Valdības rīcības plāns paredz izstrādāt Imigrācijas politikas koncepciju (Rīcības plāna 124.1.punkts).