Valsts cilvēktiesību biroja 1999. gada ziņojums

  • Autors:Valsts cilvēktiesību birojs
  • Gads:2000
  • Valoda:latviešu

PĒTĪJUMU ANOTĀCIJA

Valsts Cilvēktiesību biroja Ziņojumā, saskaņā ar likumu "Par valsts cilvēktiesību biroju", Birojs sniedz pārskatu par savu darbu 1999. gadā.

Iesaki citiem:

Ziņojumā tiek apskatīti aktuālākie cilvēktiesību jautājumi, ar kuriem biroja speciālisti strādājuši šī gada laikā: civilajām un politiskajām tiesībām (tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību, biedrošanās un pulcēšanās brīvība, nediskriminācija, dzimumu līdztiesības jautājumi, tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, ticības brīvība, pilsonība un pārvietošanās brīvība, tiesības uz iesnieguma izskatīšanu un atbildes saņemšanu valsts iestādēs); ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām (tiesības uz mājokli, uz sociālo drošību, uz darbu un uz īpašumu); atsevišķu sociālo grupu tiesības (bērnu tiesības, personu ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem tiesības, ieslodzīto un bijušo ieslodzīto tiesības, nelegālo imigrantu tiesības). Ziņojumā tiek detalizēti apskatīti arī tādi jautājumi, kā Biroja atzinums par likuma "Par valsts valodu" atbilstību starptautiskajām cilvēktiesību normām, Biroja viedoklis skolēnu eksāmenu novērtējumu lietā, dzimumu līdztiesības jautājumu analīze, likumprojekts "Par viena dzimuma personu partnerattiecību reģistrāciju", kā arī Biroja Konsultatīvās padomes izveidošana.

1999. gadā VCB iesniedza pirmo prasības pieteikumu Latvijas Republikas Satversmes tiesai. Savā prasības pieteikumā VCB norādīja, ka to politiski represēto personu, kuras ieguva šādu statusu pēc 1997. gada 30. septembra, īpašuma tiesības tika nepamatoti ierobežotas, radot diskrimināciju pēc sociāli tiesiskā statusa.

Ziņojumā var atrast arī informāciju par svarīgākajiem notikumiem cilvēktiesību jomā: notikušajām konferencēm un semināriem par dažādiem cilvēktiesību jautājumiem, Birojā rīkoto diskusiju un apaļo galdu analīzi, atskaites par Biroja darbinieku izbraukumiem uz dažādām Latvijas pilsētām, kā arī par Biroja sagatavotajiem informatīvajiem izdevumiem.(Valsts cilvēktiesību biroja 1999. gada ziņojums (LATVISKI)pdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi