Trafficking in Persons Report 2004

  • Organizācija:ASV Valsts departaments
  • Gads:2004
  • Valoda:angļu

ZIŅOJUMA ANOTĀCIJA

Ceturtais ikgadējais Ziņojums par cilvēku tirdzniecību , kurš aptver 140 valstis, ir visplašākais šāda veida vispasaules ziņojums. Tā mērķis ir palīdzēt apzināties šo problēmu visā pasaulē un mudināt valstis efektīvi ar to cīnīties.

Iesaki citiem:

Ziņojumā valstu centieni cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā ir novērtēti, sagrupējot valstis atkarībā no taustāmiem pasākumiem, kas veikti gada laikā. Latvija ziņojumā tiek ierindota otrajā valstu grupā, kas nozīmē, ka, lai arī šīs grupas valstis pilnībā nav nodrošinājušas minimālos standartus cilvēku tirdzniecības izskaušanai, tomēr tajās ir vērojams nozīmīgs progress centienos šajā jomā. Atsevišķā ziņojuma sadaļā ir analizēta situācija Latvijā, norādot, ka neskatoties uz uzlabojumiem pēdējā laikā, joprojām darbība cilvēktirdzniecības novēršanas un prevencijas jomā ir nepilnīga.Trafficking in Persons Report 2004

Pētījuma faili HTML un PDF formātā (ASV Valsts departamenta mājaslapā)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi