Atslēgvārdi:

Gads līdz startam 110

Lietuva ir pirmā no Baltijas valstīm, kas kļuvusi par Eiropas Savienības prezidējošo valsti. Pirmais mēnesis mūsu dienvidu kaimiņiem saimnieka lomā jau aizvadīts. Latvijai šis gods un pienākumi vēl tikai gaidāmi. Lai prezidentūra izdotos - būtiski sagatavot profesionālu prezidentūras personālu. Kā to paveikt, un ko nākotnē tas dos valsts pārvaldei?

Iesaki citiem:

Intervija ar Evu Upīti, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāju un Lindu Tomasi, Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta Prezidentūras personāla jautājumu departamenta vadītāju.

Pirmie iespaidi – kas mums noderēs no Lietuvas pirmo mēnešu pieredzes, prezidējot Eiropas Savienības Padomē?

Eva Upīte: Ja skatās uz Lietuvu, kā viņi kopēji attīstās un veido prezidentūru[ 1 ], var redzēt, ka Lietuva ir paņēmusi diezgan lielu vērienu. Lietuvas organizētie pasākumi ir ar ļoti daudziem un plašiem pasākumiem. Ir daudz darba grupu[sanāksmju]. Pasākumi ir labi organizēti un ļoti bagātīgi, bet iztrūkst galvenā – tās serdes, kāpēc mēs esam konkrētajā pasākumā. Viņi neveido savu domu. Taču rīkojot šādus lielus pasākumus, investējot līdzekļus, mazai valstij tas ir īpaši svarīgi – veidot savu domu. Tas ir tas, ko mēs vēlamies pārdot. Aicinātu savus Latvijas kolēģus – izdomāt, kas ir tās lietas, ko mēs gribam. Lai nākotnē teiktu – jā, to savulaik Latvijas prezidentūra aizsāka, un šī ideja ir laba. Lai nebūt tā, ka mēs par aktuālām tēmām parunājam, un tad katrs aizbraucam uz savām mājām.

Kādas ir mūsu priekšrocības?

Eva Upīte: Mums nav ļoti daudz institūciju, kas atbild par vienu jautājumu. Cilvēkam, ja ir spēja uzņemties atbildību organizēt pasākumu – viņam ir diezgan viegli, jo nav jāstaigā apkārt un jāsaskaņo, bet ir jādarbojas. Otra lieta, kas Latvijai ir norādīts un īpaši uzslavēts [NATO samita kontekstā] – latvieši padomā par sīkumiem. Tādā ziņā – kā [delegāti] atbrauks, kā aizbrauks... Latvijai ir spēja mobilizēties uz notikumiem. Mēs zinām, ka mums tas ir jāizdara – mēs mobilizējamies, saraujam. Tāpat kā varam noorganizēt lielas talkas, tā varam noorganizēt lielus pasākumus.

Linda Tomase: Arī tagad strādājot ar ministrijām pie prezidentūras darba programmas, kā arī ar cilvēkresursiem, var just, ka ministrijās ir iekšā šī jauda – saņemties, un kā tvaika lokomotīvei iet uz priekšu.

Nepārdegsim gatavojoties?

Eva Upīte: Ir ļoti svarīgi par šo padomāt – lai cilvēki nepārdegtu. Ja cilvēkam neinteresē tas, ko viņš dara, un tas būs piespiedu mehānisms - būs pārdegšana. Tāpēc prezidentūrai ir ļoti būtiski piesaistīt tos cilvēkus, kurus tas interesē. Prezidentūra mums nesāksies 2015. gada 1. janvārī, bet gan līdz ar trio[ 2 ] izveidošanos. Jau nākamā gada vasara ir tas periods, kad mums ir jābūt starta pozīcijā.

Eva Upīte,
Foto - Valsts kanceleja

Tad, kad notiek prezidentūra – valstī nenotiek lieli iekšējie pasākumi, lielas reformas. Visi iekšējie resursi tiek novirzīti tikai uz prezidentūru. Augstākā līmeņa vadītāji ir tik, cik viņu ir un var pieslēgties jautājumiem ierobežotā skaitā. Tas, ko iesaka citas prezidējošās valstis – lai mēs neplānojam grozīt lielus likumus, piemēram, pieņemt jaunu PVN likumu par jaunām pievienotajām likmēm. Tam vienkārši nebūs laika un resursu. Līdz ar to mums ir vairāk jākoncentrējas uz prezidentūras jautājumiem. Nereti ministrijās un valstī kopumā iekšējās lietas tiek veiktas tikai minimālā līmenī. Nekas fundamentāls netiek darīts. Domāju, ka mēs nebūsim nekāds izņēmums.

2014. gadā gaidāmas Saeimas vēlēšanas. Iespējama jauna valdība, un politiķu dotie solījumi vēlētājiem varētu apdraudēt šo plānu.

Eva Upīte: Saeimas darbu prezidentūra tik lielā līmenī neietekmēs, cik valdības darbu. Ja Saeima izdomās, ka deputātu līmenī grib izstrādāt jaunus likumus, viņi to varēs darīt. Tādā ziņā viņu darbs netiks traucēts. Protams, ja šos dokumentus dos izpildvarai, tad tā jau būs koalīcijas vienošanās, kas mums ir prioritāte konkrētajā laika periodā.

PREZIDENTŪRAS PERSONĀLS

Saturiskie cilvēki – ministriju cilvēki ir tie, kas veido šo Latvijas prezidentūras ideju, ko pārdot Eiropai. Pagājušajā gadā Jūs, Upītes kundze, minējāt, ka prezidentūrā būs nepieciešams aptuveni 1000 saturisko cilvēku.

Eva Upīte: Šis aprēķins ir ar rezervi. Tīrais skaits varētu būt ap 600 - 700 saturisko cilvēku. Šobrīd ir nominēti 1140 cilvēki. Tie ir darba grupu vadītāji, viņu vietnieki, kā arī eksperti, prezidentūras koordinatori un komunikatori.Konkrētai lomai ir nominēts nevis mistisks, nezināms cilvēks, bet gan konkrētas ministrijas cilvēks - ar vārdu, uzvārdu, angļu valodas zināšanas līmeni. Atbilstoši tam tiek pakārtota viņa mācību programma.

Linda Tomase: Šī rezerve ir nepieciešama, jo, diemžēl, šobrīd vēl nav zināms pats [prezidentūras] saturs. Darba jautājumi šobrīd, kad prezidē Lietuva, ir vēl tikai attīstības stadijā,un vēlāk caur Grieķijas un Itālijas prezidentūrām nonāks pie mums. Tieši kādas kārtis iekritīs mūsu prezidentūrā, mums zināms ir tikai daļēji. Tāpēc ir vajadzīga šī rezerve, lai mēs elastīgi varam reaģēt.

Kā jūs vērtētu – cik kvalitatīvs bija ministriju personāla piedāvājums?

Eva Upīte: Būtībā, tas, ko nevarēs izdarīt ne [Valsts] kanceleja, ne kāda cita iestāde – pateikt ministrijai, ka darba grupai ir jānominē tas vai cits eksperts. Katra ministrija pārrauga konkrētas darba grupas un zina to saturu. Cilvēki, kas tur darbojas jau šobrīd ir speciālisti un zina gan kāda ir [darba] kultūra, gan kā tiek pieņemti lēmumi. Nominētie cilvēki jau šobrīd ar šiem jautājumiem strādā.

Linda Tomase, Foto - Mārtiņš Plūme


Linda Tomase: Ir gan atsevišķas jomas, kur valsts pārvaldē ir sarežģīti atrast ļoti šauras un specifisku jomu ekspertus, piemēram, pārtuksnešošanās, Alpu augi vai balto vaļu jautājumi. Šādos gadījumos mēs aicinām ministrijas skatīties akadēmiskā sektora, nevalstiskā vai privātā sektora virzienā. Ja Latvijā šādu ekspertu nav vispār, tad sadarbībā ar citām Eiropas Savienības valstīm ir iespējams risināt šo trūkstošo ekspertu jautājumu.

Pārtuksnešošanās, Alpu augi, balto vaļu problēmu risinājums – tie arī ir jautājumi, kas būs iekļauti Latvijas prezidentūras darba kārtībā?

Eva Upīte: Mums ir jānosedz visas darba grupas[ 3 ], kuru darbs norisinās ES prezidentūras laikā. Mēs tajā laikā esam galvenie – mēs esam prezidējošā valsts.

Atgriežoties pie personāla jautājuma. Ir identificēti visi 100% saturisko cilvēku. Iepriekš minējāt, ka lielākais uzsvars būs likts uz angļu valodu. Cik veiksmīgi norit svešvalodas apguve un saturiskās mācības?

Eva Upīte: Tas, ko mēs redzam Lietuvas kolēģu un citu valstu kontekstā - valodu zināšanas ir ļoti svarīgas. Ja cilvēkam nebūs valodu zināšanas, viņš nespēs moderēt, risināt konfliktus, rast risinājumu konkrētam jautājumam. Ko mēs esam darījuši? Mēs esam apzinājuši cilvēkus, noteikuši zināšanu līmeņus un uzsākuši mācības. Tās sākās šā gada pavasarī, un tagad ir noslēgti pirmie mācību līmeņi. Mēs nepārtraukti monitorējam kā notiek cilvēku attīstība, un, vai mācības norit pietiekami intensīvi.

Cik labs ir šo atlasīto cilvēku angļu valodas zināšanu līmenis?

Eva Upīte: Līmenis ir ļoti atšķirīgs. Ir cilvēki, kuriem angļu valoda ir ļoti labā līmenī un mācības nav nepieciešamas. Ir cilvēki, kam ir vidējs līmenis. Viņi tiek mācīti līdzīgi kā visās ES prezidentūras valstīs. Ir arī cilvēki ar zemāko līmeni. Tomēr, ja ir eksperts ar zemu angļu valodas līmeni, un blakus ir eksperts ar labu angļu valodu – uztraukumam nav iemesla.Viņi spēs savu jomu nosegt. Tomēr kopējais valodas līmenis ir vidējs, tāpēc arī notiek mācības. Ja līmenis būtu ļoti labs, mēs varētu pievērsties tikai saturiskajām apmācībām. Angļu valodas mācības notiks aptuveni līdz nākamā gada martam.
Laika tiešām vairs nav daudz, tāpēc šobrīd ir ļoti svarīgi ātri apgūt angļu valodu attiecīgā līmenī[ 4 ] . Piemēram,[Valsts] kancelejai ir trīs darba grupas, un jau tagad mūs grieķi ir uzaicinājuši nākamā gada janvārī braukt uz debatēm par jomām, par ko mēs gribētu runāt prezidentūras laikā. Ir svarīgi spēt brīvi runāt, izstāstīt, ko Latvijai vajag un kāpēc to vajag.
Šā gada pavasarī sākušās arī saturiskās mācības - cilvēkiem, kam nav nepieciešami papildu apmācība svešvalodās, bet gan saturiskās mācības, tieši lai prezidentūru varētu veiksmīgi novadīt. Nekad Latvijā ierēdņi nav mācīti, piemēram, par to kā tiek vestas sarunas prezidentūras darba grupās.

Linda Tomase:[Prezidentūras satura mācībās]ir četri moduļi – ES institucionālais ietvars; ES lēmumu pieņemšanas process, ES dokumentu izstrāde; informācijas aprite un pārvaldība. Ceturtais – visplašākais modulis – domāts darba grupu vadītājiem un vietniekiem – sarunu vešana, vadīšana un prezentācijas prasmes. Uz to mēs liekam ļoti, ļoti lielu uzsvaru, jo tieši saskarsme, spēja vadīt sarunas un risināt konfliktus, prast rast risinājumus –tā ir atslēgas prasme jebkuram darba grupas vadītājam un vietniekam. Mācības būs interaktīvas, pavisam mazās grupās, ar iespēju simulēt realitātei pietuvinātas situācijas.

Tomases kundze, Jūs savā rakstā, žurnālā „Jurista vārds” minējāt, ka šīs mācības pavērs mūsu ierēdņiem iespēju paraudzīties uz Eiropas Savienību pavisam no cita skatu punkta. Vai šī virziena maiņa neietekmēs Latvijas ierēdņu spēju aizstāvēt nacionālās intereses, kad prezidentūra jau būs aizvadīta?

Linda Tomase: Es domāju - gluži pretēji. Man šķiet, ka šis milzīgais, visaptverošais vingrinājums valsts pārvaldei, mācības un pieredze kopumā būs kvalitatīvs lēciens. Tas mums ne tikai ļaus paskatīties uz Eiropas Savienību no iekšpuses. Prezidējošā valsts loma ir saimnieks. Mēs vadām darbu un rūpējamies, lai viss notiktu raiti, lai visas puses tiktu uzklausītas. Tā mums ir nebijusi situācija līdz šim. Līdz šim mēs esam bijuši, nevar teikt, viesu lomā, bet mājinieku lomā gan. Mājas saimnieka lomā vēl neesam bijuši.

Tas var vēlāk noderēt arī nacionālo interešu lobēšanai Eiropas Savienībā?

Linda Tomase: Es domāju, noteikti. Izprotot visu iesaistīto pušu sadarbības nozīmi, vadot sarunas, meklējot kompromisus – tas mums ļaus saprast, kā šis darbs notiek reāli. Cik katras valsts balsij, viedoklim ir liels svars.

Šeit ļoti svarīgu lomu spēlē arī kontaktu dibināšana.

Eva Upīte: Tas ir patiesībā pats svarīgākais. Tā ir iespēja parādīt sevi un iepazīt citus, ar ko nākotnē varētu veidot kopīgus sakarus, ja nepieciešams lobēt kādu jautājumu. Tad tu neesi viens pret visu Eiropas Savienību, bet esi kopā ar kādu – zini, kādas ir kopīgas intereses, kopīgas problēmas, ar ko runāt, lai konkrētais jautājums iegūtu pareizo virzienu. Tā ir mūsu iespēja.

Pagājušā gadā bija iecere slēgt īpašus līgumus un ieviest bonusa samaksas sistēmu, lai motivētu un noturētu atlasītos un apmācītos cilvēkus valsts pārvaldē. Tagad vairāk iepazīstoties ar citu valstu pieredzi, vai šī taktika ir mainījusies?

Eva Upīte: Bonusu sistēma saglabājas. Tās gan nebūs nekādas astronomiskas summas, tomēr tiek plānots, ka šiem cilvēkiem, kas intensīvi darbosies prezidentūrā materiāli pateiks ”paldies„. No šī mēs neesam novirzījušies. Mēs vienmēr cilvēkiem esam teikuši – jums būs papildu darbs, jums būs iespēja mācīties un jums būs papildus bonuss.

Linda Tomase: Sākotnēji mums bija bažas, kā būs ar motivāciju, kadru mainību – bija dažādi apstākļi, kas lika par to uztraukties. Šobrīd, kad es jau gadu esmu sekretariātā strādājusi ar [prezidentūras] personāla jautājumiem, esam uzsākuši mācības, izgājuši cauri grūtajam cilvēku nominācijas procesam – jāsaka, ka šīs bažas nav apstiprinājušās. Cilvēki ir ļoti motivēti, mācības tiek apmeklētas teju ideāli! 98 procenti - šādu apmeklējumu var sastapt reti kur. Arī kadru mainība nav lielāka nekā jebkurā citā periodā. Cilvēki ir ieinteresēti piedalīties prezidentūras sagatavošanā un norisē un saredz sev tur gan personisku, gan profesionālu ieguvumu.

Kāds ir brīvprātīgo piesaistīšanas mehānisms ?

Linda Tomase: Šobrīd mēs plānojam lielāko daļu brīvprātīgo piesaistīt tieši no studentu vidus, uzrunāt visas Latvijas augstskolas un aicināt studentus pieteikties par prezidentūras brīvprātīgajiem. Uzreiz gan jāsaka, ka ar entuziasmu vien nepietiek. Būs stingri atlases kritēriji – svešvalodu zināšanas, komunikācijas un sadarbības prasmes. Mēs sagaidām, ka šie brīvprātīgie būs ar mums kopā visu šo prezidentūras pusgadu, kas jaunam cilvēkam varētu būt visai sarežģīts uzdevums. Tā tomēr nav viena nedēļas nogale, vieni Dziesmu svētki, kur var ar visu sirdi un dvēseli piedalīties un tad pievērsties citām lietām. Brīvprātīgo korpuss nebūs sevišķi liels. Tie varētu būt nedaudz vairāk nekā 100 cilvēku, kas ir labi sagatavoti, detalizēti informēti par prezidentūras norises vietām, cilvēku plūsmām, katra konkrētajiem uzdevumiem. Mēs sagaidām, ka brīvprātīgais būs gatavs strādāt intensīvi – arī brīvdienas un, ja vajadzīgs – nakts stundās. Mēs plānojam arī visu šo darba laiku – uzdevumus dokumentēt, uzskaitīt, lai prezidentūras noslēgumā saviem brīvprātīgajiem varētu ne tikai pateikt paldies, bet arī izsniegt apliecinājumu. Tajā detalizēti būs aprakstīta viņa līdzdarbība prezidentūrā. Cerams, ka tas varētu būt kā bonuss šim studentam tālāk studiju procesā vai arī meklējot pirmo darba vietu.

Tas notiks arī mācību laikā. Kā jūs esat vienojušies ar augstskolām par kredītpunktiem vai citiem ieguvumiem?

Linda Tomase: Piedāvājums augstskolām būs traktēt šo brīvprātīgo darbu kā praksi. Mums ir ļoti būtiski, lai mēs neraucējam studentiem studiju procesā. Tāpēc mēs drīzāk skatāmies uz studentiem, kuri ir pēdējos kursos un notiek darbs pie bakalaura vai maģistra darba izstrādes, un cilvēks var elastīgāk plānot savu darba laiku. Protams, mēs negribētu traucēt studentu darbu lekcijās un semināros, kas ir primārā lieta šajā dzīves posmā.

Kādas privilēģijas jūs paredzat brīvprātīgajiem?

Linda Tomase: Šobrīd nav plānots brīvprātīgajiem par darbu maksāt. Taču mēs domājam par to, lai, esot darbā un pildot šos pienākumus, nerastos izdevumu – ne saistībā ar transportu, ne ēdināšanu.

Prezidentūra būs savā ziņā valsts brieduma tests. Kā to varēs nomērīt un zināt, ka tests ir izturēts?

Linda Tomase: Viens no kritērijiem varētu būt – cik efektīvi noritējis darbs darba grupās, cik jautājumus būs izdevies vai nu atrisināt, vai izdevies pavirzīt uz priekšu. Taču jāsaka, ka ne vienmēr prezidentūra var ietekmēt to, cik sekmīgi kāds jautājums tiek pavirzīts uz priekšu. Tas, kas būtu lieliski, ja par Latviju varētu teikt, ka ir atsaucīga un efektīva prezidentūra, kas rēķinās ar visu pušu interesēm un ir atbalstoša. Tā būt visaugstākā atzīme.

Eva Upīte: Ļoti daudz cilvēku parasti atceras tieši loģistikas jautājumus – tehniskus, saimnieciskus jautājumus. Ļoti bieži atceras, cik viegli bija nokļūt un atrast [sanāksmju vietu], vai kafija bija silta... Tāpēc mums uz tādām mazām lietām jābūt ļoti, ļoti rūpīgiem, jo tas ir tas, kas par mums veidos kopējo tēlu. Vai mēs paliksim atmiņā kā haotiski, kurus nevar sazvanīt un sadabūt rokā, vai arī cilvēki [Latvijas prezidentūru] atcerēsies, ka te viss bija pedantiski un kārtīgi, visu varēja uzzināt, taksometrs nešmaucās, aizveda līdz pareizajai viesnīcai nakts vidū....

Linda Tomase: Tas pats attiecās uz darba jautājumiem - lai Latvijas ierēdņi būtu atsaucīgi, informācija tiktu izplatīta laikā, atbildētu uz jautājumiem uzreiz. Būtu ļoti svarīgi, lai šī sadarbības un atvērtības kultūra, būtu visā valsts pārvaldē. Lai katram ir skaidrs – es strādāju prezidentūrai un savai valstij, un tas ir mans pienākums visu izdarīt vislabākajā veidā.

Eva Upīte: Svarīgi, lai uz prezidentūras laikā katrs jūtas līdzatbildīgs par šo procesu kopumā. Ja darba grupas vadītājs visu darīs ar sirdi un dvēseli, bet citi cilvēki, kas strādā noteiktajā departamentā nereflektēs – tas kopumā veidos iespaidu par valsti. Mums prezidentūras laikā būs ļoti atbildīgi jāizturas pret prezidentūras jautājumiem. Patiesībā jau tagad ir ļoti nopietni jāattiecas pret to, ko mēs daram.

Linda Tomase: Tieši tā. Ļoti grūti ilgstoši radīt par sevi iespaidu, ka tu esi citādāks, nekā tu patiesībā esi. Es domāju, ka šis pusotrs gads līdz prezidentūrai mums būt jāizmanto, lai attīstītu šīs īpašības, kas mums ļautu kļūt par veiksmīgu prezidentūru.


Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (110) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
William Baker

Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is up to date and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job. http://fashionbeautytipss.com/blog/
hello fashion blog

Tmp author
nesical123


Movie Box Apk Download For Android: It streams the latest movies and TV Shows without any cost. Movie Box app download For Android, iPhone, iPad. Install Movie Box APK Free on Android mobiles like Samsung, HTC etc. MovieBox download : MovieBox download is an application that can be used to watch movies, videos, and TV shows for free.
http://www.downloadmovieboxapk.com/
http://www.downloadmegaboxhdapk.com/

Tmp author
Douglas Smith

Its a great pleasure reading your post. Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. http://dialogue21.com/vb/member.php?u=283654
my forum profile

Tmp author
Albert Reynolds

Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job. http://topcaptchareviews.com/all-reviews/
captcha tool

Tmp author
Albert Reynolds

You have a real ability for writing unique content. I like how you think and the way you represent your views in this article. I agree with your way of thinking. Thank you for sharing. http://reliableiptv.net/
iptv server

Tmp author
Albert Reynolds

Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely helpful information specially the last part I care for such info a lot. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and good luck. http://www.happynewyear2017live.com/category/happynewyear2017/
Happy New Year 2017 Greeting

Tmp author
pioneer seo

Ce site internet vous amène à découvrir la voyance France, riche d'un héritage de plusieurs siècles de connaissances ésotériques, et de pratique des arts divinatoires par les grands noms de ce milieu. Retrouvez une source d'information complète et accédez à une voyance en direct au 0892 22 20 22 qui se veut sérieuse et de qualité, pour répondre à toutes vos questions et vos angoisses. Libérez-vous de l'incertitude, et embrassez votre destinée. voyance en direct

Tmp author
pioneer seo

Ce site internet vous amène à découvrir la voyance France, riche d'un héritage de plusieurs siècles de connaissances ésotériques, et de pratique des arts divinatoires par les grands noms de ce milieu. Retrouvez une source d'information complète et accédez à une voyance en direct au 0892 22 20 22 qui se veut sérieuse et de qualité, pour répondre à toutes vos questions et vos angoisses. Libérez-vous de l'incertitude, et embrassez votre destinée. <a href="http://voyance-amour-eternel.com/">voyance france</a>voyance en direct

Tmp author
Benjamin E. Harrison

I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post. http://www.lyricspendu.com/
2016 Lyrics Site

Tmp author
Shawan bennet

Extraordinary post! I am genuinely getting prepared to over this data, is remarkably important my companion. Additionally unprecedented blog here with the greater part of the crucial data you have.
<a href ="https://accidentlawyerwestpalmbeach.wordpress.com/2015/06/30/the-law-team-of-fetterman-associates-florida-personal-injury-

lawyers">View my website</a>

Tmp author
Shawan bennet

Extraordinary post! I am genuinely getting prepared to over this data, is remarkably important my companion. Additionally unprecedented blog here with the greater part of the crucial data you have.
<a href ="https://accidentlawyerwestpalmbeach.wordpress.com/2015/06/30/the-law-team-of-fetterman-associates-florida-personal-injury-lawyers">View my website</a>

Tmp author
Benjamin E. Harrison

AromaSuperStore Cheap Aromatherapy online. We have a large selection of products to choose from. We have daily coupons and reviews of our products http://aromasuperstore2.com/
AromaSuperStore daily deals

Tmp author
Benjamin E. Harrison

AromaSuperStore Cheap Aromatherapy online. We have a large selection of products to choose from. We have daily coupons and reviews of our products <a href="http://aromasuperstore2.com/"> AromaSuperStore daily deals </a>

Tmp author
pioneer seo

There are a lot of great ideas in this post. I hope you keep this quality level up so we can enjoy a lot more great content from your side.Mitzvah-photographer-VA

Tmp author
Benjamin E. Harrison

The specific focus will probably be with conversation, liberty, expressing and as well conviviality. Finished . will probably be to the a single provide, fortify Togo, this type of minimal work out in search of hearing and as well, next, to provide a new well-timed chance to reveal routines and as well internet masters home pooling regarding possessions and as well records http://videodownload2016.com/category/punjabi
Punjabi 2016 Video Download

Tmp author
Pearl M. Luciano

The specific focus will probably be with conversation, liberty, expressing and as well conviviality. Finished . will probably be to the a single provide, fortify Togo, this type of minimal work out in search of hearing and as well, next, to provide a new well-timed chance to reveal routines and as well internet masters home pooling regarding possessions and as well records http://forexpeacearmy.eu/
forex peace army

Tmp author
Pearl M. Luciano

Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post I would like to read this http://www.comprarvisitas.eu/
comprar visitas

Tmp author
Pearl M. Luciano

Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post I would like to read this <a href="http://www.comprarvisitas.eu/"> comprar visitas </a>

Tmp author
pioneer seo

Good website I truly love how it is nice on my eyes it is Im wondering how I could be notified when a new post has been made I have subscribed to your RSS which may do the trick? Have a great day.www.solarmecano.com

Tmp author
Ankit Raghav

[URL"http://www.indifestivo.com/2016/09/Karwa-Chauth-Images-Wallpapers-Pics-Best-Collection-In-HD.html"]karva chauth wallpaper[/URL]

Tmp author
Ankit Raghav

<a href="http://www.indifestivo.com/2016/09/Dussehra-Greetings-Photos-Quotes-SMS-Lates-Collection.html">dasara photos </a>
<a href="http://www.indifestivo.com/2016/09/happy-gnadhi-jayanti-20016-2-october.html">2 october</a>
<a href="http://www.indifestivo.com/2016/09/Karwa-Chauth-Images-Wallpapers-Pics-Best-Collection-In-HD.html">karva chauth wallpaper </a>

Tmp author
Asad Yousuf

There are websites available online which can help you watch movies for free. You don’t need to pay anything for it and that’s the best part. Here are the sites to watch free movies online in high quality.

Tmp author
Tom Smith

You’ve written nice post, I am gonna bookmark this page, thanks for info. <a href="http://a10games.xyz">a10.com</a>

Tmp author
Asad Yousuf

This fan site includes a fun yet informative Tinnitus Miracle review, e-book FAQ, and PDF download guide that provides an insider's look at the program and answers frequently asked questions about Thomas Coleman’s unique and highly popular tinnitus treatment guide.http://www.strikingly.com

Tmp author
Asad Yousuf

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.hampton bay fans

Tmp author
Asad Yousuf

Welcome to the unique world of silver jewelry for men and women. Here you will be able to find many different styles of chains, bracelets, rings, earrings and pendants.Metaphysical store Dubuque Iowa

Tmp author
pioneer seo

Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job.http://thinkhesherfavouritetoo.tumblr.com

Tmp author
pioneer seo

Everything included in the formula is a high quality, scientifically proven effective component blended to help you burn fat and drop pounds without feeling hungry and deprived.natural ways to lose weight fast without exercise

Tmp author
Asad Yousuf

New York Oriental Outcall Asian Escort provides traditional female Asian massage service and adult escorts service in New York city.New York Escorts

Tmp author
Asad Yousuf

The Girlfriend Activation System is one of Christian's most popular products that helps men not only find and attract amazing women, but ultimately turn them into loving, loyal, and long-lasting girlfriends. http://ebookreviews.ning.com/pdf/girlfriend-activation-system-review

Tmp author
pioneer seo

Welcome to the unique world of silver jewelry for men and women. Here you will be able to find many different styles of chains, bracelets, rings, earrings and pendants. All these are made of the highest-quality sterling silver; and covered with white rhodium, yellow/rose gold plating or black PVD to prevent tarnishing and give a bright color. Always free domestic shipping!925 sterling silver jewelry

Tmp author
pioneer seo

Welcome to the unique world of silver jewelry for men and women. Here you will be able to find many different styles of chains, bracelets, rings, earrings and pendants. All these are made of the highest-quality sterling silver; and covered with white rhodium, yellow/rose gold plating or black PVD to prevent tarnishing and give a bright color. Always free domestic shipping!<a href="http://www.24diamonds.com/silver-jewelry/">925 sterling silver jewelry</a>

Tmp author
Ankit Raghav

<a href="http://www.mothersdaysurprises.com/">fathers day pictures</a>
<a href="http://www.mothersdaysurprises.com/2016/06/fathers-day-quotes-messages-wishes.html">fathers day quotes for husband </a>
<a href="http://www.mothersdaysurprises.com/2016/06/fathers-day-greetings-images-pictures.html">free fathers day cards</a>
<a href="http://www.fathersday2016-quotes.com/">happy fathers day wishes</a>
<a href="http://www.fathersday2016-quotes.com/2016/05/happy-fathers-day-greetings-cards-2016.html">fathers day cards</a>
<a href="http://www.fathersday2016-quotes.com/">father's day</a>

Tmp author
pioneer seo

Beautifully composed post this is. I had an incredible time reading this post. Your work always astounds me, mate. You are the best writer of this era and you keep proving that time and time again. Keep doing it !. American Girl DIY

Tmp author
pioneer seo

Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing .milton barbarosh

Tmp author
pioneer seo

Create an experience during your next night out! Check out our video and website on trending clubs and nightlife going on in NYC.clubs in nyc

Tmp author
pioneer seo

Furniture Cyprus
(Limassol) by http://homedeco.com.cy/ offers an amazing variety of luxury furniture.

Tmp author
pioneer seo

The current diet regime that one may be using may not be effective enough to meet the goals and the timelines that are desired. That is why you need to try out the 3 week diet system. 3 Week Diet Reviews

Tmp author
pioneer seo

Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking.phen375 customer reviews is it worth using

Tmp author
pioneer seo

There is also an extra section that follows the fourth main section, "Additional Training", meant for providing the user with all information considered by Brown to be complementary to all of the main information provided in the bulk of the main course.https://www.rebelmouse.com

Tmp author
pioneer seo

In theory, the more extra fat tissue you have, the more leptin is produced, which in turn signals the brain to reduce or stop eating.http://myvenusfactorguide.com/ve nus-weight-loss-program-benefits/

Tmp author
pioneer seo

All stages of implementation are based on our many years of experience and with the latest software .Tworzenie stron

Tmp author
pioneer seo

We offer you the chance to practice your piano skills by providing you with any song that you wish to learn. Take the unique chance and give your talent a try! Free piano sheets

Tmp author
pioneer seo

We offer you the chance to practice your piano skills by providing you with any song that you wish to learn. Take the unique chance and give your talent a try!

Tmp author
Asad Yousuf

Every piece is made with 100 percent organic cotton. This is an ideal choice for parents with MCS, multiple chemical sensitivities, or any parent who is trying to be greener or more health conscious.website

Tmp author
pioneer seo

Really great post, Thank you for sharing This knowledge.Excellently written article, if only all bloggers offered the same level of content as you, the internet would be a much better place. Please keep it up! discount code for Sports Direct

Tmp author
Asad Yousuf

That’s why we’re here to take you through the process so you understand how Vert Shock training works before you commit your time, wallet and ambitions. http://vert-shock.org

Tmp author
Asad Yousuf

Diabetes Destroyer Program is a digital product and can be downloaded instantly after purchase in PDF (ebook) format or viewed online.www.rebelmouse.com/diabetesdestroyer_reviews/

Tmp author
pioneer seo

Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post.en las noticias

Tmp author
Asad Yousuf

It’s difficult to choose one diet pill that actually work for you and actually safe to use. Most weight loss manufacturers claim their product is best for you.phen375 official website

Tmp author
Asad Yousuf

I have also placed some important consumer alerts about various schemes I've found from dodgy websites promoting Beta Switch System (BSS) with absolutely no knowledge of the product and that may have ulterior motives to try and trick you into visiting their sites.beta switch diet

Tmp author
Asad Yousuf

Among many diets mentioned in PDF book, there is also discussion on the use of wheat grass and it can do wonders for reversing diabetes.www.academia.edu/

Tmp author
Asad Yousuf

Ensuring that you know how to properly use a bench press rack and improve your technique is important not only to ensure your safety during your workouts, but also to help you improve your strength as efficiently as possible. Learning to bench press properly can help you to avoid injuries and disappointments in your performance for the future.critical bench program 2.0 review

Tmp author
Asad Yousuf

Critical Bench is a digital product and can be downloaded instantly after purchase in PDF (ebook) format or viewed online.critical bench

Tmp author
pioneer seo

Nice to be visiting your blog once more. it has been months for me. Well this article that ive been waited for therefore long. i want this article to finish my assignment within the faculty. and it has same topic together with your article. Thanks. nice share.www.rebelmouse.com/

Tmp author
pioneer seo

Our product selection, craftsmanship and customer service is sure to satisfy even the most discerning buyer. So please, take a minute, browse our selection of stone and material and try out the Kitchen Visualizer to envision what your future kitchen could look like. Ottawa granite supplier

Tmp author
Hunted Boy

Most Singaporean visited online jobs portal in Singapore. Find or search for Singapore jobs online, find resumes or post submit jobs for employer. <a href="http://www.tophoverboardsforsale.com/">hoverboard for sale 2016</a>

Tmp author
Hunted Boy

Most Singaporean visited online jobs portal in Singapore. Find or search for Singapore jobs online, find resumes or post submit jobs for employer. <a href="http://www.tophoverboardsforsale.com/">hoverboard for sale 2016</a>

Tmp author
Sumit Bansal

<a href="http://www.teachersday101.com/2016/04/happy-mothers-day-sms-pics-greetings-cards-free-printable-ecards.html">mothers day pics free download</a>
<a href="http://www.teachersday101.com/2016/03/happy-mothers-day-poems-wishes-sms.html">mothers day messages for cards</a>

<a href="http://www.teachersday101.com/2016/04/top-100-mothers-day-whatsapp-status-dp.html">Mother's Day Status</a>
<a href="http://www.teachersday101.com/2016/04/happy-mothers-day-images-pictures-quotes.html">first mothers day pictures</a>

Tmp author
Sumit Bansal

Check your Cbse 10th results <a href="http://www.cbse10thresults2016.com/">CBSE 10th results 2016</a>

Tmp author
pioneer seo

This is a great post ! it was very beautiful view. I look forward in reading more of your work. Also, I made sure to bookmark your website so I can come back later. I enjoyed every moment of reading it. Singapore private detective

Tmp author
Asad Yousuf

Confident site, where did circumstance come up with the information on this publishing? I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please maintain the effective work.about dentox

Tmp author
Asad Yousuf

You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers.web design freelance Find Freelancing jobs online - hire Freelancers

Tmp author
pioneer seo

Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot.Jobs in islamabad

Tmp author
Paras Jhamb


<a href="http://www.whatsappstatus66.com/2016/03/breakup-status-for-whatsapp-dp-images.html">Breakup Whatsapp Status</a>

Tmp author
Paras Jhamb

<a href="http://www.whatsappstatus66.com/2016/02/happy-easter-day-quotes-sayings.html">Happy easter quotes</a>
<a href="http://www.whatsappstatus66.com/2016/03/happy-good-friday-wishes-quotes-images.html">Happy Friday Images</a>
<a href="http://www.whatsappstatus66.com/2016/03/happy-good-friday-wishes-quotes-images.html">Good Friday Images</a>
<a href="http://www.whatsappstatus66.com/2016/02/happy-easter-images-photos-pictures_28.html">Happy Easter Images</a>
<a href="http://www.whatsappstatus66.com/2016/03/breakup-status-for-whatsapp-dp-images.html">Breakup Whatsapp Status</a>

Tmp author
Asad Yousuf

The Tinnitus Miracle eBook is a comprehensive guide geared towards tinnitus relief. Often the general public doesn’t know much about tinnitus and even your regular doctor may not be able to provide adequate information for living with and eliminating this condition.is it possible to get rid of tinnitus

Tmp author
pioneer seo

Various connective tissues and ligaments provide support to the breast and give it a proper shape. It also contains blood vessels, lymph vessels and lymph nodes.miracle bust

Tmp author
Asad Yousuf

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine.home income generator discount

Tmp author
Asad Yousuf

The bags arrived this afternoon - Awesome! You guys ROCK! I would recommend you, and will to anyone. Thank you! custom bags

Tmp author
Vedappan Venkatachalam

hii

<a href="http://www.valentinesdayquote-2016.com">happy valentines day</a>

Tmp author
Rohit Choudhary

In the last few months there were many Medical care Reform regulations updated from the Health and also Human Companies Department. But despite every one of the media coverage of the events, many individuals still keep fast to be able to certain <a href="http://www.asiacup2016-livestreaming.com/">asia cup 2016 live streaming</a> thnks
<a href="http://www.daytona500results.net">daytona 500 live stream</a> thnks


<a href="http://www.asiacup2016-livestreaming.com/">asia cup 2016 live score</a> thnks

Tmp author
Naresh Kumar

Whoever is watching the Tamil Actress Hot Photos Asin was conceived in the spot of Cochin, Kerala. She began her profession with Hindi movies .Her dad is a businessperson Joseph .She looks dazzling with her 5' 4" (1.63 m) tallness. She is truly known by the title of "Ruler of Kollywood ". She won her best presentation execution for this film furthermore she has done movies inverse to Salman Khan, Akshay Kumar and all have been hits. Tamil Actress Hot Photo
http://www.tamilactresshotphotos.com

Tmp author
Naresh Kumar

Whoever is watching the Tamil Actress Hot Photos

Asin was conceived in the spot of Cochin, Kerala. She began her profession with Hindi movies .Her dad is a businessperson Joseph .She looks dazzling with her 5' 4" (1.63 m) tallness. She is truly known by the title of "Ruler of Kollywood ". She won her best presentation execution for this film furthermore she has done movies inverse to Salman Khan, Akshay Kumar and all have been hits.

Tamil Actress Hot Photos

<a href="http://www.tamilactresshotphotos.com/">Tamil Actress Hot Photos</a>

Tmp author
Ëvīl Âmød

<a href="http://www.tpevent.com/inspirational-quotes-images-by-bill-gates">Bill Gates Quotes</a>
<a href="http://www.tpevent.com/inspirational-quotes-images-by-bill-gates">Inspirational Quotes</a>
<a href="http://www.tpevent.com/inspirational-quotes-images-by-bill-gates">Motivational quotes</a>

Tmp author
RaviTeja Adibhatla

<a href="http://www.happypongalwishes.com">Happy Pongal</a>
<a href="http://www.happypongalwishes.com">Happy Pongal Tamil SMS</a>
<a href="http://www.happypongalwishes.com">Happy Pongal Tamil Images</a>
<a href="http://www.happypongalwishes.com">Happy Pongal Wishes Images</a>

Tmp author
RaviTeja Adibhatla

happypongalwishes.com

Tmp author
Bút Chì

<a href="http://chungcuvinhomeslieugiai.co/">tin tức vinhomes liễu giai</a>,

Tmp author
Bút Chì

<strong><a rel="dofollow" href="https://www.youtube.com/watch?v=6VKmcZVXHQY">Nhạc lính hải ngoại mới nhất</a></strong> | <strong><a rel="dofollow" href="https://www.youtube.com/watch?v=6VKmcZVXHQY">Nhac linh viet nam cong hoa hay nhat</a></strong> | <strong><a rel="dofollow" href="https://www.youtube.com/watch?v=fZWDCSc_-lQ">nhac linh dan nguyen hay nhat</a></strong>

Tmp author
Rohit Choudhary

hello <a href="http://newyearseve2016.org/">happy new years eve images</a>

<a href="http://happynewyearpics2016.com/">happy new year pics 2016</a>

<a href="http://christmasecards2015.com">Merry Christmas ecards 2015</a>

<a href="http://newyear2016whatsapp.org">happy new year 2016 whatsapp status</a> thnks

Tmp author
Steve Jame

Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work!Pillows for Side Sleeper

Tmp author
Steve Jame

Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work!<a href="http://megadavidtom.tumblr.com/">Pillows for Side Sleeper</a>

Tmp author
Steve Jame

The underground music that they offer here is so good. So much good music comes from it all here. I recommend to all to check it out. Keep up the good work.<a href="http://megadavidtom.tumblr.com/">Pillows for Side Sleeper</a>

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Thank you for helping people get the information they need. Great stuff as usual. Keep up the great work!!!
Thermal Printer Manufacturer

Tmp author
Steve Jame

Very informative post! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign!search engine marketing

Tmp author
farani london

Very informative post ! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign. http://www.faranitaylor.co.uk/immigration-solicitors

Tmp author
wireless headphones for tv

Pensiju prasa lielāku nekā valstī ir minimālā alga!Sāk izskatīties,ka pensionāri apdraud Latvijas valsts pastāvēšanu. <a href="http://wireless-headphones-tv.com">wireless headphones for tv</a>

Saistītie raksti
Citi autora darbi
Albania

Kafiju mājās nedzer 48 Autors:Ilze Straustiņa

War

LTV karalauks 2 Autors:Ilze Straustiņa