Valsts sektora korupcijas novēršanas metodes

  • Autors:Valts Kalniņš, Inese Kušķe
  • Organizācija:OECD, PROVIDUS
  • Gads:2015
  • Valoda:angļu

Starpvalstu salīdzinošajā pētījumā par valsts sektora korupcijas novēršanu tiek analizētas efektīvas un veiksmīgas korupcijas novēršanas metodes Austrumeiropā un Centrālāzijā.

Iesaki citiem:

Šis pārskats ir fokusēts uz divdesmit vienu Austrumeiropas un Centrālāzijas valsti un iekļauj arī piemērus no OECD valstīm. Ziņojums ir balstīts uz aptaujām, kuras dalībvalstīs aizpildīja valdību, NVO un starptautisko organizāciju pārstāvji.

Ziņojumā ir iekļauti arī labās prakses piemēri, kas tika prezentēti semināros 2013. un 2014.gadā, ekspertu grupas papildinājumi un citu pētījumu rezultāti.


Ziņojuma mērķis ir pievērst uzmanību tām valstu praksēm, kurām ir potenciāls piesaistīt plašāku interesi. Tas kalpos kā vērtīgs avots politikas reformām un pārskatiem par šo reģionu.

Ziņojums tika sagatavots kā daļa no OECD Austrumeiropas un Centrālāzijas Pretkorupcijas Tīkla programmas 2013.-2015. gadam. Tas ir viens no trim starpvalstu pētījumiem šīs programmas ietvaros: par korupcijas novēršanu valsts sektorā, par tiesībaizsardzību un korupcijas kriminalizēšanu un par uzņēmēju godīgumu.

(Prevention of Corruption in the Public Sector in Eastern Europe and Central Asiapdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Delna lobesana

Lobēšanas atklātība Latvijā Autors:Agnese Alksne, Delna

Citi autora darbi