Atslēgvārdi:

Valsts starptautisko saistību izpildei Eiropas meža monitoringa sistēmas attīstības projekta „Further Development and Implementation of an EU – level Forest Monitoring System” (FutMon) ieviešanā: pārskats

  • Organizācija:Meža attīstības fonds
  • Gads:2005
  • Valoda:Latviešu

Meža monitoringa programmas mērķis ir nodrošināt valstī pastāvīgas novērojumu sistēmas funkcionēšanu un attīstību, lai sniegtu informāciju par meža veselības stāvokli un meža un vides faktoru mijiedarbību, kā arī informāciju par meža augsnēm, un nodrošināt informācijas ieguvi par gaisa piesārņojuma ietekmi un citu vides (biotisko un abiotisko, kā arī antropogēnas izcelsmes) faktoru iedarbību uz meža ekosistēmām.

Iesaki citiem:

Projekta tiešais mērķis ir veikt novērojumus un vides paraugu analīzes valsts starptautisko saistību izpildei atbilstoši ICP Forest rekomendētai metodikai otrā līmeņa meža monitoringa parauglaukumā, konstatējot likumsakarības, kas saistītas ar atmosfēras piesārņojumu, antropogēniem un dabiskiem stresa faktoriem, kā arī meža ekosistēmu stāvokli.

Valsts starptautisko saistību izpildei Eiropas meža monitoringa sistēmas attīstības projekta ieviešanā: pārskats

Ja nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Energy (In)Security: Challenges and Prospects for the EU and Baltic States Autors:Mārtiņš Hiršs, Andris Sprūds

Starptautiskās Enerģētikas aģentūras Enerģētikas atlass Autors:Providus

Liberalization of the Natural Gas Market in Latvia: Overview and Challenges 3 Autors:Dace Akule, Reinis Āboltiņš

From the European Energy Community to the Energy Union Autors:Sami Andoura, Jean-Arnold Vinois

Gāzes tirgus liberalizācija Latvijā: situācija un izaicinājumi 30 Autors:Reinis Āboltiņš, Dace Akule

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Citi autora darbi