Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības (aizstāvības) tiesiskie modeļi kriminālprocesā un to attīstības perspektīvas

  • Autors:Sandra Kazaka
  • Organizācija:PROVIDUS
  • Gads:2007
  • Valoda:latviešu

Pētījuma mērķis – izpētīt valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības (konkrēti – aizstāvības) kriminālprocesā galvenās problēmas, kā arī izstrādāt ieteikumus par iespējamo šā aizstāvības modeļa attīstību Latvijā.

Iesaki citiem:

Izpēte pamatota uz starptautisko, Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu analīzi, tiesu prakses analīzi. Papildus tam tiek analizēti statistikas dati, kā arī tiesnešu, prokuroru, zvērināto advokātu, kā arī personu, kuras saņēmušas valsts nodrošinātu aizstāvību, aptaujas rezultāti.

 Pilns pētījuma teksts (706.99 KB).

 

Iesaki citiem:

Citi autora darbi