Valsts cilvēktiesību biroja 2004.gada ziņojums

  • Organizācija:Valsts cilvēktiesību birojs
  • Gads:2005
  • Valoda:latviešu

ZIŅOJUMA ANOTĀCIJA

Valsts cilvēktiesību birojs gada pārskatā, balstoties uz savu praksi, ir analizējis aktuālākās problēmas un to iespējamos risinājumus konkrētās cilvēktiesību jomās Latvijā 2004.gadā. Ziņojumā Valsts cilvēktiesību birojs iepazīstina arī ar savām aktivitātēm, kas vērstas uz sabiedrības informēšanu un normatīvo aktu un tiesu prakses pilnveidošanu Latvijā.

Iesaki citiem:

Gada laikā VCB ir saņēmis 1376 rakstiskas iedzīvotāju sūdzības par iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem un ir sniedzis 3716 mutiskas konsultācijas. Ziņojumā ietverta vispusīga statistika par saņemto sūdzību saturu un izskatīšanas rezultātiem, kā arī salīdzinājums ar iepriekšējiem gadiem.

Pārskats ir izstrādāts, saskaņā ar likumu "Par Valsts cilvēktiesību biroju", kurš paredz, ka VCB katru gadu ir jāsniedz Saeimai un Ministru kabinetam ziņojums par savu darbu.Valsts cilvēktiesību biroja 2004.gada ziņojums

(latviski, PDF, 967 KBpdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi