Tiesu sistēmas informācijas caurredzamība

  • Autors:-
  • Organizācija:ES Phare projekts “Korupcijas novēršana tiesu sistēmā”
  • Gads:2002
  • Valoda:latviešu, angļu

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Eiropas Savienības Phare palīdzības projekta ietvaros ES un Latvijas eksperti sagatavoja pētījumu par tiesu informācijas caurredzamību Latvijā. Projekta mērķis ir, veicinot tiesu sistēmas caurredzamību un informācijas atklātību, samazināt potenciālos korupcijas riska faktorus.

Iesaki citiem:

Pētījums sastāv no trīs savstarpēji saistītām daļām. Pētījuma pirmajā daļā ir analizēta Latvijas situācija, balstoties uz likumdošanu tiesu darba atklātības jomā, kā arī tiesnešu aptauju par praktiskās situācijas atspoguļojumu. Lai izstrādātu ieteicamās izmaiņas, projekta ārvalstu eksperti otrajā daļā piedāvā caurredzamas tiesu sistēmas modeli, kurā apkopota Zviedrijas un Francijas pozitīvā pieredze, kā arī starptautiskās saistības informācijas atklātības sfērā. Pētījuma trešajā daļā eksperti ierosina izmaiņas Latvijas tiesu darba uzlabošanai informācijas atklātības jomā.

Latvijā nepieciešams radīt vienotu sistēmu, kā sabiedrībai tiek sniegta informācija par tiesās notiekošo, par tiesu darbu un citiem ar tiesām saistītiem jautājumiem. ES Phare projekta ietvaros līdz šī gada beigām ir paredzēts izveidot vienotu tiesu informācijas portālu, kā arī organizēt mācību programmas tiesu darbiniekiem, iesaistot tiesnešus, ekspertus un masu mediju pārstāvjus.


Tiesu sistēmas informācijas caurredzamība

(1.daļa.Caurredzamība tiesas likumos un praksē. Latvijapdf) (PDF 373 KB)

(2.daļa.Tiesu sistēmas caurredzamība: modelispdf) (PDF 176 KB)

(3.daļa.Tiesu caurredzamība likumos un praksē. Rekomendācijas pārmaiņām Latvijāpdf) (PDF 296 KB)


Transparency of Courts Information

(Part 1.Transparency and Courts in Law and Practice.Latviapdf) (PDF 205KB)

(Part 2.Judicial Transparency. A Modelpdf) (PDF 46 KB)

(Part 3.Transparency and Courts in Law and Practice.Latviapdf) (PDF 150KB)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi