Lai izveidotu rakstu, jāaizpilda visi ar zvaigznīti atzīmētie, tātad - obligātie lauki.

Papildus iespējas:
varat pievienot saistītos rakstus no politika.lv krājumiem, kā arī no citiem avotiem;
atslēgvārdi (tags) - iespēja izvēlieties no jau izveidotu atslēgvārdu bāzes savam tekstam piemērotākos;
tekstā iespējams ievietot linkus, pievienot bildes un audio un video materiālus.
Publicēšana
Kad viss saturs ir ievadīts, saglabājiet to kā 'melnrakstu' un spiežot 'priekšskats', varat apskatīt, kā teksts izskatīsies portālā.

Piesaistes datums nozīmē laiku, kurā vēlaties, lai Jūsu izveidotais raksts parādītos laikaskopā (laikaskops ir kāda jautājuma izklāsts hronoloģiskā secībā). Ja nevēlaties, lai ieraksts parādītos sākumlapā, publicēšanas sadaļā izvēlieties iespēju 'nerādīt rakstu sākumlapā'.

Nomainiet statusu uz 'melnraksts', ja vēlaties pabeigt rakstu vēlāk. Spiediet 'izveidot', ja vēlaties rakstu publicēt.

Lai rakstu dzēstu, izvēlieties iespēju 'Dzēst rakstu'.
http://politika.lv/article/testa-laikaskops