Tauvas joslas tiesiskais statuss 5

  • Autors:Ilma Čepāne, Silvija Meiere
  • Gads:2001

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Iesaki citiem:

Pētījuma galvenais uzdevums - apzināt tauvas joslas tiesisko statusu un no tā izrietošās sekās, kā arī apkopot atbildīgo institūciju un iedzīvotāju iespējas ietekmēt tauvas joslas tiesiskā režīma pārkāpējus.

Pētījums tika izveidots reaģējot uz masu mēdijos atspoguļotiem gadījumiem par tauvas joslas tiesiskā režīma pārkāpšanu, un dažādu amatpersonu atrunāšanos par to iespējām iedarboties uz pārkāpējiem. Pētījums atbild uz jautājumiem, ko var un nevar darīt tauvas joslā, kā arī sniedz skaidrojumu, kā pašvaldībai rīkoties, lai novērstu pārkāpumus tauvas joslā un kā vides aizsardzības organizācijas var rīkoties, sastopoties ar pārkāpumiem tauvas joslā.

Pētījuma konstatēts, ka patreiz spēkā esošās tiesību normas skaidri nosaka tauvas joslas lielumu, ka arī tās izmantošanas noteikumus. Tiek noteikts šāds tauvas joslas platums - gar privāto ūdeņu krastiem - 4 metri; gar pārējo ūdeņu krastiem - 10 metru; gar jūras piekrasti - 20 metru. Tauvas joslu bez maksas var izmantot šādiem mērķiem:


  1. kājāmgājējiem;

  2. zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai;

  3. robežapsardzībai;

  4. vides aizsardzībai un ugunsdrošības pasākumu veikšanai.


Ja zemes īpašnieks ir pārkāpis tauvas joslas publiskās izmantošanas principu, resp. jebkādiem līdzekļiem liedzis vai ierobežojis iepriekš minētos tauvas joslas izmantošanas veidus, vairākām valsts un pašvaldību institūcijām (piem. būvinspekcijām, vides valsts inspektoriem, u.c.), kā arī protams, pašvaldībai pašai, ir pienākums pārtraukt šo nelikumīgo darbību. Pētījuma autores ir apkopojušas vairākus veidus kā valsts institūcijas un pašvaldības var iedarboties uz tauvas joslas režīma pārkāpējiem. Kā radikālākais tiek minēts, ka pašvaldības var nojaukt nelikumīgi uzceltos tauvas joslas ierobežojumus, pēc tam piedzenot no īpašnieka ar to saistītos izdevumus.

Pētījuma autores ir pievērsušas uzmanību arī tādām situācijām, ja pašvaldība (kā galvenā atbildīgā institūcija) nepilda savus ar likumu noteiktos pienākumus. Kā atzīts pētījumā, Latvijā normatīvais regulējums ļauj vides aizsardzības organizācijām kā ieinteresētām personām vides aizsardzības jomā, pārsūdzēt ne vien pašvaldību administratīvos aktus, bet arī prasīt, lai pašvaldības, izpildot ar likumu noteikto pienākumu, izdotu noteiktus administratīvus aktus.


(Tauvas joslas tiesiskais statusspdf)

Iesaki citiem:

Komentāri (5) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Valērijs 15.10.2009 07:45
Zigurdam un Zeltītei...

Runa neiet ne par ko citu, kā tikai par likuma ievērošanu vai arī par likuma prasību ignorēšanu. Un ja reiz Latvijas likumdošanā pastāv prasība par tauvas joslas ievērošanu, tad šī prasība VISIEM ir arī jāievēro!!! Bet ja kādam "saimniekam" šī kārtība ne visai iet pie sirds, nu tad lūdzu - mūsu valstī pastāv iespējas likumus grozīt !!!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


zeltīte 09.06.2009 12:10
Pilnībā piekrītu zigurdam. Un ko nozīmē punkts 6.1. Zvejniecības likumā, ka tauvas joslas bezmaksas lietošana ir paredzēta kājāmgājējiem? Kā to saprast?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

zigurds - zegud@inbox.lv 15.09.2006 09:29
Bet vai kāds ir padomājis par zemes īpašniekim, pie kuru zemes pienāk ūdens. Manis sūri grūti izveidotajā atpūtas vietiņa drīkst uzturēties visa sabiedrība, bet man jālūdzas: vai saimnieks arī drīkst uznākt uz savas laipas un pamakšķerēt vai nopeldēties. Kad aizrādu, ka šī ir mana vieta un tauvas josla ir arī tālāk, sākas sūdzības, ka es neievēroju tauvas joslas likumu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Man ir jautājums:

Ko darīt ar tiem, kas paši ir bijuši pie "Aizsargjoslu likuma" izstrādes un paši šo likumu neievēro?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Dace D 16.10.2001 23:05
Būtu priecīga, ja varētu atvērt un izlasīt šo pētijumu, bet tas neparko neveras vaļā!!!

Citi autora darbi