Atslēgvārdi:

The hand-bag, the witch and the blue-eyed blondes: Mass Media in (Re)Distribution of Power

  • Autors:Ulrikke Moustgaard
  • Organizācija:-
  • Gads:2004
  • Valoda:angļu

Pētījums sniedz atbildi uz jautājumu vai dzimumam ir nozīme varas sadales procesā Dānijā, kas pieder pie valstīm ar lielākajiem sasniegumiem dzimumu līdztiesības jomā. Pētījumam ir divas daļas, noskaidrojot gan pašu politiķu viedokļus par dzimuma lomu politikā (aptaujāti 76% no sievietēm, kas ir deputātes Dānijas parlamentā), gan arī izpētot sieviešu un vīriešu dzimuma politiķu attēlojumu Dānijas masu medijos.

Iesaki citiem:

Dažādas vecuma grupas, politisko piederību un pieredzes ilgumu pārstāvošas Dānijas politiķes bijušas vienprātīgas, ka dzimums nav bijis šķērslis viņu politiskajā karjerā, taču tam ir nozīme varas sadalē, jo vīriešiem joprojām esot virsroka Dānijas parlamentā un vīrišķās vērtības politikā dominē. Politiķes uzskata, ka masu mediji neattiecas pret viņām tāpat kā pret kolēģiem vīriešiem, jo viņām ir vairāk jānopūlas, lai gūtu mediju ievērību ar savu politisko darbību.

Mediju pētījums apstiprina deputātu izteiktās domas, jo sieviešu politiķu attēlojumā Dānijas medijos nereti tiek lietoti jēdzieni, kādi vīriešu aprakstos neparādās. Sievietei ir jāiztur dubulta pārbaude – jātiek atzītai ne vien par uzticamu politiķi, bet arī par uzticamu sievieti, jo tiek vērtēta ne vien viņas profesionālā, bet arī sievišķā pieredze, piemēram, ģērbšanās stils, frizūra, ģimenes dzīve un bērnu audzināšana. Sievietei politiķei ir risks kļūt “pārāk sievišķīgai” vai “nesievišķīgai” un apzīmogotai ar attiecīgiem štampiem mediju atspoguļojumā. Pētniece secina, ka parasti dzimumam ir loma tikai sieviešu attēlojumā, kad vai nu medijs īpaši pievēršas politiķu sievišķajiem atribūtiem, vai arī pašas politiķes izceļ tos, cenšoties iegūt publicitāti.

Šī publikācija ir tapusi projekta "Masu mediju loma varas pārdalē" ietvaros, kas finansēts no "Eiropas Kopienas Dzimumu līdztiesības pamatstratēģijas 2001.-2005. gadam" līdzekļiem, bet Eiropas Komisija nav atbildīga par autora pausto viedokli un darba tālāko izmantošanu.


The hand-bag, the witch and the blue-eyed blondes: Mass Media in (Re)Distribution of Power
(angliski, PDF)

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

PĒTĪJUMS: Kā mediji atspoguļoja krīzi? Autors:Vita Dreijere

Pētījums: Indivīdu attiecības tiešsaistes sociālajos tīklos 12 Autors:Jānis Buholcs

Ziņas sabiedriskajā televīzijā: paaudžu un etnisko grupu mediju izvēles Latvijā 2 Autors:Jānis Juzefovičs

Mapping Digital Media: Latvia 2 Autors:Jānis Juzefovičs

Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States - Towards a Risk-Based Approach 1 Autors:Eiropas Komisija Izpildītājs: Katholieke Universiteit Leuven – ICRI, Central European University – CMCS and Jönköping International Business School – MMTC, together with a consultancy firm, Ernst & Young Belgium.

Slēptā reklāma Latvijas mediju saturā: cēloņi, redakciju stratēģijas un reklāmdevēju prakse 12 Autors:Anda Rožukalne

Saistītie raksti
Citi autora darbi
Mustard black minimalist etsy shop icon

What is PROVIDUS? Autors:Providus