Valsts cilvēktiesību biroja 2002.gada ziņojums

  • Organizācija:Valsts cilvēktiesību birojs
  • Gads:2003
  • Valoda:Lat

Valsts cilvēktiesību biroja 2002.gada pārskats ir izstrādāts, saskaņā ar likumu "Par Valsts cilvēktiesību biroju", kurš paredz, ka VCB katru gadu ir jāsniedz Saeimai un Ministru kabinetam ziņojums par savu darbu. Šajā darba pārskatā VCB, balstoties uz savu praksi, ir analizējis aktuālākās problēmas un to iespējamos risinājumus konkrētās cilvēktiesību jomās Latvijā 2002.gadā. Ziņojumā Valsts cilvēktiesību birojs iepazīstina arī ar savām aktivitātēm, kas vērstas uz sabiedrības informēšanu un likumdošanas pilnveidošanu Latvijā.

Iesaki citiem:

Gada laikā VCB ir saņēmis 1151 rakstiskas iedzīvotāju sūdzības par iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem un ir sniedzis 4150 mutiskas konsultācijas. Ziņojumā ietverta vispusīga statistika par saņemto sūdzību saturu un izskatīšanas rezultātiem, kā arī salīdzinājums ar iepriekšējiem gadiem.Valsts cilvēktiesību biroja 2002.gada ziņojums

(latviski, DOC, 1,78 Mbpdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi