Atslēgvārdi:

Vecums kā šķērslis 42

Mediju saturā atkārtojas vienas pazīmes — vecuma — vienveidīga izcelšana. Patiesībā — gadu skaita kā galvenā raksturlieluma izmantošana cilvēka vērtējumā.

Iesaki citiem:
2632802003 9f40405723
Foto:in da mood

Agrāk nezināju, kam jānotiek, lai vasarā ziņu ilustrētu ar fotogrāfiju, kurā cilvēks parādīts satuntuļojies, nomītos, smagos zābakos, saņurcītā jakā un bezveidīgā cepurē. Tagad zinu — tie ir jaunumi par pensijas vecuma palielināšanu. Neglītu, drūmu, vientuļu, bezcerīgu cilvēku pilnas bildes.

Šādu fotogrāfiju pēdējo mēnešu laikā medijos bija daudz, jo 14. jūnijā Saeima akceptēja pensionēšanās vecuma paaugstināšanu un 4. jūlijā Valsts prezidents šo likumprojektu izsludināja. Kopš gada sākuma diskusija par pensijas vecumu, dažādu politiķu uzjundīta, bija aktuāla vismaz reizi mēnesī. Tās bija rutīnas ziņas, kurām automātiski tika piemeklētas ilustrācijas. Varu iedomāties, cik ļoti grūti izdomāt jaunu ideju, lai vizualizētu šīs preses relīzes, kurās jauna ziņa bija iekļauta aptuveni vienā teikumā. Tāpēc tās neviens pat īsti nelasīja, darbu steigā noderēja stereotips, ka būt vecam — tas nav nekas labs. Lūk, arī fotogrāfija, kas izraisīja jautājumu, kāpēc vasarā veci cilvēki jārāda siltās drēbēs[1]. Bet tā nav vienīgā kļūda šajās bildēs.


Pensionāri noteikti izskatās slikti

Foto: apollo.lv

Pateikt, ka pensiju ziņās cilvēki izskatās slikti, nozīmē nepateikt neko vai sākt strīdēties par laba izskata kritērijiem. Šajās fotogrāfijās cilvēki ir anonīmi, pret viņiem ir vienaldzīga attieksme, viņi tiek skatīti kā pie pārējās sabiedrības nepiederoša, nošķirta, bet liela un tāpēc pērējos apgrūtinoša cilvēku daļa. To parāda, piemēram, gadalaika ignorēšana. Atsevišķos foto darbos uzsvērts vientulīgums un nevarība — tad izvēlēta no attāluma un no mugurpuses uzņemta fotogrāfija, kuras centrā ir sakumpis stāvs ar spieķi. Ne cilvēks, ne vieta, ne situācija nav atpazīstama. Drūmi, nožēlojami. Piemēram, šo vientuļo stāvu portāls “Apollo”, ilustrējot pensiju jautājumu, publicēja gan janvārī, gan maijā[2]. Rutīna rullē.

Foto: delfi.lv

Otrs „pensiju ziņu” fotogrāfiju tips parāda lielākas cilvēku grupas, daudzus vienādus, anonīmus un drūmus cilvēkus. Patiesībā tas ir vienveidīgs[3], uzmācīgs, nepatīkamu cilvēku pūlis. Laiks un vieta atkal nav atpazīstama. Lai gan šajā fotogrāfijā ir rinda, pie, iespējams, kādas no bankām, kuru piemeklējusi kāda problēma.Foto: Tvnet.lv

Trešajā pensionēšanās vecuma palielinājumam fotogrāfiju grupā jums pretī skatīsies izmisušas un asaru pilnas ļoti, ļoti vecu un ļoti, ļoti skumju cilvēku acis. Vislabāk tādas izdodas atrast portāla „Tvnet” veidotājiem. Saeimas atbalstu lēnākai pensijas vecuma palielināšanai portāls ilustrēja komentējoši — ar sirmgalvja tuvplānu un jautājumu uz fotogrāfijas „Cik gados tu dosies pensijā?”. Vārdi „Tu” un „pensijā” bija iekrāsoti koši sarkanā krāsā[4]. Biedējoši, vai ne? Visos ziņu kanālos pieminētais 14. jūnija Saeimas lēmums par pensionēšanās vecuma celšanu „Tvnet” atkal tika ilustrēts ar sērīgu portretu[5]. Šajās fotogrāfijās redzamie ļaudis nekādā ziņā nevar pārstāvēt pensijas vecumam tuvos sešdesmitgadniekus, jo ir vismaz divdesmit gadus vecāki par viņiem.

Zinu, šādas fotogrāfijas sameklēt ir ļoti viegli — gan bilžu arhīvos, gan realitātē. Es neaicinu kropļot īstenību, to piefrizēt vai uzlabot. Patiesībā runāju par uztveri — kādus redzam vecāka gadagājuma cilvēkus. Fotogrāfijas ziņās rāda ne tikai šo cilvēku attēlus, bet veidu, kā žurnālisti viņus redz un vēlas mums parādīt informāciju par pensijas vecuma palielināšanas.

Šīs bildes diezgan nosacīti atbilst konkrēto ziņu saturam. Ziņas ir par tiem, kas vēl nav pensijā. Tās ir par salīdzinoši jaunākiem cilvēkiem, un ilustrācijas, ja tās vēlas stāstīt par tiem, uz kuriem attiecas Saeimas lēmums, ir kļūdainas un maldinošas. Pensionāru grupiņu fotogrāfijas rāda nevis ziņās ietverto informāciju, bet redaktoru emocionālo uztveri, viņu skatījumu uz vecumu, uz pensijas laiku un pensionāriem. Tā ir stigmatizēšana un vienveidīga atspoguļošana.


Atbalsta personāla speciālisti

Šīs fotogrāfijas ir daļa no stāsta. Tajā piedalās arī teksti. Būtībā tās ilustrē visai populārus uzskatus un bieži sastopamus stereotipus, par kuriem tie paši žurnālisti stāstīs, kad saņems kārtējo pētījumu datus par cilvēku diskrimināciju pēc vecuma.

Žurnāls „Ir” vairākos numuros pēc kārtas piedāvā personāla speciālistu skatījumu uz jaunākajiem Saeimas lēmumiem pensijas jautājumā. Pirmais no tiem bija kā negaidīts un neargumentēts belziens pa pieri. Viedokļa autors, viens no Latvijā pazīstamākajiem personāla atlases ekspertiem, Kaspars Kauliņš īsi raksturoja situāciju darba tirgū. Slejā ar nosaukumu „Kāpēc nespējam nodarbināt cilvēkus gados?”[6] viņš uzskaita trīs lielākās problēmas: vecākus cilvēkus darba vietās nav iespējams apmācīt, viņiem nav piemērotu amatu un sociālās nodrošināšanas sistēmas, viņiem ir slikts veselības stāvoklis. Pēc šī bēdu uzskaitījuma bez jebkādiem konstruktīviem priekšlikumiem vai konkrētiem piemēriem autors vispārīgi aicina risināt šo problēmu. Nav skaidrs, kam tā jārisina, kas jādara, jo būtībā sleja apstiprina neiecietīgu un izslēdzošu skatījumu uz cilvēkiem. Publicētais viedoklis akceptē diskrimināciju darba tirgū, jo vecāka gadagājuma cilvēki tiek ieraudzīti kā pēkšņi ieradušies (viņu apmācībai nav piemērotas sistēmas), sava vecuma dēļ ar īpašām vajadzībām (dažāda gadagājuma cilvēkus nevar apmācīt kopīgās grupās), viņiem ir slikta veselība (tātad viņi neder intensīvam darba). Šī sleja ignorē realitāti, ka ļoti daudz cilvēku veiksmīgi strādā un arī mācās. Tā vietā autors vecākus cilvēkus skata kā neiederīgus, kā „viņus”, kuri neiekļausies „mūsu” vidū.

Autors vecākus cilvēkus skata kā neiederīgus, kā „viņus”, kuri neiekļausies „mūsu” vidū.Šī stāsta otru daļu ar citiem piemēriem ietver Kaspara Kauliņa kolēģes Katrīnas Ošlejas sleja[7] „Jaunības kults uzņēmuma vadībā”. Tajā ir atklāts personāla atlases speciālistiem pazīstams spiediens, jo darba devēji nereti meklē „jaunu” darbinieku, kaut kvalitatīvi gados vecāks cilvēks ir piemērotāks. Autore akcentē personisku skatījumu, jau sākumā atzīst, ka pati sasniegusi 40 gadu vecumu, un tas ir uztraucoši, jo viņa labi pārzina pieprasītā vecuma konjunktūru, kam nav kopsakara ar citiem kritērijiem. „Viņi ir daudz sasnieguši, joprojām asredzīgi un intelektuāli spraigi, harismātiskas un sulīgas personības,” par vecāka gadagājuma ļaudīm raksta Katrīna Ošleja, uzsverot, ka realitāte ir daudzveidīga. Varētu pat domāt, ka šī sleja runā par to, kas redzams Kauliņa slejā — diskrimināciju akceptē un nostiprina cilvēki, kurus pašus tūlīt tā skars. Eidžisms būs klāt kā likts, jo paši to auklējam.

Jau vairāk nekā gadu citu skatījumu uz veciem cilvēkiem ik nedēļu sniedz arī laikraksta „Diena” ielikums „Senioru Diena”. Tā ir kā atšķirīgas pieredzes sala lielajā vecāku cilvēku vērtības nolieguma straumē. „Dienas” ielikums rāda smaidošus un sirmus garāmgājējus, tas jautā daudziem, kāpēc viņi apbrīno vecākus cilvēkus, tas stāsta par izciliem, interesantiem, apņēmīgiem cilvēkiem, par aktīvām un priecīgām vecumdienām. Neviens no šajā ielikumā satiktajiem cilvēkiem nederētu sākumā pieminētajām ilustrācijām.

Problēma ir nevis patiesības slēpšana, bet skatījuma vienveidība. Stereotipizētās pieejas vienīgais kritērijs ir vecums. Mediju saturā atkārtojas vienas pazīmes — vecuma — vienveidīga izcelšana, patiesībā — gadu skaita kā galvenā izmantošana cilvēka vērtējumā. Otrkārt, visi cilvēki, kas sasnieguši konkrētu vecumu, tiek uzskatīti par iespējās vienādiem, lai gan daudzveidība ir milzīga. Jebkurā vecuma grupā jūs sastapsit slimīgus, neizglītotus, slikti ģērbtus un lempīgus cilvēkus, tāpat kā visu minēto un citu kritēriju augstākajām prasībām atbilstošus indivīdus. Bet stāsts nav par to. Tas ir par vienas īpašības attiecināšanu uz visu cilvēku grupu.

Eidžisms būs klāt kā likts, jo paši to auklējam.Vēl trakāk to parādīja vecuma vizualizācija ziņās, priekšstati par vecumu (to, kā vecums „izskatās”) ir ļoti vienādi, lai gan piederība pie „vecāka gadagājuma” varētu attiekties uz pusi cilvēka dzīves, iekļaujot 30 līdz 40 gadus — tātad milzīgu daudzumu cilvēku pēc 50 vai 60 un līdz pat 90 un vairāk gadiem. Viņi izskatās dažādi, dzīvo dažādi un ir dažādi.

Eidžisma un vecuma diskriminācijas pamats ir komercializēts pasaules uzskats, kas ar reklāmas palīdzību uztur pārliecību, ka tieši gados jauns cilvēks neapšaubāmi ir labāks par vecāku (tas vienkārši ir izdevīgāks pelnīšanai). Savukārt daudzi fakti, ieskaitot Eiropas Savienības iedzīvotāju vecuma struktūras statistiku, ir pilnīgā pretrunā ar šiem stereotipiem. Neviens nevar aizliegt arī mediju redaktoriem dzīvot sapņu pasaulē, taču sliktāk, ja tāpēc netiek izvērtēta reālā pasaule. Tieši ar vecuma uztveri saistītie stereotipi ļauj ignorēt problēmas darba tirgū vai neiecietīgi uztvert cilvēku problēmas pensijas vecumā. Tāpēc, lai cik asas un sastopamas uz katra soļa, šīs problēmas medijos netiek diskutētas, analizētas, netiek prasīts to risinājums. To bieži sastopamā uztvere medijos ir tikpat neadekvāta kā bieza cepure karstā vasaras dienā.

______________________
[1] http://www.diena.lv/latvija/politika/papildinata-14-20-pensionesanas-vecumu-cels-no-2014-gada-par-tris-menesiem-gada-13952585
[2] janvārī http://www.apollo.lv/portal/news/articles/261552 un maijā http://www.apollo.lv/portal/news/articles/274423
[3] http://www.delfi.lv/news/national/politics/analitiki-pensionesanas-vecuma-celsana-ir-neizbegama-un-65-gadu-robezu-varetu-sasniegt-ari-atrak-neka-planots.d?id=42434822
[4] http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/423854-atbalsta_lenaku_pensijas_vecuma_paaugstinasanu
[5] http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/425612-saeima_atbalsta_pensionesanas_vecuma_palielinasanu
[6] http://www.ir.lv/2012/6/6/kapec-nespejam-nodarbinat-cilvekus-gados
[7] http://www.ir.lv/2012/6/27/jaunibas-kults-uznemumu-vadiba

Iesaki citiem:
Creative commons c6ae3e51884b139b45a669ce829ac99646bf0ceb328fc95963f1703a58a032d0 CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (42) secība: augoša / dilstoša

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

your existing décor. Similarly, we work with interior designers and production companies; we even offer a specialty rug rental service catering to production and commercial sets. professional website design company

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

Maybe you could write subsequent articles referring to this article. I want to read more things approximately it! read . brightest flashlight

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

I’ll be appropriately secured to come heading back to analyze out developments Créditos Espana

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject creditos rapidos

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

A simple bookmarking tool that makes it easy to save, organize and share your favorite web pages. Access your bookmarks from any computer, phone or tablet. Listango works on all modern web browsers… dashboard camera

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

I love your blog, I recommend to all people who love this kind of post to visit this site, I recommend it. Free Charter

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

You have done a great job. I will definitely dig it and personally recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this site. Fitness tracker deals

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

This content is simply exciting and creative. I have been deciding on a institutional move and this has helped me with one aspect. making a clubflyer

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Hmm… I interpret blogs on a analogous issue, however i never visited your blog. I added it to populars also i’ll be your faithful primer. Lovetraction Lines

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

This is very useful, although it will be important to help simply click that web page link: The Psystrology Method

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

So lot to occur over your amazing blog. Your blog procures me a fantastic transaction of enjoyable.. Salubrious lot beside the scene. Obsession Phrases

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

This is very useful, although it will be important to help simply click that web page link: Wrap Him Around Your Finger

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

In this article understand the most important thing, the item will give you a keyword rich link a great useful website page: Children Learning Reading Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I just thought it may be an idea to post incase anyone else was having problems researching but I am a little unsure if I am allowed to put names and addresses on here. what are some obsession phrases

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

This is helpful, nonetheless it can be crucial so that you can check out the following website: Manifestation Miracle

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Faheem Jabbar

I feel really happy to have seen your webpage and look forward to so many more entertaining times reading here. Thanks once more for all the details.The Penguin method

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Faheem Jabbar

This is a great article, Thanks for giving me this information. Keep posting.that not how men work

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

On that website page, you'll see your description, why not read through this. Numerologist

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. Keep posting. Thanks for sharing. The Coconut Oil Secret Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

This is an excellent post I seen thanks to share it. It is really what I wanted to see hope in future you will continue for sharing such a excellent post. Language of Desire Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Thank you for your post, I look for such article along time, today i find it finally. this post give me lots of advise it is very useful for me. Language of Desire Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I just got to this amazing site not long ago. I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page! Solid tires 8.15-15

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post. Hats off to you! The information that you have provided is very helpful. Magnetic Messaging Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! Freightliner Columbia Bumper

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work! download Text Your Ex Back

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

You might comment on the order system of the blog. You should chat it's splendid. Your blog audit would swell up your visitors. I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read!! Cosmic Ordering Secrets

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I like viewing web sites which comprehend the price of delivering the excellent useful resource free of charge. I truly adored reading your posting. Thank you! cost effective seo

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Such a very useful article. Very interesting to read this article.I would like to thank you for the efforts you had made for writing this awesome article. online quran classes

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Such a very useful article. Very interesting to read this article.I would like to thank you for the efforts you had made for writing this awesome article. <a href="http://www.quranpakonlineacademy.com/blog">online quran classes</a>

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I am really enjoying reading your well written articles. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work. cs sky

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. Keep posting. Thanks for sharing. weight loss nutrition programs

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I finally found great post here.I will get back here. I just added your blog to my bookmark sites. thanks.Quality posts is the crucial to invite the visitors to visit the web page, that's what this web page is providing. https://rebelmouse.com/vitiligomiracle/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

It has fully emerged to crown Singapore's southern shores and undoubtedly placed her on the global map of residential landmarks. I still scored the more points than I ever have in a season for GS. I think you would be hard pressed to find somebody with the same consistency I have had over the years so I am happy with that.paleo restart

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post.Deutschegarantie und EZTrader Betrug

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon.ultimate4trading warning

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I am really enjoying reading your well written articles. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work. locksmith in arlington

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Glad to chat your blog, I seem to be forward to more reliable articles and I think we all wish to thank so many good articles, blog to share with us. I will really appreciate the writer's choice for choosing this excellent article appropriate to my matter.Here is deep description about the article matter which helped me more.http://news.scoopasia.com/index.php/news/print/214733/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Really impressed! Everything is very open and very clear clarification of issues. It contains truly facts. Your website is very valuable. Thanks for sharing. DeutscheGarantie

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought you have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.Innntjening Bevis Anmeldelser

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I am really enjoying reading your well written articles. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work. auto glass

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
AĻĢIRDS DANIEĻUS

Nav šodien nekas tāds par ko pirmspensijas cilvēkiem būtu prieks!Izmaksām līdzvērtīga darba samaksa nav!Nodokļu sistēma 20.gadus nav vienlīdzīga visiem!Darbu specialitātē ir grūti atrast!Visiem vajag jaunus un skaistus.Visvairāk tas attiecas uz vidējā posma kantora darbiniecēm!Nepalīdz pieredze,izglītība!

Saistītie raksti
Citi autora darbi
Amerikam

Amerika vilnis 6 Autors:Anda Rožukalne

Bleuman 6514421669

Roka roku (ne)mazgā 0 Autors:Anda Rožukalne

5094543120 a0e90ca6e6

Maģiskā formula 57 Autors:Anda Rožukalne

5946598820 6033176481

Miglas zonā 23 Autors:Anda Rožukalne