Atslēgvārdi:

Tiesu vara un korupcija

  • Autors:Valts Kalniņš
  • Organizācija:Latvija Ārpolitikas institūts
  • Gads:2001
  • Valoda:latviešu

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā Latvijas tiesu vara veic savu lomu korupcijas novēršanā, kāda ir šī loma, kādas starptautiskās normas darbojas šajā specifiskajā jomā un kā novērst konstatētos trūkumus Latvijas tiesu varā. Dažas no pētījumā aplūkotajām problēmām ir: tiesībsargājošo iestāžu nespēja pilnīgi izmeklēt korupcijas gadījumus, korupcija tiesnešu vidū, nepietiekama tiesnešu neatkarība, kvalifikācija un materiālais nodrošinājums.

Iesaki citiem:

Pētījumā aplūkots pretkorupcijas tiesiskais regulējums Latvijā. Atsevišķi analizēta prokuratūras loma korupcijas apkarošanā (balstoties uz konkrētu lietu materiāliem) un tiesu loma korupcijas novēršanā (plaši izmantojot intervijas ar tiesnešiem). Atsevišķi jautājumi tiek salīdzināti ar Lietuvu, Igauniju, Franciju un Itāliju. Īsi raksturota arī starptautiskā pretkorupcijas politika.

Pētījumā ir plaša secinājumu un rekomendāciju nodaļa. Viens no svarīgākajiem secinājumiem - nav pamata runāt par plašu un sistemātisku korupciju Latvijas tiesās, taču ir labvēlīgi apstākļi atsevišķiem korupcijas gadījumiem. Rekomendācijas vērstas uz lielāku informācijas atklātību prokuratūrā un tiesās, šo institūciju atbildības nostiprināšanu pilsoniskās sabiedrības priekšā. Konkrētas rekomendācijas attiecas arī uz korupcijas izmeklēšanas metožu attīstīšanu, tiesnešu kvalifikācijas un godaprāta stiprināšanu, tiesu darba prognozējamības veicināšanu u.c.

pdf Tiesu vara un korupcija (2.32 MB)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti

Temīdas tiesāšana politika.lv

Citi autora darbi