās ar bērna ieņemšanas iespēju; un jābūt gataviem to kopīgi audzināt. Nu jā - un ģimenei tad vēlams būt brīvai arī no vardarbības. Ja kāds no partneriem nav galīgi pazaudējis cilvēcību, tad pārējos bērna audzināšanas jautājumus var mēģināt risināt.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

krista_b 12.01.2005 18:13
Aleksi,

piekrītu Tev, ka lielais abortu skaits ir problēma, bet nepiekrītu Tavai loģikai par to risinājumu, lai gan neizklausījās, ka Tu to biji nopietni domājis. Cēlonis lielajam abortu skaitam ir tas, ka padomju laikā abortu izmantoja kā savdabīgu kontracepcijas līdzekli, jo citi nebija pieejami, un no tā cieta ne tikai nedzimušie bērni, bet arī jau piedzimušās sievietes - gan fiziski, gan garīgi. Tagad, kad ir pieejams plašs kontracepcijas līdzekļu klāsts, kas nerada draudus sievietes veselībai, arī abortu skaits Latvijā iet mazumā, kas ir pozitīva tendence. Tātad, ja Tev rūp nedzimušu bērnu liktenis, tad padomā par cēloņiem un varbūt nākošreiz apvelc prezervatīvu :)

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 12.01.2005 16:58
krista_b: Ja statistika uzrāda, ka vardarbība vīriešiem piemīt daudz lielākā mērā kā sievietēm (ieslodzīto sadalījums pēc dzimuma, vai kautiņi ģimenēs ir tikai daži piemēri), skaidrs, ka tā ir ar dzimti (gender) saistīta problēma un, lai to varētu risināt, vispirms tas ir jāapzinās.

Apzināties, protams, var daudzko, bet ar risināšanu tam ir maz sakara. Es, piemēram, varētu sākt apzināties, ka sievietes visbiežāk pieņem lēmumu par aborta izdarīšanu, un tāpēc sākt sludināt, ka tieši sievietes ir vislielākās vēl nedzimušo bērnu slepkavas un viņām jāapzinās sava atbildība un atbilstoši jārīkojas. Uzcītīgi ejot Lara Jalmerta pēdās, es vēl varētu piebilst: "Sauksim lietas īstajos vārdos - nevis 'aborta izdarīšana', bet 'sieviete, kura noslepkavo savu bērnu'".

Tas būtu, formāli raugoties, pareizs izteikums, bet absolūti nepalīdzētu risināt ar abortiem saistītās problēmas. Jo, pirmkārt, es būtu vispārinoši un nekulturāli apvainojis abortu veikšanā visas sievietes kā "dzimti" (un riskētu tikt nosaukts par sieviešu nīdēju). Otrkārt, izņemot dažu banālu frāžu atkārtošanu, es nebūtu piedāvājis neko īpaši konstruktīvu, ar ko palīdzēt tām sievietēm, kuras ar to diemžēl nodarbojas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

miu 12.01.2005 16:11
Labi būtu, ja pasaulē vairāk būtu šādi domājošu cilvēku kā Jūs, Vlisvaldi. Taču nedrīkst aizmirst, ka daudzu tirānu uzdarbošanās netiek izpausta, bailēs no atriebības.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

krista_b 12.01.2005 16:07
Gandrīz smieklīgi, ar kādu sparu daži vīrieši pūlas noliegt acīmredzamus faktus. Ja statistika uzrāda, ka vardarbība vīriešiem piemīt daudz lielākā mērā kā sievietēm (ieslodzīto sadalījums pēc dzimuma, vai kautiņi ģimenēs ir tikai daži piemēri), skaidrs, ka tā ir ar dzimti (gender) saistīta problēma un, lai to varētu risināt, vispirms tas ir jāapzinās. Bet vīriešiem manuprāt šķiet, ka vardarbība nav tāda īsta problēma, ka tā ir normāla sadzīves sastāvdaļa.

Vēl mani bezgala uzjautrina šāda Latvijas interneta diskusiju kultūras sastāvdaļa: kā cilvēks pasaka ko tādu, ko tev ir nepatīkami dzirdēt, bet argumentu pietrūkst, kā arguments pret autoru tiek lietots: a varbūt viņš ir homoseksuāls. Kāds man varētu laipni izskaidrot šo loģiku?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 12.01.2005 15:20
Autors: Lai samazinātu tās apmērus, ir ļoti svarīgi panākt, lai vīrieši saprastu, ka arī viņi ir atbildīgi par šo vardarbību, un viņiem ir atbilstoši jārīkojas. Tāpat arī ir ļoti svarīgi nosaukt vīriešus vārdā. Vajadzētu runāt nevis par jauniešu vardarbību, bet gan saukt to par jaunu vīriešu vardarbību, vajadzētu runāt nevis par to, ka sievas tiek sistas, bet gan par to, ka vīri sit sievas.

Šādi abstrakti spriedelējumi par "jaunu vīriešu vardarbību", par to, ka vīriešiem kā tādiem būtu nezkas "jāsaprot" un "atbilstoši jārīkojas" - neliecina par augstu kultūras līmeni un vēlēšanos risināt konkrētu cilvēku konkrētas problēmas. Tā var būt autora mizandrijas jeb vīriešu ienīšanas izpausme, kura, protams, var piemist arī vīrietim (sk. http://en.wikipedia.org/wiki/Misandry ). Tāpēc nav ko Marijai apcelties par Staļina piezīmi. Ļoti iespējams, ka autors ir savā mūžā pats smagi norāvies un tagad, nevienu nešķirojot, izgāž savu žulti.

Autors: Ar dzimumu saistīta vardarbība lielākoties ir vīriešu vardarbība pret sievietēm un meitenēm, bet tā var arī būt vardarbība pret citiem vīriešiem un zēniem (piemēram, apcelšana skolā, vardarbība pret homoseksuāliem vīriešiem, ļaunprātīga seksuāla izmantošana, utt.).

Izlasot šo, Staļina versija par autora atklātu vai slēptu homoseksualitāti nemaz nešķiet tik pārdroša. Kas attiecas uz autora raksta tēzi par izvarošanas, prostitūcijas, ģimenes vardarbības vai seksuālās uzmākšanās saistību ar vēlēšanos parādīt savu varu vai kontroli un pazemot cietsirdības objektu, tad tas ir gluži acīmredzami, un nezinu ko īsti te autors būtu jaunu pateicis. Izskatās, ka šim "zinātniekam" ir tikpat daudz sakara ar zinātni kā bēdīgi slavenajam zviedru kinorežisoram Polam Holenderam ar kinomākslu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Mary 12.01.2005 12:55
Piekritu ieprieks teiktajam, ka taa nav nebut nabaga Rietumu viiriesu probleema. Tas viss notiek pie mums Latvijaa un man nez kapec liekas, ka daudz lielakos apmeros (kaut vai tapec, ka alkoholu lietojam vairak). Bet, kaa atziimee autors, sausmina vairak pat ne tas, cik daudz sadu noziegumu notiek alkohola vai citu vielu iespaidaa, bet gan tas, ka taa devetie normaalie viiriesi ir varbarbiigi, tacu vinam to ir daudz vieglak sleept aiz sava sociaala statusa, labiem ienaakumiem utt..

Zeel, ka daudzi foruma daliibnieki katru rakstu, kas veltic dzimumu lidztiesiibai uztver tik personiski, ka novel visu uz nabaga autora homoseksuaalajaam tieksmeem (un veel uz ko tik ne). Vai ne te sleepjaas tavs vaajums, viirieti?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Staļins 12.01.2005 10:41
Jaaa biedri,viss sliktais ,kas ieprieksh tika teikts par to cik virieshi slikti(ja tas bija taa domats) bija tikai ziedinji,taa teikt vieglais kalibrs!Nu naak smagaaks kalibrs.Man ash pat elpu aizsita,uz pirmo sitienu pat nevaru atbildeet:))))))))))DDD.

Nabaga autors,laikam vinjam krietni ticis par vinja homoseksualitati,tagad jakompenseejas uz nabaga virieshu rekjina

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Kaspars Zālītis 12.01.2005 10:10
Diezgan šausmīgi, jo ja mēs vispārinām vardarbību pret sievietēm un vīriešiem un minam faktu, ka tas galvenokārt notiek Rietumeiropā, tad tās ir pilnīgas muļķības. Šī vardarbība izpaužas gan Latvijā, gan citās pasaules valstīs. Nez no kurienes Latvijā ikgadu 35 sievietes tiek nogalinātas vardarbībā ģimenē (Krīžu centrs Skalbes, to varētu komentēt sīkāk), 120 sievietes tiek piekautas utt. Pie mums jau tas nenotiek!

Patīkami, ja daļa no mums apzinās un neuzskata to par normālu parādību, tomēr jāatzīst, ka pastāv sabiedrības daļa, kas tomēr ir tendēta uz vardarbību un vēl viena daļa to praktizē diezan regulāri.

Tiem, kas domā par vardarbību kā Skandināvisku vai Rietumeiropas vainu, tad vēlos ieteikt:

1. Atcerēties Padomju Laikus (esli bjot, zn4it ljubit!);

2. Pamekēt informāciju par sieviešu apgraizīšanu un sati.

Paldies.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Paija 12.01.2005 09:32
Tēma, kas meklē problēmas sakni! Es gan domāju, ka tas pats viss attiecas arī uz sievietēm un meitenēm, kuras arī mēdz būt vardabīgas. Un tā līdzīga varas shēma darbojas arī, piemēram, etniskajos konfliktos.

Amizanti ir sacīt - "tur tie skandināvi"....

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

bezvardis 12.01.2005 01:07
Jaa, diemzel, Zviedrija un Skandinavijaa kopumaa, Vacijaa un Holandee ir ljoti daudz sadu viriesu. Veel var piebilst, ka sie viiriesi ir pie varas un nosaka so valstu politiku attiecibaa pret 'parejas' valstim (piem. Latviju). Mineetaa politika izpauzas ari tadejadi, ka tiek uzsverta cilveku tirdzniecibas (lasi - sieviesu tirdzniecibas) izplatiba Austrumeiropaa un citas mazattiistitas pasaules dalas. Tomer fakts, ka sieviesu pirceji ir attistito Rietumeiropas valstu viriesi, sada veida tiek noklusets. Patiesiba austrumeiropa sievietes tiek rekrutetas, bet pardotas tas tiek Rietumeiropaa. Un pirceji ir tiesi so valstu viriesi. Labi, ka augstais Zviedrijas ierednis sacis par to runat. Tikai vinam nevajadzetu viriesus visparinat, bet runat konkreti par Zviedru viriesiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Visvaldis 11.01.2005 22:09
Vai tad tieshaam Zviedrijaa tik daudz viirieshi ir taadi zveeri? Lielaakaa dalja virieshu taadi nav. Bez shaubaam, laikaam jau KAADI ir - bet ne liela dalja. Es shinii pasaulee esmu dziivojis daudz gadus, un esmu celjojis Eiropaa, Amerikaa, un Aazijaa, bet taadas muljkjiibas daudz neesmu redzeejis. Mana sieva ir mana biedrene, un vinja ir tikpat veertiiga pasaulee, kaa es. Un es nekad - nekad negribeeju sievieti izvarot - ja kaads mani negribeeja, tad kaapeec es vinju gribeeju? Mana viirietiiba nav draudeeta - es esmu, kas es esmu, un tas ir labi. Shitas profesors izskanaas kaa - nu, anglju valodaa ir labs izteiciens: "erudite idiot" - "izgliitiits idiots".

Saistītie raksti
Stabingis 255x203

Vardarbības apburtais loks 12 Autors:Providus