Vai īstenošanas uzdevumu deleģēšana izpildaģentūrām ir veiksmīga izvēle?

  • Organizācija:Eiropas Revīzijas palāta
  • Gads:2009
  • Valoda:latviešu

Izpildaģentūras ir Eiropas Kopienas struktūras, kuras izveidojusi Komisija, lai ar deleģēšanas palīdzību pilnībā vai daļēji īstenotu ES izdevumu programmas. Izpildaģentūras ir smērā nesena parādība ES iestāžu sistēmā.

Iesaki citiem:

Revīzijā Revīzijas palāta izvērtēja, vai sešas izpildaģentūras, kuras izveidotas kopš 2003.gada, ir apliecinājušas sevi kā veiksmīgu ES budžeta izpildes instrumentu. Ziņojuma analizēts lēmumu pieņemšanas process, kas saistīts ar aģentūru izveidi, un panāktie ieguvumi izmaksu ietaupījumu, sniegto pakalpojumu un efektivitātes pieauguma aspekta. Pārbaudīta ari Komisijas veikta aģentūru darba pārraudzība.

Vai īstenošanas uzdevumu deleģēšana izpildaģentūrām ir veiksmīga izvēle?Ja nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

(pilns tekstspdf)

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Autors:Providus

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā Autors:Providus

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Autors:Providus

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 3 Autors:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra