Valsts pasūtītā pētījuma "Korupcija Latvijā un tās apkarošanas sistēmas pilnveidošana" rezultātu kopsavilkums

  • Autors:-
  • Organizācija:Tieslietu ministrijas Kriminoloģisko pētījumu centrs
  • Gads:2002
  • Valoda:latviešu

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Kriminoloģisko pētījumu centrs valsts pasūtītā pētījuma ietvaros ir veicis korupcijas problēmas teorētisko analīzi, realizējis pētījumu par korupcijas tēmu un izstrādājis ieteikumus korupcijas apkarošanas sistēmas pilnveidošanai. Centrs veica arī aptauju, kuras gaitā tika aptaujāti 490 respondenti.

Iesaki citiem:

Rezultātu kopsavilkumā ir apkopoti aptaujas respondentu ieteikumi korupcijas apkarošanas sistēmas pilnveidošanai un pētījuma autoru secinājumi.

Saskaņā ar pētījumu galvenais, ko pēc respondentu domām ir jāmaina, ir sodu lielums un to piespriešanas biežums par korupciju. Otrs izplatītākais ieteikums bijis ierēdņu un amatpersonu algu palielināšana.

Pētījuma autori secina, ka korupcijas novēršanas situācija nav uzlabojusies un korupcijas izplatība nav samazinājusies. Ceturtā daļa no aptaujātajiem ir atbildējuši, ka pēdējā gada laikā ir saskārušies ar kukuļa izspiešanas gadījumiem. Pētījuma autoru izvirzītie priekšlikumi ir korupcijas reālas apkarošanas uzsākšana, neiecietības pret korupciju veicināšana, tiesībsargājošo institūciju nostiprināšana, ierēdņu algu paaugstināšana, sākumdeklarēšanas realizēšana un ceļu policijas korumpētības jautājuma atrisināšana.


Valsts pasūtītā pētījuma "Korupcija Latvijā un tās apkarošanas sistēmas pilnveidošana" rezultātu kopsavilkums

(Valsts pasūtītā pētījuma "Korupcija Latvijā un tās apkarošanas sistēmas pilnveidošana" rezultātu kopsavilkumspdf)


No Tieslietu ministrijas mājaslapas

Iesaki citiem:

Citi autora darbi