Īsi pēc Krievijas – Gruzijas kara 2008. gada augusta sākumā ES dalībvalstis pieņēma lēmumu izveidot civilo misiju, kas savu darbību uzsāka 1. oktobrī. Misijas primārais uzdevums ir novērot kā Gruzijas, Dienvidosetijas un Krievijas puses ievēro 2008. gada 12. augusta un 8. septembra līgumus, kuri regulē attiecības pēckonflikta fāzē. Pamatā misija novēro un fiksē pušu bruņoto spēku un to manevrus Dienvidosetijas un Gruzijas pierobežā. Praktiski tas nozīmē dienas un nakts patruļas gar Dienvidosetijas robežu, lai gan pašu acīm, gan arī kontaktējoties ar vietējiem iedzīvotājiem un Gruzijas policiju iegūtu priekšstatu par notiekošu, sastādītu ziņojumus, uz kuriem balstoties, gan ES, gan starptautiskajai sabiedrībai būtu iespējams iegūt objektīvu informāciju par notiekošo. Pavisam no 4 reģionālajiem štābiem visintensīvākā darbība, augstākā bīstamība un incidentu skaits vērojams Gori pilsētas štāba apgabalā, par ko arī stāsta Mārtiņš Mūrnieks, Sorosa fonda – Latvija programmas „Plašāka Eiropa” vadītājs: