2012.gada 14.augusts. Darba grupas "Par valsts atbalsta programmu krīzes grūtniecības gadījumos, aizsargājot nedzimuša bērna tiesības uz dzīvību" darba plāns