Atslēgvārdi:

The reception and integration of new migrant communities

  • Autors:Dr. Rachel Pillai, Dr. Sarah Kyambi, Dr. Keiko Nowacka, Dr. Dhananjayan Sriskandarajah
  • Organizācija:Institute for Public Policy Research
  • Gads:2007
  • Valoda:angļu

Šis pētījums apskata jaunu migratu kopienu uzņemšanu un integrēšanu 10 dažādās vietās Lielbritānijā. Īpaša izmanība tiek pievērsta saspīlejumiem, kuri radušies migrantu iebraukšanas un apmešanās rezultātā, svarīgām mācībām, kas gūtas no valsts institūciju reakcijām, un kā tās pildīja rašu vienlīdzības pienākumu šajās reakcijās.

Iesaki citiem:

Atklājumi norāda uz vairākām satraucošām tendencēm, kuras iespaido gan migrantu pieņemšanu dažādās Lielbritānijas vietās, gan vietējo valdību kapacitāti sekmēt integrāciju augošā dažādībā. Kļūdaina uztvere un kļūdaina informācija ir galvenie iemesli migrantu uzņemšanas kārtībai, un mediji ieņem vadošo lomu, lai aizpildītu informācijas vakuumu par vietējo sociālo izmaiņu dinamiku. Šī kļūdainā uztvere rodas no rases, reliģijas un dzīvesveida priekšstatiem, kuru rezultātā baltādainie uz Angliju braucošie migranti bauda pozitīvākas uzņemšanas prakses nekā citas ādas krāsas migranti. Jaunu migrantu uzņemšanu ietekmē arī vietējie darba tirgi, vietējie mājokļu apstākļi, vietējā un reģionālā demogrāfija, un politiskā vadība migrācijas jautājumos.

The reception and integration of new migrant communitiesJa nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Autors:Providus

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā Autors:Providus

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Autors:Providus

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 3 Autors:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra

Saistītie raksti
Citi autora darbi