Atslēgvārdi:

The European Union and Turkey

  • Autors:Meltem Müftüler-Baç
  • Organizācija:RECON Online Workin Paper Series
  • Gads:2011
  • Valoda:Angļu

Jautājums par Turcijas pievienošanu Eiropas Savienībai ir bijis aktuāls daudzus gadus
un joprojām nav atrisināts.

Iesaki citiem:

Viens no iemesliem, kāpēc Turcija nav Eiropas Savienības dalībvalsts, ir noteikt Eiropas un Eiropas Savienības robežas. Pētījums apskata, kā Turcijas dalība ES varētu palīdzēt ES rast atbildes uz ES multikulturālisma un demokrātijas izaicinājumiem. Tas analizē multikulturālisma ietekmi uz Turcijas iespējamo dalību ES un uzrunā ar to saistītos izaicinājumus. Caur šo normatīvo prizmu, tiek skatīti gan potenciāli ieguvumi, gan zaudējumi, Turcijai integrējoties Eiropas Savienībā.

SaiteIesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Žurnāls ''Latvijas intereses Eiropas Savienībā" Autors:Zinātniskā redaktore Žaneta Ozoliņa, Projekta vadības grupa: Iveta Reinholde un Nora Vanaga

New role for the EU and the Baltic States in supporting civil society in EaP countries and Central Asia 81 Autors:Marija Golubeva

Poland, Lithuania, Latvia and Estonia: in search of common interests 51 Autors:Providus

Inside Ukraine 11 Autors:Vira Nanivska, Vasyl Filipchuk et al

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Is What We Hear About Migration Really True? Questioning Eight Stereotypes 4 Autors:Sara Bonfanti, Anna Di Bartolomeo, Philippe Fargues, Pawel Kaczmarczyk, Sona Kalantaryan, Kathryn Lum, Iván Martín, Hillel Rapoport, Cameron Thibos, Alessandra Venturini

Citi autora darbi