Atslēgvārdi:

The Societal Integration of Immigrants in Germany

  • Autors:Michael Fertig
  • Organizācija:Institute for the Study of Labor
  • Gads:2004
  • Valoda:angļu

Pētījuma mērķis ir analizēt, vai imigranti Vācijā ir integrēti vācu sabiedrībā un ar kādām metodēm to ir mēģināts panākt. Pētījumā ir izmantota kvalitatīva, German Socio-Economic Panel (GSOEP) 1999.gadā apkopota informācija un statistikas analīze.

Iesaki citiem:

Darbā ir arī ietverts salīdzinājums par dažādu paaudžu - vietējo vāciešu, etnisko vāciešu un ārvalstu imigrantu - brīvā laika aktivitātēm, vispārīgām attieksmēm un vērtību sistēmām. Pētījuma rezultātā autori secina, ka vairāku paaužu ārzemju imigrantu darbība, izturēšanās un mentalitāte, krasāk atšķiras no vietējo vāciešu mentalitātes nekā no etnisko vāciešu rakstura iezīmēm. Turklāt otrās paaudzes imigranti mēdz būt pesimistiski, paškritiski un ar nolemtības sajūtu, lai gan viņu aktivitātes un dalība pilsoniskajā sabiedrībā līdzinās vietējo vāciešu aktivitātēm daudz vairāk nekā imigrantu vecāku paadzes uzvedībai.

The Societal Integration of Immigrants in Germany

Ja nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Autors:Providus

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā Autors:Providus

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Autors:Providus

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 3 Autors:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra

Citi autora darbi