Urban Environment - Sustainable Development

  • Autors:Usha Antharvedi Sr.
  • Organizācija:Osmania University
  • Gads:2007
  • Valoda:angļu

Rakstā aplūkota ekoloģiskās ilgtspējas attīstība un faktori, kas urbanizācijas kontekstā noved pie ekoloģiskās degradācijas. Populācijas pieaugums ir galvenais pilsētu vides piesārņojuma iemesls. Industrializācija un pilsētu trasporta sistēma ir nopietns trokšņu un gaisa piesārņojuma avots. Autors uzskata, ka ilgtspējīgas attīstības tēma var tikt adresēta efektīgi tikai ar starptautiskas sadarbības palīdzību, veidojot, darot pieejamas un izplatot atbilstošas zināšanas un tehnoloģijas, īpaši attīstības valstīs. Vides ilgtspēju var nodrošināt, uzlabojot cilvēku izvietošanu, radot pilsoņos apziņu par vidi kā vērtību un veicinot integrētu plānošanu un pilsētu attīstību, raksta autors.

Iesaki citiem:

(Urban Environment - Sustainable Developmentpdf) (36.91 KB)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi