Atslēgvārdi:

The Role of the Media in the (Re)distribution of Power: A Comparative Report

  • Autors:Inta Brikše
  • Organizācija:Eiropas Komisija, LM projekts "Masu mediju loma varas pārdalē"
  • Gads:2004
  • Valoda:angļu

Ziņojums apkopo rezultātus no projekta "Masu mediju loma varas pārdalē" ietvaros tapušajiem pētījumiem par sieviešu un vīriešu dzimuma politiķu attēlojumu masu medijos un mediju lomu varas dalījumā četrās valstīs - Latvijā (Mediju loma varas pārdalē), Dānijā ( The hand-bag, the witch and the blue-eyed blondes: Mass Media in (Re)Distribution of Power), Igaunijā un Itālijā (abās valstīs pētījumus sauc Mass media in redistribution of power).

Iesaki citiem:

Ziņojums sniedz salīdzinošu pārskatu par masu mediju un politiķu attiecībām no dzimumu līdztiesības perspektīvas, atklājot daudzas kopīgas tendences gan ES dalībvalstīs ar senākām demokrātijas tradīcijām (Dānija un Itālija), gan jaunajās dalībvalstīs (Latvija un Igaunija). Ziņojums strukturēts vairākās apakšsadaļās, no kurām sadaļā “Sievietes ar lielo S” autore analizē pašu sieviešu politiķu lomu jauna mediju diskursa veidošanā, sadaļā “Sievietes kā publiskās telpas aktieri” tiek salīdzināta sieviešu reālā loma publiskajā telpā un masu mediju piedāvātais diskurss, kurš daudzviet krasi atšķiras no reālās dzīves situācijas.

Atsevišķas ziņojuma sadaļas ir veltītas medijos reproducēto un no jauna radīto dzimumu stereotipu analīzei, koncentrējoties uz to ietekmi publiskajā komunikācijā, kurā līdzās žurnālistiem un redaktoriem būtisku lomu spēlē ne tikai paši politiķi, bet arī sabiedrisko attiecību eksperti, reklāmu izstrādātāji un, protams, paši mediju lietotāji. Tādēļ projektā iesaistītajās valstīs ir nepieciešami daudzpusīgi informatīvi un izglītojoši pasākumi par dzimumu stereotipu un tradicionālo dzimumu lomu atražošanas radītajiem šķēršļiem sabiedrības ilgspējīgai attīstībai. Autore uzsver, ka sievietēm politiķēm ir mērķtiecīgi jāstrādā pie sava publiskā tēla veidošanas, izmantojot sabiedrisko attiecību profesionāļu pakalpojumus, kuriem savukārt ir nepieciešamas zināšanas par dzimumu līdztiesību.

Ziņojumā autore izvirza trīs būtiskas problēmas, kuras atklājas visās salīdzinātajās valstīs: 1) žurnālisti un mediji aktīvi turpina atražot tradicionālos stereotipus par sievietēm, nevis attēlo mainīgo sievietes lomu politikā; 2) mediji vīriešus politiķus iztaujā par “smagiem jautājumiem”, bet sievietes - par “vieglām tēmā”; 3) vīrieši politiķi tiek atspoguļoti ievērojami vairāk nekā sievietes.

Kā vienu no rekomendācijām situācijas uzlabšanai ziņojuma autore izvirza nepieciešamību regulāri veikt pētījumus par izmaiņām dzimuma diskursā publiskajā telpā, kā arī plašu pētījumu atklājumu publiskošanu, jo īpaši liekot uzsvaru uz interneta vides izmantošanu.

Šī publikācija ir tapusi projekta "Masu mediju loma varas pārdalē" ietvaros, kas finansēts no "Eiropas Kopienas Dzimumu līdztiesības pamatstratēģijas 2001.-2005. gadam" līdzekļiem, bet Eiropas Komisija nav atbildīga par autora pausto viedokli un darba tālāko izmantošanu.

The Role of the Media in the (Re)distribution of Power: A Comparative Report
((angliski, PDF, 204 KB)pdf)

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

PĒTĪJUMS: Kā mediji atspoguļoja krīzi? Autors:Vita Dreijere

Pētījums: Indivīdu attiecības tiešsaistes sociālajos tīklos 12 Autors:Jānis Buholcs

Ziņas sabiedriskajā televīzijā: paaudžu un etnisko grupu mediju izvēles Latvijā 2 Autors:Jānis Juzefovičs

Mapping Digital Media: Latvia 2 Autors:Jānis Juzefovičs

Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States - Towards a Risk-Based Approach 1 Autors:Eiropas Komisija Izpildītājs: Katholieke Universiteit Leuven – ICRI, Central European University – CMCS and Jönköping International Business School – MMTC, together with a consultancy firm, Ernst & Young Belgium.

Slēptā reklāma Latvijas mediju saturā: cēloņi, redakciju stratēģijas un reklāmdevēju prakse 12 Autors:Anda Rožukalne

Citi autora darbi
Mustard black minimalist etsy shop icon

What is PROVIDUS? Autors:Providus